Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 1
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 2
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 3
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 4
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 5
Tập Thể Lớp 11A4

Chào đón quý thầy cô đến dự giờ
Giáo viên: Nguyễn Hoàng Phú An
Chương V.ĐẠO HÀM.
Bài 3:ĐẠO HÀM CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
(tiết 1)
Nội dung
1, Giới hạn

2, Đạo hàm của hàm số y=sinx
3, Đạo hàm của hàm số y=cosx
4, Bài tập
1,Giới hạn
Bảng giá trị của biểu thức khi x nhận các giá trị dương và rất gần điểm 0 nhuư sau :Nhận xét giá trị của biểu thức khi x càng nhỏ ?
0,99994923
0,999987307
0,999996826
0,999999492
Bài 3. ĐẠO HÀM HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
 
Nội dung
1, Giới hạn

2, Đạo hàm của hàm số y=sinx
3, Đạo hàm của hàm số y=cosx
4, Bài tập

Định lý 1:

Chú ý:
Bài 3. ĐẠO HÀM HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
Ví dụ
Tính các giới hạn sau
Bài 3. ĐẠO HÀM HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
 
 
2, Đạo hàm của hàm số y=sinx
Định lí 2:
Hàm số y = sin x có đạo hàm v?i m?i x thu?c R, và
(sinx)`= cosx.
Chỳ ý: N?u y = sinu v� u = u(x) thỡ (sinu)`=(cosu).u`
= u`.cosu
Bài 3. ĐẠO HÀM HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
Ví dụ
Định lí 1:


Định lí 2:
Ví dụ.
Tính đạo hàm của các hàm số
a.
b.
Nội dung
Định lí 1:


Định lí 2:
3, Đạo hàm của hàm số y=cosx
Định lí 3:
Hàm số y = cosx có đạo hàm t?i m?i x thu?c R, và
(cosx)`= - sinx.
Chỳ ý: N?u y = cosu v� u = u(x) thỡ (cosu)`=(-sinu).u`
= -u`.cosu
Bài 3. ĐẠO HÀM HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
Ví dụ
Ví dụ.
Tính đạo hàm của các hàm số
a.
Bài tập vận dụng
Bài1: Các bài giải sau đã đúng
chuưa ? Nếu sưai hãy sửa lại cho đúng
Định lí 1:


Định lí 2:


Định lí 3:
Bài 3. ĐẠO HÀM HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
Định lí 1:


Định lí 2:


Định lí 3:
Bài 2: Hãy ghép mỗi dòng ở cột trái với một cột ở vế phải để được kết quả đúng:
Bài 3. ĐẠO HÀM HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
Hoạt động 1: Cho . H·y t×m kÕt qu¶ ®óng trong c¸c kÕt qu¶ sau:
A, B, C, D,

§A : B v×
Bài 3. ĐẠO HÀM HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
H2: Cho hàm số . Hãy chọn kết quả đúng
trong các kết quả sau :
ĐA : A vì
Bài 3. ĐẠO HÀM HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
(sinx)’ = cosx,
(sinu)’= u’.cosu
(cosx)’ = - sinx,
(cosu)’= - u’.sinu
Củng cố
- sin
-cos
O
Đ.H
sin
cos
Bài tập về nhà :
Về nhà làm lại các bài tập đã giải và làm tiếp bài tập 1, 2,
3a,b,d,f SGK/trang 168, 169.
s
TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO
VÀ CHÂN THÀNH CẢM ƠN
QUÝ THẦY CÔ!
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2015-03-21 12:48:29 | Thể loại: ĐS-GT 11 | Lần tải: 145 | Lần xem: | Page: 19 | FileSize: 5.59 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác, ĐS-GT 11. Tập Thể Lớp 11A4 �Chào đón quý thầy cô đến dự giờGiáo viên: Nguyễn Hoàng Phú AnChương V.ĐẠO HÀM.Bài 3:ĐẠO HÀM CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC(tiết 1)Nội dung 1, Giới hạn 2, Đạo hàm của hàm số y=sinx3, Đạo hàm của hàm số y=cosx4, Bài tập 1,Giới hạn Bảng giá trị của biểu thức khi x nhận các giá trị dương và rất gần điểm 0 nhuư sau : Nhận xét giá trị của biểu thức khi x càng nhỏ ?0,999949230,9999873070,9999968260,999999492Bài 3. ĐẠO HÀM HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC Nội dung 1, Giới hạn 2, Đạo hàm của hàm số y=sinx3, Đạ

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/chuong-v-3-dao-ham-cua-ham-so-luong-giac.3kk7zq.html