Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 1
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 2
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 3
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 4
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 5
2:51:43 PM
Hân hạnh đón chào quý thầy cô
CHƯƠNG V. ĐẠO HÀM
1. Giới hạn của
3. Đạo hàm của hàm số y = cosx.
5. Đạo hàm của hàm số y = cotx.
4. Đạo hàm của hàm số y = tanx.
2. Đạo hàm của hàm số y = sinx.
ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
bài 3. ĐạO HàM CủA hàm số lượng giác
2:51:43 PM
Định lý 1:
bài 3. DạO HàM CủA hàm số lượng giác
2:51:43 PM
2. Đạo hàm của
hàm số y = sin x
Định lý 1:
bài 3. DạO HàM CủA hàm số lượng giác

2, D?o hàm của hàm số y = sinx
Dịnh lí 2:
Hàm số y= sinx có đạo hàm tại mọi


Chú ý:
Nếu và thỡ

2:51:43 PM
2. Đạo hàm của
hàm số y = sin x
Định lý 1:
Định lý 2:
VD1: Tính đạo hàm của các hàm số sau
GIẢI:
VD1: Tính đạo hàm của các hàm số sau
bài 3. ĐạO HàM CủA hàm số lượng giác
2:51:43 PM
2. Đạo hàm của
hàm số y = sin x
Định lý 1:
Định lý 2:
3. Đạo hàm của hàm số y = cos x
Định lý 3:
bài 3. ĐạO HàM CủA hàm số lượng giác
3, D?o hàm của hàm số y = cosx
2:51:44 PM
VD2: Tính đạo hàm của các hàm số sau
2. Đạo hàm của
hàm số y = sin x
Định lý 1:
Định lý 2:
3. Đạo hàm của hàm số y = cos x
Định lý 3:
GIẢI:
bài 3. ĐạO HàM CủA hàm số lượng giác
2:51:44 PM
2. Đạo hàm của
hàm số y = sin x
Định lý 1:
Định lý 2:
3. Đạo hàm của hàm số y = cos x
Định lý 3:
1,
2,
3,
A,
B,
C,
D,
Hãy ghép một dòng ở cột trái với một dòng ở cột phải để được mệnh đề đúng:
bài 3. DạO HàM CủA hàm số lượng giác
2:51:44 PM
Các kiến thức cần ghi nhớ:
CỦNG CỐ BÀI HỌC
Xem lại bài đã học và đọc trước phần 3, 4:
Đạo hàm của hàm số y = tanx và y = cotx
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Bài tập về nhà:
BT3)a,b,d,f; BT6; BT7 trang 169 SGK
2:51:44 PM
các thầy cô giáo
và các em học sinh
xin chân thành cảm ơn
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2017-06-05 14:49:37 | Thể loại: ĐS-GT 11 | Lần tải: 5 | Lần xem: | Page: 12 | FileSize: 1.96 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác, ĐS-GT 11. 2:51:43 PMHân hạnh đón chào quý thầy côCHƯƠNG V. ĐẠO HÀM1. Giới hạn của3. Đạo hàm của hàm số y = cosx.5. Đạo hàm của hàm số y = cotx.4. Đạo hàm của hàm số y = tanx.2. Đạo hàm của hàm số y = sinx.ĐẠO H

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/chuong-v-3-dao-ham-cua-ham-so-luong-giac.77hu0q.html