Chương IV. §3. Hàm số liên tục

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Chương IV. §3. Hàm số liên tục - 1
  • Chương IV. §3. Hàm số liên tục - 2
  • Chương IV. §3. Hàm số liên tục - 3
  • Chương IV. §3. Hàm số liên tục - 4
  • Chương IV. §3. Hàm số liên tục - 5
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP
Giáo viên: Nguyễn Bá Huy
Kiểm tra bài cũ
III. MỘT SỐ ĐỊNH LÍ CƠ BẢN
Tiết 59: HÀM SỐ LIÊN TỤC (TT)
Định lí 1:
a) Hàm số đa thức liên tục trên toàn bộ tập số thực R.
b) Hàm số phân thức hữu tỉ (thương của hai đa thức) và các hàm số lượng giác liên tục trên từng khoảng của tập xác định của chúng.
a) Hàm số đa thức liên tục trên toàn bộ tập số thực R.
b) Hàm số phân thức hữu tỉ (thương của hai đa thức) và các hàm số lượng giác liên tục trên từng khoảng của tập xác định của chúng.
Ví dụ 1: Tìm các khoảng liên tục của các hàm số sau:
liên tục trên R.
liên tục trên R.
liên tục trên từng khoảng xác định.
III. MỘT SỐ ĐỊNH LÍ CƠ BẢN
Tiết 59: HÀM SỐ LIÊN TỤC (TT)
Định lí 1:
III. MỘT SỐ ĐỊNH LÍ CƠ BẢN
Tiết 59: HÀM SỐ LIÊN TỤC (TT)
Định lí 1:
a) Hàm số đa thức liên tục trên toàn bộ tập số thực R.
b) Hàm số phân thức hữu tỉ (thương của hai đa thức) và các hàm số lượng giác liên tục trên từng khoảng của tập xác định của chúng.
Ví dụ 2: Xét tính liên tục của các hàm số sau trên tập xác định của nó.
a) Hàm số đa thức liên tục trên toàn bộ tập số thực R.
b) Hàm số phân thức hữu tỉ (thương của hai đa thức) và các hàm số lượng giác liên tục trên từng khoảng của tập xác định của chúng.
Ví dụ 1: Tìm các khoảng liên tục của các hàm số sau:
liên tục trên R.
liên tục trên R.
liên tục trên từng khoảng xác định.
III. MỘT SỐ ĐỊNH LÍ CƠ BẢN
Tiết 59: HÀM SỐ LIÊN TỤC (TT)
Định lí 1:
Tiết 59: HÀM SỐ LIÊN TỤC (TT)
Định lí 1:
Định lí 2:
Tiết 59: HÀM SỐ LIÊN TỤC (TT)
III. MỘT SỐ ĐỊNH LÍ CƠ BẢN
Giả sử hàm số y=f(x) lên tục trên đoạn [a;b] và f(a), f(b) trái dấu nhau. Gọi A(a;f(a)), B(b;f(b)), khi đó A và B nằm về hai phía so với Ox. Hỏi đường cong y=f(x) có cắt trục Ox không?
Tiết 59: HÀM SỐ LIÊN TỤC (TT)
III. MỘT SỐ ĐỊNH LÍ CƠ BẢN
Định lí 3:
Định lí 1:
Định lí 2:
Tiết 59: HÀM SỐ LIÊN TỤC (TT)
III. MỘT SỐ ĐỊNH LÍ CƠ BẢN
Lời giải:
Định lí 3:
Ví dụ 3:

Xem lại định nghĩa, định lí.
Xét được tính liên tục của hàm số tại một điểm
Xét được tính liên tục của hàm số trên một khoảng, đoạn, trên TXĐ.
Chứng minh phương trình có ít nhất 1 nghiệm nằm trong khoảng (a;b).
Làm bài tập từ 1, 2, 3, 6 trong SGK trang 140,141.
CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ
Tiết 59: HÀM SỐ LIÊN TỤC (TT)
III. MỘT SỐ ĐỊNH LÍ CƠ BẢN
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
QUÝ THẦY CÔ
ĐÃ ĐẾN DỰ
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2019-04-14 01:05:49 | Thể loại: ĐS-GT 11 | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 12 | FileSize: 0.29 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Chương IV. §3. Hàm số liên tục, ĐS-GT 11. CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP Giáo viên: Nguyễn Bá HuyKiểm tra bài cũIII. MỘT SỐ ĐỊNH LÍ CƠ BẢN Tiết 59: HÀM SỐ LIÊN TỤC (TT)Định lí 1:a) Hàm số đa thức liên tục trên toàn bộ tập số thực R.b) Hàm số phân thức hữu tỉ (thương của hai đa thức) và các hàm số lượng giác liên tục trên từng khoảng của tập xác định của chúng.a) Hàm số đa thức liên tục trên toàn bộ tập số thực R.b) Hàm số phân thức hữu tỉ (thương của hai đa thức) và các hàm số lượng giác liên tục trên từng khoảng

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/chuong-iv-3-ham-so-lien-tuc.b3e50q.html