Chương II. §3. Nhị thức Niu-tơn

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Chương II. §3. Nhị thức Niu-tơn - 1
  • Chương II. §3. Nhị thức Niu-tơn - 2
  • Chương II. §3. Nhị thức Niu-tơn - 3
  • Chương II. §3. Nhị thức Niu-tơn - 4
  • Chương II. §3. Nhị thức Niu-tơn - 5
Giáo viên: Nguyễn Thị Liên
Tổ Toán - Trường THPT Lý Thường Kiệt, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Giải tích lớp 11 - Ban cơ bản
Bài soạn: Tiết 26 - Nhị thức Niutơn (Tiết 1)
Tiết 26: Nhị thức Niutơn (Tiết 1)
Kiểm tra Bài Cũ
Nêu công thức tính số tổ hợp chập k của n phần tử.
Nêu tính chất của các số
Khai triển: (a+b)2, (a+b)3, (a +b)4
Tính
Ghi nhớ:(a+b)2 =
(a+b)3 =
……………..
(a+b)n =
(1) Chính là công thức nhị thức Niu-Tơn
(a+b)4 =
NHỊ THỨC NIU-TƠN
CÔNG THỨC NHỊ THỨC NIU –TƠN:
1.Công thức nhị thức Niu- tơn:

Công thức thu gọn
2) VD:Khai triển các biểu thức sau:
a) ( 2x + y) 5 b) ( x – 3)6
Giải.
= 32 x5 + 80 x4 y + 80 x3 y2 +40 x2y3 +10 x y4 +y5
b) ( x – 3)6 =
[x +(– 3)]6
2) Hệ quả:
Ví dụ: Chứng minh với n ≥ 4 ta cã :


Chứng minh
Ta có:
Lấy (2) cộng (3) vế với vế ta có:
Lấy (2) trừ (3) vế với vế ta có:
Vậy với n> 4 ta có :
3) Chú ý:Trong biểu thức ở vế phải của công thức(1)
a) Số các hạng tử là n+1.
b) Số hạng (hạng tử) tổng quát (số hạng thứ k+ 1):
c) Các hạng tử có số mũ của a giảm dần từ n đến 0, số mũ của b tăng dần từ 0 đến n, nhưng tổng các số mũ của a và b trong mỗi hạng tử luôn bằng n. (Quy ước a0 = b0=1).
d) Các hệ số của mỗi cặp hạng tử cách đều hai hạng tử đầu và cuối thì bằng nhau.
Củng cố:
Luyện Tập
Bài 1: Tìm hệ số của x3 trong khai triển


Bài 2: Biết hệ số của x2 trong khai triển của
(1 -3x)n là 90. Tìm n
Bài 3: Tìm số hạng không chứa x trong
khai triển
Bài 1: Tìm hệ số của x3 trong khai triển
Giải
Số hạng tổng quát:
Bài 2: Biết hệ số của x2 trong khai triển của
(1 -3x)n là 90. Tìm n?
Giải
Ta có:
(Loại)

Bài 3: Tìm số hạng không chứa trong khai triển
Giải
Vì số hạng không chứa x nên ta có:
Vậy số hạng không chứa x trong khai triển trên là:
Bài tập về nhà
B�i 3.1 d?n 3.5 (trang 65)
Sách bài tập đại số và giảI tích
Cảm ơn các thầy cô giáo
và các em học sinh
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2015-03-12 14:08:24 | Thể loại: ĐS-GT 11 | Lần tải: 33 | Lần xem: | Page: 23 | FileSize: 0.66 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Chương II. §3. Nhị thức Niu-tơn, ĐS-GT 11. Giáo viên: Nguyễn Thị LiênTổ Toán - Trường THPT Lý Thường Kiệt, Quận Long Biên, Thành phố Hà NộiGiải tích lớp 11 - Ban cơ bảnBài soạn: Tiết 26 - Nhị thức Niutơn (Tiết 1)Tiết 26: Nhị thức Niutơn (Tiết

https://tailieuhoctap.com/baigiangdsgt11/chuong-ii-3-nhi-thuc-niu-ton.i956zq.html