Chương III. §3. Cấp số cộng

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Chương III. §3. Cấp số cộng - 1
  • Chương III. §3. Cấp số cộng - 2
  • Chương III. §3. Cấp số cộng - 3
  • Chương III. §3. Cấp số cộng - 4
  • Chương III. §3. Cấp số cộng - 5
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
Trong một hội chợ triển lãm, một cửa hàng triển lãm bia đã xếp các lon bia theo dạng hình tháp 20 tầng như sau:
Tầng 1 1 lon bia

Tầng 2 3 lon bia

Tầng 3 5 lon bia
Tầng 20 (tầng đáy)
? lon bia
?
Hãy cho biết cửa hàng phải để tầng đáy bao nhiêu lon bia?
Bài tập mở đầu
Cho dãy số: 4, 7, 10, 13,…
* Mối liên hệ giữa hai số hạng liền kề:
Hãy chỉ ra mối liên hệ giữa hai số hạng liền kề và viết tiếp năm số hạng của dãy số đã cho?
* Công thức truy hồi của dãy số:
4, 7, 10, 13,…..
+ 3
+ 3
+ 3
Vậy:
* Viết tiếp 5 số hạng: 4, 7, 10, 13,
GIẢI
16, 19, 22, 25, 28,……
TIẾT 40: CẤP SỐ CỘNG
I/ ĐỊNH NGHĨA
* Định Nghĩa (SGK)
(d là hằng số không đổi)
CSC
Công sai
Trong các dãy số sau dãy số nào là cấp số cộng
(1): -3; -2; -1; 0; 2; 4;….
(2): -2; 0; 2; 4; 6; 8…
(3): 2,7; 2,7; 2,7; 2,7; 2,7; 2,7…….
Đáp án:
Dãy (1) không là cấp số cộng.
Dãy (2) là cấp số cộng với và công sai d= -4.
Dãy (3) là cấp cấp số cộng với và công sai d=0.
Ví Dụ 1: Chứng minh dãy số hữu hạn: 10; 6; 2; -2; -6 là một CSC. Hãy chỉ ra số hạng đầu và công sai của CSC
Ta có: :
Do đó dãy số đã cho là một CSC với:
BÀI GIẢI
BÀI GIẢI
Theo định nghĩa, (un) là cấp số cộng với công sai d, ta có:
u1= u1
u2= u1+ d
u3= u2+ d
= (u1+ d) + d
= u1+ 2.d
u4= u3+ d
= (u1+ 2.d) + d
= u1+ 3.d
u5= u4+ d
= (u1+ 3.d) + d
= u1+ 4.d
……………………….
un= u1+? d
Ví dụ 4
Bài giải
III- TÍNH CHẤT CỦA CÁC SỐ HẠNG CỦA CẤP SỐ CỘNG
Định lý 2:
Trong một cấp số cộng, mỗi số hạng ( trừ số hạng đầu và cuối ) đều là trung bình cộng của hai số hạng đứng kề với nó, nghĩa là


Bài Toán Thực Tế

Tầng 1 1 lon bia

Tầng 2 3 lon bia

Tầng 3 5 lon bia
Tầng 20 (tầng đáy)
? lon bia
?
…………………………..
Vậy: Số lon bia ở tầng đáy là:
GIẢI
Một công ty sản xuất bia muốn quảng bá thương hiệu bia
của mình trong một hội chợ triển lãm, họ đã bố trí các lon
bia có dạng hình tháp như sau:
1. Định nghĩa cấp số cộng
3. Công thức số hạng tổng quát:
2. Cách chứng minh một dãy số là cấp số cộng
Lập hiệu
Củng Cố
CÂU 1
CÂU 2
CÂU 3
CÂU 4
CÂU 5
CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM HỌC SINH
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-01-27 10:18:13 | Thể loại: ĐS-GT 11 | Lần tải: 3 | Lần xem: | Page: 18 | FileSize: 2.92 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Chương III. §3. Cấp số cộng, ĐS-GT 11. CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔTrong một hội chợ triển lãm, một cửa hàng triển lãm bia đã xếp các lon bia theo dạng hình tháp 20 tầng như sau: Tầng 1 1 lon biaTầng 2 3 lon biaTầng 3 5 lon biaTầng 20 (tầng đáy)?

https://tailieuhoctap.com/baigiangdsgt11/chuong-iii-3-cap-so-cong.sf930q.html