Tiết 37 - bài 32: CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA

  • 03/08/2014 11:27:51
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: ppt , dung lượng : 4.08 M, số trang : 24

Chi tiết

GV: PHẠM VĂN TUẤN – Trường THCS Cát Hanh
KIỂM TRA BÀI CŨ
1. Đặc điểm chung của khí hậu nước ta là gì?
2. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của khí hậu nước ta được thể hiện như thế nào?
Câu hỏi:
Tiết 37 – Bài 32: CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA
Những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại
Mùa gió đông bắc từ tháng 11 đến tháng 4 (mùa đông)
Mùa gió tây nam từ tháng 5 đến tháng 10
(mùa hạ)
THẢO LUẬN NHÓM (5 phút)
Nhóm 1, 2
THẢO LUẬN NHÓM (5 phút)
Nhóm 3, 4
THẢO LUẬN NHÓM (5 phút)
Nhóm 5, 6
Những nông sản nhiệt đới của nước ta có giá trị xuất khẩu với số lượng ngày càng lớn trên thị trường?
Nhóm 1, 2
Gió đông bắc
16, 4
20,0
25,8
18,6
161,3
13,8
Lạnh, khô,
mưa phùn
Mưa lớn
Khô, nóng
Nhóm 3, 4
Gió tây nam
28, 9
29,4
27,1
288,2
95,3
293,7
Nóng,
mưa rào, bão
Nóng khô, bão
Nóng,
mưa rào
Quan sát bảng 32.1, hãy cho biết mùa bão nước ta diến biến như thế nào?
Bảng 32.1, Diễn biến của mùa bão dọc bờ biển Việt Nam
Nhóm 5, 6
Các nông sản nhiệt đới xuất khẩu chủ yếu của nước ta
Đơn vị: nghìn tấn
Nhóm 5, 6
* Hàng ngang số 1 (7 ô chữ): Gió thịnh hành vào mùa đông ở nước ta?
Ô
CHỮ

MẬT
* Hàng ngang số 2 (6 ô chữ): Đây là dạng thời tiết đặc biệt trong mùa hạ ở nước ta?
Ô
CHỮ

MẬT
* Hàng ngang số 3 (7 ô chữ): Vào các tháng cuối năm khu vực này có mưa lớn?
Ô
CHỮ

MẬT
* Hàng ngang số 4 (9 ô chữ): Vào mùa đông, miền núi cao thường xuất hiện hiện tượng này?
Ô
CHỮ

MẬT
* Hàng ngang số 5 (7 ô chữ): Một trong những khó khăn do khí hậu mang lại?
Ô
CHỮ

MẬT
CHUẨN BỊ TIẾT HỌC TIẾP THEO
Bài 33: ĐẶC ĐiỂM SÔNG NGÒI ViỆT NAM

Đặc điểm chung của sông ngòi nước ta
Giá trị của sông ngòi
Nguyên nhân gây ô nhiễm sông ngòi
Biện pháp hạn chế ô nhiễm sông ngòi
GV: PHẠM VĂN TUẤN – Trường THCS Cát Hanh
Tiết 37 - bài 32: CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA slide 1
Tiết 37 - bài 32: CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA slide 2
Tiết 37 - bài 32: CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA slide 3
Tiết 37 - bài 32: CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA slide 4
Tiết 37 - bài 32: CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA slide 5

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ