TIẾT 35 Bài 32. Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta

  • 09/03/2015 07:01:36
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: ppt , dung lượng : 6.81 M, số trang : 25

Chi tiết

Địa lí 8
TIẾT 35: CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA
Bài 32 : CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA

I. MÙA GIÓ ĐÔNG BẮC TỪ THÁNG 11 ĐẾN THÁNG 4 (MÙA ĐÔNG)
So sánh đặc điểm thời tiết - khí hậu 3 trạm đại diện cho 3 miền khí hậu nước ta vào mùa gió Đông Bắc
20,0
25,7
16,4
18,6
47,1
4,1
Nắng
nóng,
Khô
hạn
Hanh
khô, lạnh
giá,
Mưa
phùn
Mưa
lớn,
mưa
phùn
Tín
phong
đông bắc

Đông
Bắc
Đông
Bắc
Bài 32 : CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA

I. MÙA GIÓ ĐÔNG BẮC TỪ THÁNG 11 ĐẾN THÁNG 4 (MÙA ĐÔNG)
II. MÙA GIÓ TÂY NAM TỪ THÁNG 5 ĐẾN THÁNG 10 ( MÙA HẠ)
So sánh đặc điểm thời tiết - khí hậu 3 trạm đại diện cho 3 miền khí hậu nước ta vào mùa gió Tây Nam
29,4
28,9
28,9
318,0
795,6
327,0
Mưa
rào,
mưa
dông
Mưa
rào,
có bão
Gió
Tây khô
nóng,
bão
Tây
Nam
Đông
Nam
Tây và
Tây
Nam
Gió mùa
Tây Nam
Hãy cho biết mùa bão nước ta diễn biến như thế nào?
Bài 32 : CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA

I. MÙA GIÓ ĐÔNG BẮC TỪ THÁNG 11 ĐẾN THÁNG 4 (MÙA ĐÔNG)
II. MÙA GIÓ TÂY NAM TỪ THÁNG 5 ĐẾN THÁNG 10 ( MÙA HẠ)
III. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN DO KHÍ HẬU MANG LẠI.
1.Thuận lợi:
Học sinh quan sát tranh về một số sản phẩm nông nghiệp
Học sinh quan sát tranh về một số sản phẩm nông nghiệp
Bài 32 : CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA

II. MÙA GIÓ TÂY NAM TỪ THÁNG 5 ĐẾN THÁNG 10 ( MÙA HẠ)
III. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN DO KHÍ HẬU MANG LẠI.
1.Thuận lợi:
I. MÙA GIÓ ĐÔNG BẮC TỪ THÁNG 11 ĐẾN THÁNG 4 (MÙA ĐÔNG)
2. Khó khăn
Học sinh quan sát tranh
THIỆT HẠI DO MƯA BÃO
Số liệu của ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương
Bài 32 : CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA

II. MÙA GIÓ TÂY NAM TỪ THÁNG 5 ĐẾN THÁNG 10 ( MÙA HẠ)
III. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN DO KHÍ HẬU MANG LẠI.
1.Thuận lợi:
I. MÙA GIÓ ĐÔNG BẮC TỪ THÁNG 11 ĐẾN THÁNG 4 (MÙA ĐÔNG)
2. Khó khăn
3. Giải pháp
Học sinh quan sát tranh
Mùa gió đông bắc
(Mùa Đông)
CÁC MÙA
KHÍ HẬU
VÀ THỜI
TIẾT Ở
NƯỚC TA
Mùa gió tây nam
(Mùa Hạ)
Thuận lợi
Khó khăn
Đặc trưng là mùa thịnh hành của gió mùa đông bắc.
Đặc trưng là mùa thịnh hành của gió mùa tây nam….
Thời tiết phổ biến: trời nhiều mây, có mưa dông, mưa rào và bão.
Thiên tai, hạn hán, lũ lụt, sương muối, giá rét…
Phát triển nông nghiệp, các ngành kinh tế khác.
Thời tiết – khí hậu có sự khác biệt giữa 3 miền Bắc – Trung – Nam.
CỦNG CỐ
Câu 1: Đây là một dãy núi tạo nên hiệu ứng “ Phơn” ở miền Trung.
Câu 2: Đây là hiện tượng nhiễu loạn khí tượng toàn cầu trái ngược với La Lina.
Câu 3: Gió mùa Hạ nước ta thổi theo hướng này.
Câu 4: Đây là từ chỉ sự chuyển động của không khí.
Câu 5: Đây là kiểu khí hậu có đặc điểm “ nhiệt độ quanh năm cao, có một mùa khô và mùa mưa tương phản sâu sắc”.
DẶN DÒ
Trả lời câu hỏi và bài tập 1,2 sách giáo khoa trang 116.
Làm bài tập bài 32 tập bản đồ thực hành.
Nghiên cứu bài mới - bài 33 sách giáo khoa trang 117
Sưu tầm tranh ảnh về một số sông lớn ở nước ta.
TIẾT 35 Bài 32. Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta slide 1
TIẾT 35 Bài 32. Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta slide 2
TIẾT 35 Bài 32. Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta slide 3
TIẾT 35 Bài 32. Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta slide 4
TIẾT 35 Bài 32. Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta slide 5

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ