Chương V. §2. Quy tắc tính đạo hàm

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Chương V. §2. Quy tắc tính đạo hàm - 1
  • Chương V. §2. Quy tắc tính đạo hàm - 2
  • Chương V. §2. Quy tắc tính đạo hàm - 3
  • Chương V. §2. Quy tắc tính đạo hàm - 4
  • Chương V. §2. Quy tắc tính đạo hàm - 5
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ
Sinh viên: Khoua Laotongyeng
GVHD: Lê Thị Anh
Lớp 11A7
Bài cũ:
Nêu các bước tính đạo hàm bằng định nghĩa của hàm số y = f(x) tại điểm x tùy ý?
Áp dụng: Dùng định nghĩa tính đạo hàm của hàm số y = x2 tại điểm x tùy ý.
Đáp án
Bước 1 : Giả sử x là số gia của đối số x. Tính : y=f(x+x)-f(x)
Áp dụng:
Giả sử x là số gia của đối số tại x tuỳ ý,
y = (x+x)2 –x2
= (x+x –x)(x+x+x) = x (x+2x)
QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM
Tiết: 66
I. ĐẠO HÀM CỦA MỘT SỐ HÀM SỐ THƯỜNG GẶP
Định lý 1: Hàm số y = xn ( n ∈ N, n > 1) có đạo hàm tại mọi x ∈ R và (xn)’ = n.xn-1.
Chứng minh:Giả sử x là số gia của x, ta có:
y = f(x+ x) - f(x) = (x+ x)n – xn
= (x+x –x)[(x+x)n-1 +(x+x)n-2.x +…+ xn-1]
=x[(x+ x)n-1 +(x+ x)n-2.x +…+ xn-1].
n-số hạng
QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM
Định lý 1: Hàm số y = xn ( n ∈ N, n > 1) có đạo hàm tại mọi x ∈ R và (xn)’ = n.xn-1.
QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM
Bằng định nghĩa, tìm đạo hàm của các hàm số sau:
QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM
Giả sử x là số gia của đối số tại x tuỳ ý,
Nhận xét:
a/ (c)’ = 0 với c là hằng số
b/ (x)’ = 1
C - C = 0
10 - 10 = 0
QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM
Định lý 2: Hàm số có đạo hàm tại mọi x dương và
QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM
f’(-3) không tồn tại vì -3 < 0
QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM
II. ĐẠO HÀM CỦA TỔNG, HIỆU, TÍCH, THƯƠNG
1)Định lí:
Bằng quy nạp, ta có:
QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM
Áp dụng định lí tính đạo hàm của các hàm số sau:
Giải:
(3x4)’=(3)’.x4+3(x4)’
=0.x4 +3.4x3
=12x3
2)Hệ quả:
1./ Nếu k là một hằng số thì (ku)’ = ku’
QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM
Áp dụng tính đạo hàm của hàm số sau:
Giải:
QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM
BÀI TẬP VỀ NHÀ
Cảm Ơn Đã Theo Dõi
Chúc quý thầy cô giáo sức khỏe và thành công!
Chúc các em luôn học tốt!
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-03-26 20:25:47 | Thể loại: ĐS-GT 11 | Lần tải: 30 | Lần xem: | Page: 14 | FileSize: 1.45 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Chương V. §2. Quy tắc tính đạo hàm, ĐS-GT 11. KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ Sinh viên: Khoua LaotongyengGVHD: Lê Thị AnhLớp 11A7Bài cũ: Nêu các bước tính đạo hàm bằng định nghĩa của hàm số y = f(x) tại điểm x tùy ý? Áp dụng: Dùng định ngh

https://tailieuhoctap.com/baigiangdsgt11/chuong-v-2-quy-tac-tinh-dao-ham.d4040q.html