BÀI TẬP HÀM SỐ LIÊN TỤC

  • 27/08/2014 06:44:21
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: xvl , dung lượng : 2.90 M, số trang : 1 ,tên

Chi tiết

Trịnh Thị Kim Loan - Trường THPT Trần Văn Hoài . Chợ Gạo . Tiền Giang
Trang bìa
Trang bìa:
Kiểm tra
Câu 1:
Câu 1: Trả lời :
Câu 2:
Trả lời :
Bài giảng
Bài tập:
Bài giảng: Bài 3 (trang 141):
Giải câu a:
Giải câu b:
Giải câu b:
Nhận xét:
Bài 6 ( trang 141):
Củng cố
Củng cố:

A) a = - 3
B) a = - latex(1/3)
C) a = 3
D) a = latex(1/3)
Kết thúc
Dặn dò:
Chào :

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ