Chương V. §1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Chương V. §1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm - 1
  • Chương V. §1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm - 2
  • Chương V. §1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm - 3
  • Chương V. §1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm - 4
  • Chương V. §1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm - 5
Kính chào quý thầy cô và các em đã đến dự tiết học hôm nay
TIẾT 62.
§1:ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM (T1)
§1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
§1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
1. Các bài toán dẫn tới khái niệm đạo hàm
I. Đạo hàm tại một điểm
Quãng đường chuyển động là một hs theo thời gian: s = s(t)
Trong quãng thời gian t = |t – t0|, ôtô đi được quãng đường: s = s(t) – s(t0).
Vận tốc trung bình:
a) Bài toán tìm vận tốc tức thời
1. Các bài toán dẫn tới khái niệm đạo hàm
§1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
1. Các bài toán dẫn tới khái niệm đạo hàm
I. Đạo hàm tại một điểm
Điện lượng Q truyền trong dây dẫn là một hàm số theo thời gian t: Q = Q(t).
Cường độ trung bình của dòng điện trong khoảng thời gian ∆t = t – t0 là:
b) Bài toán tìm cường độ tức thời
1. Các bài toán dẫn tới khái niệm đạo hàm
§1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
2. Định nghĩa đạo hàm tại một điểm
I. Đạo hàm tại một điểm
1. Các bài toán dẫn tới khái niệm đạo hàm
2. Định nghĩa đạo hàm tại một điểm
 
 
§1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
3. Cách tính đạo hàm bằng định nghĩa
I. Đạo hàm tại một điểm
1. Các bài toán dẫn tới khái niệm đạo hàm
2. Định nghĩa đạo hàm tại một điểm
3. Cách tính đạo hàm bằng định nghĩa
B1: Giả sử x = x – x0.
Tính y = f(x0 + x) – f(x0).
 
 
 
 
 
§1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
4. Quan hệ giữa sự tồn tại của đạo hàm và tính liên tục của hàm số
I. Đạo hàm tại một điểm
1. Các bài toán dẫn tới khái niệm đạo hàm
2. Định nghĩa đạo hàm tại một điểm
3. Cách tính đạo hàm bằng định nghĩa
4. Quan hệ giữa sự tồn tại của đạo hàm và tính liên tục của hàm số
 
 
 
§1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
Củng cố
Định nghĩa đạo hàm tại một điểm
Cách tính đạo hàm bằng định nghĩa
Làm bài tập 1, 2, 3 SGK/T156
CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC EM ĐÃ THEO DÕI !!!
§1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
Kính chào quý thầy cô và các em đã đến dự tiết học hôm nay
TIẾT 63.
§1:ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM (T2)
§1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
5. Ý nghĩa hình học của đạo hàm
I. Đạo hàm tại một điểm
a) Tiếp tuyến của đường cong phẳng
5. Ý nghĩa hình học của đạo hàm
 
 
§1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
5. Ý nghĩa hình học của đạo hàm
I. Đạo hàm tại một điểm
b) Ý nghĩa hình học của đạo hàm
5. Ý nghĩa hình học của đạo hàm
 
 
 
 
c) Phương trình tiếp tuyến
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
6. Ý nghĩa vật lí của đạo hàm
I. Đạo hàm tại một điểm
a)Vận tốc tức thời
6. Ý nghĩa vật lí của đạo hàm
 
b) Cường độ tức thời
 
Vận tốc tức thời:
Cường độ tức thời:
 
A. 2 m/s
B. 5m/s
C. 3m/s
D. 4m/s
§1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
I. Đạo hàm tại một điểm
II. Đạo hàm trên một khoảng
 
ĐỊNH NGHĨA
 
 
§1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
Củng cố
Các ý nghĩa của đạo hàm
Công thức tiếp tuyến
Định nghĩa đạo hàm trên một khoảng
Làm bài tập 5, 6 SGK/T156
CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC EM ĐÃ THEO DÕI !!!
§1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2019-02-21 11:00:49 | Thể loại: ĐS-GT 11 | Lần tải: 21 | Lần xem: | Page: 18 | FileSize: 1.73 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Chương V. §1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm, ĐS-GT 11. Kính chào quý thầy cô và các em đã đến dự tiết học hôm nayTIẾT 62. §1:ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM (T1)§1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm§1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm1. Các bài toán dẫ

https://tailieuhoctap.com/baigiangdsgt11/chuong-v-1-dinh-nghia-va-y-nghia-cua-dao-ham.uxg40q.html