Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 1
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 2
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 3
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 4
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 5
TRƯỜNG THPT THỊ XÃ MƯỜNG LAY
TỈNH ĐIỆN BIÊN.
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY
CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ
LỚP 11B2.
Câu hỏi: Viết các công thức tính đạo hàm sau:
Kiểm tra bài cũ
Bài toán
Ta có:
Vậy
Nhận xét:
Trả lời
Bài toán: Tính đạo hàm sau:
Với
TIẾT 71- BÀI 3: ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC (T2)
4. Đạo hàm của hàm số y = tanx.
Định lý 4: Hàm số có đạo hàm tại
Chú ý: Nếu và thì
VD1: Tính đạo hàm của hàm số
a)Ta có:
Bài làm
VD2: Tính đạo hàm của hàm số
Vậy

TIẾT 71- BÀI 3: ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC (T2)
4. Đạo hàm của hàm số y = tanx.
Định lý 4: Hàm số có đạo hàm tại
Chú ý: Nếu và thì
VD2: Tính đạo hàm của hàm số
Nhận xét
Vậy
Bài làm

Ta có:
TIẾT 71- BÀI 3: ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC (T2)
4. Đạo hàm của hàm số y = tanx.
Định lý 4: Hàm số có đạo hàm tại
Chú ý: Nếu và thì
5. Đạo hàm của hàm số y = cotx.
Định lý 5: Hàm số có đạo hàm tại
Chú ý: Nếu và thì
VD3: Tính đạo hàm của hàm số
a) Ta có:
Bài làm
b) Ta có:


Bài tập trắc nghiệm
Chọn đáp án đúng
Bài 1.
Tìm đạo hàm của hàm số
A.
B.
C.
D.
Đúng!
đúng!
A.
B.
C.
D.
Bài tập trắc nghiệm
Chọn đáp án đúng
Bài 2.
Tìm đạo hàm của hàm số
(sinx)’ = cosx
(cosx)’ = - sinx
(sinu)’ = u’cosu
(cosu)’ = - u’sinu
CỦNG CỐ
BẢNG ĐẠO HÀM
Về nhà xem lại các ví dụ, bài tập đã giải và làm tiếp bài tập 3c,e, bài 4dSGK/ trang 169
Hướng dẫn về nhà
Cảm ơn thày cô và các em chú ý theo dõi.
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2019-04-10 07:44:38 | Thể loại: ĐS-GT 11 | Lần tải: 35 | Lần xem: | Page: 11 | FileSize: 1.93 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác, ĐS-GT 11. TRƯỜNG THPT THỊ XÃ MƯỜNG LAYTỈNH ĐIỆN BIÊN.CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ LỚP 11B2. Câu hỏi: Viết các công thức tính đạo hàm sau:Kiểm tra bài cũBài toánTa có:VậyNhận xét: Trả lờiBài toán: Tính đ

https://tailieuhoctap.com/baigiangdsgt11/chuong-v-3-dao-ham-cua-ham-so-luong-giac.grc50q.html