Chương V. §2. Quy tắc tính đạo hàm

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Chương V. §2. Quy tắc tính đạo hàm - 1
  • Chương V. §2. Quy tắc tính đạo hàm - 2
  • Chương V. §2. Quy tắc tính đạo hàm - 3
  • Chương V. §2. Quy tắc tính đạo hàm - 4
  • Chương V. §2. Quy tắc tính đạo hàm - 5
lớp 11A1. THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
CH�O M?NG QUí TH?Y Cễ
D?N D? GI? L?P 11A1 !
KIỂM TRA BÀI CŨ
Kết quả đạo hàm của các hàm số sau theo định nghĩa tại điểm x tùy ý?


Cho các hàm số
TIẾT 65: CHỦ ĐỀ: ĐẠO HÀM - QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM (T3)
III. ĐẠO HÀM CỦA MỘT SỐ HÀM SỐ THƯỜNG GẶP

IV. ĐẠO HÀM CỦA TỔNG, HIỆU, TÍCH, THƯƠNG
III. ĐẠO HÀM CỦA MỘT SỐ HÀM SỐ THƯỜNG GẶP
Định lý 1: Hàm số y = xn (n ∈ N, n > 1) có đạo hàm tại mọi x ∈ R và (xn)’ = n.xn-1.
Tiết 65: QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM
Ta đã biết:
y=x2 có đạo hàm y’=2x

y=x3 có đạo hàm y’=3x2
Hãy dự đoán y=x4 có đạo hàm y’= ?

y=x100 có đạo hàm y’= ?
4x3
100x99
Vậy y=xn (n>1) có đạo hàm y’= ?
nxn-1
III. ĐẠO HÀM CỦA MỘT SỐ HÀM SỐ THƯỜNG GẶP
Tiết 65: CHỦ ĐỀ: ĐẠO HÀM - QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM (T3)
Định lý 1: Hàm số y = xn (n ∈ N, n > 1) có đạo hàm tại mọi x ∈ R và (xn)’ = n.xn-1.
Nhận xét:
a/ (x)’ = 1.
b/ (c)’ = 0, với c là hằng số.
III. ĐẠO HÀM CỦA MỘT SỐ HÀM SỐ THƯỜNG GẶP
Tiết 65: CHỦ ĐỀ: ĐẠO HÀM - QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM (T3)
Định lý 1: Hàm số y = xn (n ∈ N, n > 1) có đạo hàm tại mọi x ∈ R và (xn)’ = n.xn-1.
III. ĐẠO HÀM CỦA MỘT SỐ HÀM SỐ THƯỜNG GẶP
Tiết 66: QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM
Định lý 2: Hàm số có đạo hàm tại mọi x dương và
CM: (Sgk – Trang 158).
IV. ĐẠO HÀM CỦA TỔNG, HIỆU, TÍCH, THƯƠNG
1. Định lí
ĐỊNH LÍ 3. Giả sử u = u(x), v = v(x) là các hàm số có đạo hàm tại điểm x thuộc khoảng xác định.
Mở rộng:
11
1. Định lí
2. Hệ quả
1) Nếu k là một hằng số thì (k.u)’ = k.u’
IV. ĐẠO HÀM CỦA TỔNG, HIỆU, TÍCH, THƯƠNG
2)
IV. ĐẠO HÀM CỦA TỔNG, HIỆU, TÍCH, THƯƠNG
3. Ví dụ áp dụng (luyện tập) :
Ví dụ 6: Tính đạo hàm của các hàm số sau:
THẢO LUẬN NHÓM TRONG 5 PHÚT
NHÓM 1:
NHÓM 2:
NHÓM 3:
NHÓM 4:
VẬN DỤNG: (MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM)
Câu 1: Tìm đạo hàm của hàm số
Câu 2: Cho hàm số ; y’(2) bằng
C
B
Câu 3: Đạo hàm của hàm số là:
Câu 4: Cho hàm số ,
tập nghiệm của phương trình y’ = 0 là:
A
D
VỀ NHÀ
Mở rộng: Tính đạo hàm của hàm số
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-03-04 22:31:56 | Thể loại: ĐS-GT 11 | Lần tải: 175 | Lần xem: | Page: 15 | FileSize: 1.74 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Chương V. §2. Quy tắc tính đạo hàm, ĐS-GT 11. lớp 11A1. THPT Nguyễn Bỉnh KhiêmCH�O M?NG QUí TH?Y Cễ D?N D? GI? L?P 11A1 ! KIỂM TRA BÀI CŨKết quả đạo hàm của các hàm số sau theo định nghĩa tại điểm x tùy ý? Cho các hàm số TIẾT 65: CHỦ ĐỀ: ĐẠO HÀM

https://tailieuhoctap.com/baigiangdsgt11/chuong-v-2-quy-tac-tinh-dao-ham.rqn40q.html