Bài 39. Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 39. Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam - 1
  • Bài 39. Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam - 2
  • Bài 39. Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam - 3
  • Bài 39. Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam - 4
  • Bài 39. Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam - 5
*CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ GIÁO,
CÁC EM HỌC SINH
*

Người thực hiện : Phạm Thị Hoài Bắc
Trường THCS Thành Nhất
Tiết 45 Bài 39: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA
TỰ NHIÊN VIỆT NAM
Nhóm 1,2: Tính chất nhiệt đới gió mùa biểu hiện như thế nào trong các thành phần tự nhiên Việt Nam và có ảnh hưởng gì đến đời sống và sản xuất của nhân dân ta?
Nhóm 3: Tính xem ở nước ta 1 km2 đất liền tương ứng với bao nhiêu km2mặt biển? Là một nước ven biền Việt Nam có thuận lợi gì trong phát triển kinh tế?
Nhóm 4: Chứng minh Việt Nam là đất nước nhiều đồi núi? Miền núi nước ta có những thuận lợi và khó khăn gì trong phát triển kinh tế-xã hội?
Nhóm 5,6: Thiên nhiên nước ta phân hóa đa dạng và phức tạp biểu hiện như thế nào? Nguyên nhân?
1.Việt Nam là một nước nhiệt đới gió mùa ẩm.
Tiết 45 Bài 39: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA
TỰ NHIÊN VIỆT NAM
Nhóm 1,2: Tính chất nhiệt đới gió mùa biểu hiện như thế nào trong các thành phần tự nhiên Việt Nam và có ảnh hưởng gì đến đời sống và sản xuất của nhân dân ta?
ĐẤT FERALIT ĐỎ VÀNG CHIẾM ƯU THẾ
MẠNG LƯỚI SÔNG DÀY, CHẾ ĐỘ NƯỚC THAY ĐỔI THEO MÙA
HỆ SINH THÁI RỪNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA ẨM
XÂM THỰC VÙNG ĐỒI NÚI, BỒI TỤ VÙNG HẠ LƯU SÔNG
- Tính chất này biểu hiện trong mọi thành phần của cảnh quan thiên nhiên nước ta nhưng tập trung nhất là môi trường khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều.

MÙA KHÔ GÂY HẠN HÁN, CHÁY RỪNG
MÙA ĐÔNG LẠNH Ở MIỀN BẮC
TÍNH CHẤT NÓNG ẨM BỊ XÁO TRỘN NHIỀU
- Tuy nhiên có nơi, có mùa lại bị khô hạn, lạnh giá với những mức độ khác nhau: mùa Đông vùng Bắc Bộ tính chất nóng ẩm bị xáo trộn nhiều nhất.
1.Việt Nam là một nước nhiệt đới gió mùa ẩm.
Tiết 45 Bài 39: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA
TỰ NHIÊN VIỆT NAM
- Tính chất này biểu hiện trong mọi thành phần của cảnh quan thiên nhiên nước ta nhưng tập trung nhất là môi trường khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều.
- Tuy nhiên có nơi, có mùa lại bị khô hạn, lạnh giá với mức độ khác nhau: mùa Đông vùng Bắc Bộ tính chất nóng ẩm bị xáo trộn nhiều nhất.
2. Việt Nam là một nước ven biển.
Nhóm 3: Tính xem ở nước ta 1 km2 tương ứng với bao nhiêu km2 mặt biển? Là một nước ven biền Việt Nam có thuận lợi gì trong phát triển kinh tế?
1 000 000 km2 : 331212 km2 =3,02 km2
TÁC ĐỘNG CỦA GIÓ MÙA VÀ BÃO
- Biển Đông rộng lớn, bao bọc phía Đông và phía Nam phần đất liền nước ta, có ảnh hưởng tới toàn bộ thiên nhiên nước ta.
LÀM MUỐI
TRỒNG LÚA NƯỚC
DU LỊCH
GIAO THÔNG ĐƯỜNG BIỂN
- Sự tương tác của đất liền và biển đã tăng cường tính chất nóng, ẩm, gió mùa cho thiên nhiên nước ta.
1.Việt Nam là một nước nhiệt đới gió mùa ẩm.
Tiết 45 Bài 39: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA
TỰ NHIÊN VIỆT NAM
- Biển Đông có ảnh hưởng tới toàn bộ thiên nhiên nước ta.
- Sự tương tác của đất liền và biển đã tăng cường tính chất nóng, ẩm, gió mùa cho thiên nhiên nước ta.
3. Việt Nam là xứ sở của cảnh quan đồi núi.
2. Việt Nam là một nước ven biển.
Nhóm 4: Chứng minh Việt Nam là đất nước nhiều đồi núi? Miền núi nước ta có những thuận lợi và khó khăn gì trong phát triển kinh tế-xã hội?
¾ DIỆN TÍCH PHẦN ĐẤT LIỀN LÀ ĐỒI NÚI
DÃY HOÀNG LIÊN SƠN
DÃY TRƯỜNG SƠN BẮC
DÃY TRƯỜNG SƠN NAM
- Cảnh quan đồi núi chiếm ưu thế trong cảnh quan chung của thiên nhiên nước ta và thay đổi nhanh chóng theo quy luật đai cao
TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM
CÀ PHÊ
CAO SU
HỒ TIÊU
CHÈ
LÂM NGHIỆP
DU LỊCH
THUỶ ĐIỆN
CHĂN NUÔI GIA SÚC
->Thuận lợi: phát triển kinh tế toàn diện như nông nghiệp, công nghiệp, du lịch.
KHAI THÁC KHOÁNG SẢN GÂY ẢNH HƯỞNG MÔI TRƯỜNG
LỞ ĐẤT, ĐÁ
LŨ QUÉT, ĐẤT ĐAI BỊ BẠC MÀU
-> Khó khăn: có nhiều thiên tai, môi trường sinh thái dễ bị biến đổi, mất cân bằng, nhiều tài nguyên có nguy cơ cạn kiệt.
1.Việt Nam là một nước nhiệt đới gió mùa ẩm.
Tiết 45 Bài 39: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA
TỰ NHIÊN VIỆT NAM
- Biển Đông có ảnh hưởng tới toàn bộ thiên nhiên nước ta.
- Sự tương tác của đất liền và biển đã tăng cường tính chất nóng, ẩm, gió mùa cho thiên nhiên nước ta.
3. Việt Nam là xứ sở của cảnh quan đồi núi.
2. Việt Nam là một nước ven biển.
- Cảnh quan đồi núi chiếm ưu thế và thay đổi nhanh chóng theo quy luật đai cao.
->Thuận lợi: phát triển nhiều ngành kinh tế.
-> Khó khăn: nhiều thiên tai, nhiều tài nguyên có nguy cơ cạn kiệt.
4. Thiên nhiên nước ta phân hoá đa dạng, phức tạp.
Nhóm 5,6: Thiên nhiên nước ta phân hóa đa dạng và phức tạp biểu hiện như thế nào? Nguyên nhân?
CÂY TRỒNG ÔN ĐỚI
ĐÀ LẠT
SA PA
CÀ RỐT
SU HÀO
QUẢ MẬN
QUẢ VẢI
CÂY ĂN QUẢ NHIỆT ĐỚI
CÂY ĂN QUẢ CẬN NHIỆT
- Biểu hiện rõ trong lịch sử phát triển lâu dài của lãnh thổ và trong từng thành phần tự nhiên, qua sự phân hóa cảnh quan thiên nhiên thành các vùng, miền.
1.Việt Nam là một nước nhiệt đới gió mùa ẩm.
Tiết 45 Bài 39: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA
TỰ NHIÊN VIỆT NAM
3. Việt Nam là xứ sở của cảnh quan đồi núi.
2. Việt Nam là một nước ven biển.
4. Thiên nhiên nước ta phân hoá đa dạng, phức tạp.
- Biểu hiện qua lịch sử phát triển lâu dài của lãnh thổ và trong từng thành phần tự nhiên, sự phân hóa cảnh quan thiên nhiên thành các vùng, miền.

HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
Về nhà học bài, trả lời được các câu hỏi trong bài và cuối bài.
Chuẩn bị bài 40 tiết sau thực hành, xem kĩ bảng 40.1 và hình 40.1, suy nghĩ các câu hỏi trong bài.
BÀI HỌC KẾT THÚC,
TẠM BIỆT CÁC EM
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-05-20 20:18:50 | Thể loại: Địa lý 8 | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 30 | FileSize: 11.11 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 39. Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam, Địa lý 8. *CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ GIÁO, CÁC EM HỌC SINH* Người thực hiện : Phạm Thị Hoài BắcTrường THCS Thành Nhất Tiết 45 Bài 39: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TỰ NHIÊN VIỆT NAMNhóm 1,2: Tính chất nhiệt đới gió mùa biểu hiện như thế nào trong các thành phần tự nhiên Việt Nam và có ảnh hưởng gì đến đời sống và sản xuất của nhân dân ta? Nhóm 3: Tính xem ở nước ta 1 km2 đất liền tương ứng với bao nhiêu km2mặt biển? Là một nước ven biền Việt Nam có thuận lợi gì trong phát triển kinh tế? Nhóm 4: Chứng minh Việt Nam là đ

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-39-dac-diem-chung-cua-tu-nhien-viet-nam.f4w50q.html