Bai giang dien tu Chuong III. §4. Cap so nhan

  • 2 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: pptx , dung lượng : 0.59 M, số trang : 8 ,tên

Slides

Chương III. §4. Cấp số nhân slide 1
Chương III. §4. Cấp số nhân slide 2
Chương III. §4. Cấp số nhân slide 3
Chương III. §4. Cấp số nhân slide 4
Chương III. §4. Cấp số nhân slide 5

Chi tiết

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ HỘI THI GVDG CẤP TỈNH NĂM 2019
Giáo viên dự thi: Nguyễn Phi Long
Trường THPT Con Cuông
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT CỬA LÒ
================
CẤP SỐ NHÂN
 
Bài tập 2: Tính giá trị các biểu thức sau:
 
Bài giải
 
 
 
Câu hỏi trắc nghiệm
 
Câu 2. Cho cấp số nhân có 3 số hạng: -4; x; -9. Hãy chọn kết quả đúng.
A. x = 36 B. x = 6 C.x = -36 D. x = -6,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ