Chương V. §2. Quy tắc tính đạo hàm

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Chương V. §2. Quy tắc tính đạo hàm - 1
  • Chương V. §2. Quy tắc tính đạo hàm - 2
  • Chương V. §2. Quy tắc tính đạo hàm - 3
  • Chương V. §2. Quy tắc tính đạo hàm - 4
  • Chương V. §2. Quy tắc tính đạo hàm - 5
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP
TI?T 68
LUY?N T?P

Hoàn thành bảng sau:
Với k là số thực khác 0, n là số tự nhiên lớn hơn 1, các biểu thức đã cho có nghĩa.
0
1
1. Đạo hàm của một số hàm thường gặp (ở đây u=u(x))
2. Các quy tắc tính đạo hàm (ở đây u=u(x) ,v=v(x))
3. Đạo hàm của hàm số hợp (ở đây g(x)=f(u(x)))
(c laø haèng soá)
Kiến thức cần nhớ :
1. Đạo hàm của một số hàm thường gặp (ở đây u=u(x))
2. Các quy tắc tính đạo hàm (ở đây u=u(x) ,v=v(x))
3. Đạo hàm của hàm số hợp (ở đây g(x)=f(u(x)))
7
CỦNG CỐ BÀI HỌC
ghép nối phương án đúng
8
Chọn phương án đúng trong các phương án sau
9
Chọn phương án đúng trong các phương án sau
10
Chọn phương án đúng trong các phương án sau
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-03-25 15:40:12 | Thể loại: ĐS-GT 11 | Lần tải: 27 | Lần xem: | Page: 10 | FileSize: 1.46 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Chương V. §2. Quy tắc tính đạo hàm, ĐS-GT 11. CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP TI?T 68LUY?N T?P Hoàn thành bảng sau:Với k là số thực khác 0, n là số tự nhiên lớn hơn 1, các biểu thức đã cho có nghĩa. 011. Đạo hàm của một số hàm thường

https://tailieuhoctap.com/baigiangdsgt11/chuong-v-2-quy-tac-tinh-dao-ham.x6z40q.html