Chương V. §1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Chương V. §1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm - 1
  • Chương V. §1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm - 2
  • Chương V. §1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm - 3
  • Chương V. §1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm - 4
  • Chương V. §1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm - 5
5
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ
ĐẾN DỰ GIỜ LỚP 11A8
Tiết 63: ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM
Người dạy:Dương Văn THắng.
BÀI CŨ
Tính giới hạn sau:
1. Các bài toán dẫn tới khái niệm đạo hàm
I. Đạo hàm tại một điểm
1. Các bài toán dẫn tới khái niệm đạo hàm
Quãng đường s (mét) đi được là một hàm số của thời gian t (phút).
s = t2.
Hãy tính vận tốc trung bình của chuyển động trong khoảng [t; t0]
với t0 = 3 và t = 2;
t = 2,5; t = 2,9; t = 2,99.
Nêu nhận xét về những kết quả thu được khi t càng gần t0 =3
Giải:
Vận tốc trung bình của đoàn tàu trong khoảng thời gian [t; t0]:
Nhận xét: t càng gần t0=3 thì vtb càng gần tới giá trị 2t0
Bài 1:ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM
5
2,5
5,5
2,9
5,9
2,99
5,99
2
1. Các bài toán dẫn tới khái niệm đạo hàm
I. Đạo hàm tại một điểm
Trong quãng thời gian t = |t – t0|, ôtô đi được quãng đường:
Vận tốc trung bình:
a) Bài toán tìm vận tốc tức thời
1. Các bài toán dẫn tới khái niệm đạo hàm
Bài 1:ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM
M?t ch?t di?m M chuy?n d?ng trên trục s`Os (hình 61).
Quãng đường s = s(t). Hãy tìm một đại lượng đặc trưng cho mức độ nhanh chậm của chuyển động tại thời điểm t0.
a) Bài toán tìm vận tốc tức thời
S0
S
t0
t
s = s(t) – s(t0).
1. Các bài toán dẫn tới khái niệm đạo hàm
I. Đạo hàm tại một điểm
Điện lượng Q truyền trong dây dẫn là một hàm số theo thời gian t: Q = Q(t).
Cường độ trung bình của dòng điện trong khoảng thời gian ∆t = t – t0 là:
b) Bài toán tìm cường độ tức thời
1. Các bài toán dẫn tới khái niệm đạo hàm
Bài 1:ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM
b) Bài toán tìm cường độ tức thời
Nhận xét
Nhiều bài toán Vật lí, Hóa học,… đưa đến việc tìm giới hạn dạng
trong đó y = f(x) là một hàm số đã cho.Giới hạn trên dẫn tới một khái niệm quan trọng
trong toán học,đó là khái niệm đạo hàm .
§1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
2. Định nghĩa đạo hàm tại một điểm
I. Đạo hàm tại một điểm
1. Các bài toán dẫn tới khái niệm đạo hàm
2. Định nghĩa đạo hàm tại một điểm
 
Bài 1:ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM
§1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
2. Định nghĩa đạo hàm tại một điểm
I. Đạo hàm tại một điểm
1. Các bài toán dẫn tới khái niệm đạo hàm
2. Định nghĩa đạo hàm tại một điểm
Ví dụ 1:
Tính đạo hàm của hàm số f(x)=2x+1 tại x0=1
Ta có : f(1)=3
Bài 1:ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM
§1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
3. Cách tính đạo hàm bằng định nghĩa
I. Đạo hàm tại một điểm
1. Các bài toán dẫn tới khái niệm đạo hàm
2. Định nghĩa đạo hàm tại một điểm
3. Cách tính đạo hàm bằng định nghĩa
B1: Giả sử x = x – x0.
Tính y = f(x0 + x) – f(x0).
 
 
 
 
Bài 1:ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM
Ví dụ 1: Tính đạo hàm của hàm số f(x)=
Ví dụ 1: Tính đạo hàm của hàm số tại
§1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
Bài 1:ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM
Củng cố
Bài tập 1: Tìm số gia của hàm số ,biết rằng:

a.


b.
ĐA:
a. Δy = f(1 + 1) – f(1) = f(2) – f(1) = 23 – 13 = 7

b. Δy = f(1 – 0,1) – f(1) = f(0,9) – f(1) = (0,9)3 – 13 = -0,271.
§1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
Bài 1:ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM
Củng cố
Bài tập 2: Tính và
HD:


ĐA:
.
§1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
Bài 1:ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM
Bài tập 3: Tính đạo hàm của mỗi hàm số sau tại các điểm đã chỉ ra:

a. tại


b. tạic. tại
d. tại
Củng cố
CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC EM ĐÃ THEO DÕI !!!
§1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2019-03-12 23:02:06 | Thể loại: ĐS-GT 11 | Lần tải: 34 | Lần xem: | Page: 13 | FileSize: 1.30 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Chương V. §1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm, ĐS-GT 11. 5CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ LỚP 11A8Tiết 63: ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀMNgười dạy:Dương Văn THắng.BÀI CŨTính giới hạn sau:1. Các bài toán dẫn tới khái niệm đạo hàmI. Đạo hàm tại một điểm1.

https://tailieuhoctap.com/baigiangdsgt11/chuong-v-1-dinh-nghia-va-y-nghia-cua-dao-ham.i3r40q.html