Chương III. §4. Cấp số nhân

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Chương III. §4. Cấp số nhân - 1
  • Chương III. §4. Cấp số nhân - 2
  • Chương III. §4. Cấp số nhân - 3
  • Chương III. §4. Cấp số nhân - 4
  • Chương III. §4. Cấp số nhân - 5
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ HỘI THI GVDG CẤP TỈNH NĂM 2019
Giáo viên dự thi: Nguyễn Phi Long
Trường THPT Con Cuông
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT CỬA LÒ
================
CẤP SỐ NHÂN
 
Bài tập 2: Tính giá trị các biểu thức sau:
 
Bài giải
 
 
 
Câu hỏi trắc nghiệm
 
Câu 2. Cho cấp số nhân có 3 số hạng: -4; x; -9. Hãy chọn kết quả đúng.
A. x = 36 B. x = 6 C.x = -36 D. x = -6,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2020-01-11 19:30:55 | Thể loại: ĐS-GT 11 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 8 | FileSize: 0.59 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Chương III. §4. Cấp số nhân, ĐS-GT 11. CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ HỘI THI GVDG CẤP TỈNH NĂM 2019Giáo viên dự thi: Nguyễn Phi Long Trường THPT Con CuôngSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ ANTRƯỜNG THPT CỬA LÒ================CẤP SỐ NHÂN Bài tập 2: Tính giá trị các biểu thức sau: Bài giải Câu hỏi trắc nghiệm Câu 2. Cho cấp số nhân có 3 số hạng: -4; x; -9. Hãy chọn kết quả đúng. A. x = 36 B. x = 6 C.x = -36 D. x = -6,5

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/chuong-iii-4-cap-so-nhan.c6z80q.html