Bài 4. Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 4. Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á - 1
  • Bài 4. Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á - 2
  • Bài 4. Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á - 3
  • Bài 4. Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á - 4
  • Bài 4. Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á - 5
PHÂN TÍCH HOÀN LƯU GIÓ MÙA CHÂU Á
Hai kiểu khí hậu phổ biến của châu Á là gì? Nêu đặc tính của các loại gió mùa ?
- Nêu các yếu tố Địa lí được thể hiện trên bản đồ?
Các yếu tố Kí hiệu
+ Vùng khí áp thấp: T
+ Vùng khí áp cao: C
+ Hướng gió: Các mũi tên
+Các đường đẳng áp: Những vòng ngoằn ngoèo
Các em hãy quan sát và nhận xét trị số các đường đẵng áp ở các trung tâm áp thấp và các trung tâm áp cao có gì khác nhau

Nhóm 1, 2: Từ H 4.1, Hướng gió chính của khu vực Đông Á ?
Thổi từ áp cao nào đến áp thấp nào?
THẢO LUẬN NHÓM: 5 phút
Nhóm 3,4: Từ H 4.1, Hướng gió chính của các khu vực Đông Nam Á và Nam Á?
Thổi từ áp cao nào đến áp thấp nào?
Gió mùa mùa Đông
Gió mùa mùa Đông
NHIỆT ĐỘ XUỐNG THẤP -60 OC
Xi-Bia
A-lê-út
Ô-xtrây-li-a
Nam Phi
Vì sao khu vực Đông Á hướng gió thổi mùa đông (TB) lại khác khu vực Đông Nam Á và Nam Á (ĐB)?
Do áp thấp A-lê-út đã hút gió.
Nhóm 1, 2: Từ H 4.2, Hướng gió chính của khu vực Đông Á ?
Thổi từ áp cao nào đến áp thấp nào?
THẢO LUẬN NHÓM: 5 phút
Nhóm 3,4: Từ H 4.2, Hướng gió chính của các khu vực Đông Nam Á và Nam Á?
Thổi từ áp cao nào đến áp thấp nào?
Nam Ấn Độ Dương
Gió mùa mùa Hạ
Gió mùa mùa Hạ
Vì sao ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á hướng gió thổi mùa Hạ lại có hướng TN?
Do áp cao Ha-Oai hình thành và đẩy làm lệch hướng gió
Hoàn lưu gió mùa châu Á
Hãy nhận xét hướng gió mùa Đông và hướng gió mùa Hạ của các khu vực Đông Á, ĐNÁ, Nam Á

=> Do sự sưởi nóng và hóa lạnh theo mùa, khí áp trên lục địa cũng như trên biển thay đổi theo mùa. Sự chênh lệch khí áp ấy đã hình thành nên hai loại gió mùa khác nhau về thời gian hình thành, hướng thổi và đặc tính.

HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
Về nhà học bài.
Chuẩn bị bài 5, xem kĩ bảng 5.1, H 5.1 và các câu hỏi trong bài. Đem theo máy tính để làm bài
BÀI HỌC KẾT THÚC,
TẠM BIỆT CÁC EM
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2015-09-30 21:01:15 | Thể loại: Địa lý 8 | Lần tải: 67 | Lần xem: | Page: 20 | FileSize: 1.75 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 4. Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á, Địa lý 8. PHÂN TÍCH HOÀN LƯU GIÓ MÙA CHÂU Á Hai kiểu khí hậu phổ biến của châu Á là gì? Nêu đặc tính của các loại gió mùa ? - Nêu các yếu tố Địa lí được thể hiện trên bản đồ? Các yếu tố Kí hiệu+ Vùng khí áp thấ

https://tailieuhoctap.com/baigiangdialy8/bai-4-thuc-hanh-phan-tich-hoan-luu-gio-mua-o-chau-a.kcol0q.html