Bài 4. Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xvl
Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
Trang bìa
Trang bìa:
TIẾT 4: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH HOÀN LƯU GIÓ MÙA Ở CHÂU Á 1. PHÂN TÍCH HƯỚNG GIÓ VỀ MÙA ĐÔNG
Phân tích hướng gió về mùa đông: Phân tích hướng gió về mùa đông
1. Phân tích hướng gió về mùa đông Dựa vào hình 4.1, em hãy: _ Xác định và đọc tên các trung tâm áp thấp và áp cao. _ Xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa đông. Hình 4.1. Lược đồ phân bô khí áp và hướng gió chính về mùa đông (tháng 1) ở khu vực khí hậu gió mùa Châu Á. Bản đồ minh họa: Bản đồ minh họa
Xác định các trung tâm áp thấp và áp cao Phân tích hướng gió về mùa đông: Phân tích hướng gió về mùa đông
- Về mùa Đông ở nửa cầu Bắc có Trung tâm áp cao: Xi-bia, Axơ, Nam Đại Tây Dương và Nam Á Ấn Độ Dương. Trung tâm áp thấp: Ai – xơ – len, A- lê-Ut, vùng xích đạo và xích đạo Ô-xtrây-li-a. Bản đồ minh họa: Bản đồ minh họa
- Xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa đông Phân tích hướng gió theo mùa: Phân tích hướng gió theo mùa
Hướng gió theo mùa Khu vực Đông Á Đông Nam Á Nam Á Hướng gió mùa đông (tháng 1) Tây Bắc - Đông Nam Đông Bắc - Tây Nam Đông Bắc - Tây Nam 2. PHÂN TÍCH HƯỚNG GIÓ VỀ MÙA HẠ
Phân tích hướng gió mùa hạ: Phân tích hướng gió mùa hạ
2. Phân tích hướng gió về mùa hạ Dựa vào hình 4.2, em hãy - Xác định các trung tâm áp thấp và áp cao. - Xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa hạ. Hình 4.2. Lược đồ phân bô khí áp và hướng gió chính về mùa hạ ( tháng 7) ở khu vực khí hậu gió mùa Châu Á. Bản đồ minh họa: Bản đồ minh họa
- Xác định các trung tâm áp thấp và áp cao Hướng gió mùa hạ: Hướng gió mùa hạ
- Về mùa Hạ ở nữa cầu Bắc có: Trung tâm áp thấp I-Ran, vùng gần cực. Trung tâm áp cao : vùng chí tuyến Bắc như là Ha-Oai, vùng chí tuyến Nam như là Nam ĐTD, Nam AĐD và Ô-trây-li-a. Hướng gió mùa hạ: Hướng gió mùa hạ
- Xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa hạ. Hướng gió mùa hạ: Hướng gió mùa hạ
Hướng gió theo mùa Khu vực Đông Á Đông Nam Á Nam Á Hướng gió mùa đông (tháng 7) Đông Nam - Tây Bắc Tây Nam - Đông Bắc Tây Nam - Đông Bắc Phân tíchh hướng gió: Phân tíchh hướng gió
CỦNG CỐ
Câu 1: Câu 1
Câu 2: Câu 2
Câu 3: Câu 3
Câu 4: Câu 4
Câu 4: Cùng với H4.2. Hướng gió mùa hạ ở Đông Nam Á là:
a. Đông Nam - Tây Bắc
b. Đông Bắc - Tây Nam
c. Tây Bắc - Đông Nam
d. Tây Nam - Đông Bắc
Có thể download miễn phí file .xvl bên dưới
Đăng ngày 2015-06-16 16:38:52 | Thể loại: Địa lý 8 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 1.74 M | File type: xvl
lần xem

bài giảng Bài 4. Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á, Địa lý 8. Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội Trang bìa Trang bìa: TIẾT 4: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH HOÀN LƯU GIÓ MÙA Ở CHÂU Á 1. PHÂN TÍCH HƯỚNG GIÓ VỀ MÙA ĐÔNG Phân tích hướng gió về mùa đông: Phân tích hướng gió về mùa đông 1. Phân tích hướng gió về mùa đông Dựa vào hình 4.1, em hãy: _ Xác định và đọc tên các trung tâm áp thấp và áp cao. _ Xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa đông. Hình 4.1. Lược đồ phân bô khí áp và hướng gió chính về mùa đông (thán

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-4-thuc-hanh-phan-tich-hoan-luu-gio-mua-o-chau-a.iesa0q.html