Bài 4. Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 4. Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á - 1
  • Bài 4. Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á - 2
  • Bài 4. Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á - 3
  • Bài 4. Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á - 4
  • Bài 4. Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á - 5
Giáo viên : NGUYỄN CÔNG TIẾNG
ĐỊA LÍ 8
Phần kiểm tra bài cũ :
a) Khí hậu, địa hình Châu Á ảnh hưởng đến sông ngòi Châu Á như thế nào?
b)Hãy cho biết giá trị kinh tế của sông ngòi
Châu Á ?
c)Hãy nêu những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên Châu Á
a) Đặc điểm sông ngòi Châu Á như thế nào?

b) Hãy cho biết giá trị kinh tế của sông ngòi
Châu Á ?
_ Sông ngòi ở Châu Á khá phát triển, có nhiều hệ thống sông lớn, phân bố không đều và có chế độ nước khá phức tạp
_ Các sông ngòi ở Châu Á nhìn chung có giá trị lớn về giao thông đường thủy, thủy lợi, thủy điện, du lịch, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.
c)Hãy nêu những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên Châu Á ?
_ Về thuận lợi : Châu Á có nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú
_ Về khó khăn : núi non hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt và thiên tai bất thường.
ĐỊA LÍ 8
Thực hành :
Phân tích hòan lưu gió mùa ở
Châu Á
1.- Phân tích hướng gió về mùa đông.-
2.- Phân tích hướng gió về mùa hạ.-

1.- Phân tích hướng gió về mùa đông.-
Dựa vào hình 4.1, em hãy :
_ Xác định và đọc tên các trung tâm áp thấp và áp cao.
_ Xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa đông.
2.- Phân tích hướng gió về mùa hạ.-
Dựa vào hình 4.2, em hãy :
_Xác định các trung tâm áp thấp và áp cao.
_ Xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa hạ.
Hình 4.1. Lược đồ phân bô khí áp và hướng gió chính về mùa dông� (tháng 1) ở khu vực khí hậu gió mùa Châu Á.
Xác định các trung tâm áp thấp và áp cao_

+ Trung tâm áp thấp : Ai - xơ - len,
A- lê-U�t, vùng xích đạo và xích đạo
Ô-xtrây-li-a.
_ Về mùa Đông ở nửa cầu Bắc có :
+ Trung tâm áp cao : Xi-bia, Axơ, Nam Đại Tây Dương và Nam A�n Độ Dương
_ Xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa đông�_

Hướng gió theo mùa
Khu vực
Đông Á
Nam Á
Đông Nam Á
Tây Bắc - Đông Nam
Đông Bắc - Tây Nam
Đông Bắc - Tây Nam
Hướng gió mùa đông
(tháng 1)
Hình 4.2. Lược đồ phân bô khí áp và hướng gió chính về mùa hạ ( tháng 7 ) ở khu vực khí hậu gió mùa Châu Á.
_ Xác định các trung tâm áp thấp và áp cao_
_ Về mùa Hạ ở nữa cầu Bắc có :
+ Trung tâm áp cao : vùng chí tuyến Bắc như là Ha-Oai, vùng chí tuyến Nam như là Nam ĐTD, Nam AĐD và Ô-trây-li-a.
+ Trung tâm áp thấp I-Ran, vùng gần cực.
_ Xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa hạ.

Hướng gió theo mùa
Khu vực
Đông Á
Nam Á
Đông Nam Á
Đông Nam - Tây Bắc
Tây Nam - Đông Bắc
Tây Nam - Đông Bắc
Hướng gió mùa Hạ
(tháng 7)
Phần cũng cố :
1.- Quan sát H4.1.Về mùa đông ở Bắc bán cầu có trung tâm cao áp :
a) Ai-xơ-len
b) Xi-bia
c) A-lê-út
d) Cả 3 trung tâm
2.- Xem H4.1. Hướng gió mùa đông ở Đông Nam Á và Nam Á là :
a) Đông Nam Á hướng TB-ĐN và Nam Á hướng ĐB-TN
b) Đông Nam Á hướng ĐB-TN và Nam Á hướng TB-ĐN
c) Đông Nam Á và Nam Á có cùng hướng ĐB-TN
d) Đông Nam Á và Nam Á có cùng hướng TB-ĐN
3.- Quan sát H4.2. Về mùa hạ ở Bắc bán cầu có trung tâm áp thấp :
a) I-ran
b) Ha-oai
c) Câu a sai, b đúng
d) Câu a và b đúng
4. Cũng với H4.2. Hướng gió mùa hạ ở Đông Nam Á là :
a) Đông Nam-Tây Bắc
c) Tây Bắc-Đông Nam
b) Đông Bắc-Tây Nam
d)Tây Nam-Đông Bắc
5.-Quan sát H4.1 và H4.2. Ở Đông Nam Á :
a) Gió mùa Đông hướng Đông Bắc, thời tiết lạnh và khô
b) Gió mùa Hạ hướng Tây Nam, thời tiết nóng ẩm mưa nhiều.
c)Hai câu a, b đều đúng
d)Hai câu a, b đều sai
Phần dặn dò :
Xem bài 5 Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á

Chúc các em học tốt
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2015-09-21 21:13:34 | Thể loại: Địa lý 8 | Lần tải: 69 | Lần xem: | Page: 24 | FileSize: 1.15 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 4. Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á, Địa lý 8. Giáo viên : NGUYỄN CÔNG TIẾNGĐỊA LÍ 8Phần kiểm tra bài cũ : a) Khí hậu, địa hình Châu Á ảnh hưởng đến sông ngòi Châu Á như thế nào? b)Hãy cho biết giá trị kinh tế của sông ngòi Châu Á ? c)Hãy nêu nhữn

https://tailieuhoctap.com/baigiangdialy8/bai-4-thuc-hanh-phan-tich-hoan-luu-gio-mua-o-chau-a.ap2e0q.html