Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 1
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 2
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 3
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 4
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 5
11:22:20 PM
Hân hạnh đón chào quý thầy cô D?N D? GI? L?P 11A8
NGU?I D?Y: DUONG VAN TH?NG
TI?T 69
Bài 2: ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
Kiểm tra bài cũ
Bước 4. Tính
ĐẠO HÀM
CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
2 > Đạo hàm của hàm số y = sinx
3 > Đạo hàm của hàm số y = cosx
4 > Đạo hàm của hàm số y = tanx
5 > Đạo hàm của hàm số y = cotx
Bài 3 :
1> Giới hạn của
Điền vào bảng sau :
0,99833416
0,99998333
0,99999983
0,99999998
bài 3. ĐạO HàM CủA hàm số lượng giác
Giải
Giải
bài 3. ĐạO HàM CủA hàm số lượng giác
Vậy : (sinx)`=cosx
bài 3. ĐạO HàM CủA hàm số lượng giác
2/ Đạo hàm của hàm số y = sinx
Định lí 2:
Chú ý:
Nếu y = sinu và u = u(x) thì : (sinu)`=u`.cosu
Giải
y`=(x2 + 2x + 3)`cos(x2 + 2x + 3) =
( 2x + 2)cos(x2 + 2x +
Giải
y`=(sin2x)`cos(sin2x) =
( 2x )`cos2xcos(sin2x)
=2cos2xcos(sin2x)
bài 3. ĐạO HàM CủA hàm số lượng giác
3)
bài 3. ĐạO HàM CủA hàm số lượng giác
2/ Đạo hàm của hàm số y = cosx
Định lí 3:
Chú ý:
Nếu y = cosu và u = u(x) thì : (cosu)`=-u`.sinu
Giải
y`= -( 2x + 3)`sin( 2x + 3) =
-2 sin( 2x + 3)
Giải
y`=3cos22x(cos2x)` =
.-3(2x )`cos22xsin2x
=-6cos22x.sin2x
bài 3. ĐạO HàM CủA hàm số lượng giác
Kiến thức cần nắm vững của bài :
(sinx)`=cosx ; (sinu)`=u`cosu
(cosx)`=-sinx ; (cosu)`=-
bài 3. ĐạO HàM CủA hàm số lượng giác
u`sinu
Bài tập trắc nghiệm
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00
Bài tập trắc nghiệm
BT2: y=2sinx - 3cosx thì y`(0) bằng
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00
Bài tập trắc nghiệm
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00
Bài tập trắc nghiệm
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00
BT4

Cho hàm số Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau
Ghép cột: Hãy ghép mỗi dòng ở cột trái và một đáp án ở cột phải để được kết quả đúng
Học , học nữa , học mãi
Tiết học đến đây kết thúc
Xin cảm ơn quý thầy cô và các em
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-03-17 23:19:10 | Thể loại: ĐS-GT 11 | Lần tải: 19 | Lần xem: | Page: 16 | FileSize: 3.47 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác, ĐS-GT 11. 11:22:20 PMHân hạnh đón chào quý thầy cô D?N D? GI? L?P 11A8NGU?I D?Y: DUONG VAN TH?NGTI?T 69Bài 2: ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁCKiểm tra bài cũ����Bước 4. TínhĐẠO HÀM CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC 2 > Đạo hà

https://tailieuhoctap.com/baigiangdsgt11/chuong-v-3-dao-ham-cua-ham-so-luong-giac.bav40q.html