Bài 3. Sông ngòi và cảnh quan châu Á

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 3. Sông ngòi và cảnh quan châu Á - 1
  • Bài 3. Sông ngòi và cảnh quan châu Á - 2
  • Bài 3. Sông ngòi và cảnh quan châu Á - 3
  • Bài 3. Sông ngòi và cảnh quan châu Á - 4
  • Bài 3. Sông ngòi và cảnh quan châu Á - 5
KIỂM TRA BÀI CŨ
Hãy cho biết châu Á được phân hóa mấy đới? Kể ra.
Vì sao châu Á được phân hóa thành nhiều đới, nhiều kiểu khí hậu như vậy.
Tiết 3: SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á
I. Đặc điểm sông ngòi:
-Mạng lưới sông ngòi khá phát triển, nhiều hệ thống sông lớn nhưng phân bố không đều.
Dựa vào lược đồ sau, hãy cho biết mạng lưới sông ngòi như thế nào và phân bố ra sao?
Hãy kể tên một số sông lớn ở châu Á.
Tiết 3: SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á
I. Đặc điểm sông ngòi:
-Mạng lưới sông ngòi khá phát triển, nhiều hệ thống sông lớn nhưng phân bố không đều.
Các sông lớn của Bắc Á và Đông Á bắt nguồn từ khu vực nào, đổ vào biển và đại dương nào?
Sông Mê Công chảy qua nước ta bắt nguồn từ sơn nguyên nào?
Tiết 3: SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á
I. Đặc điểm sông ngòi:
-Mạng lưới sông ngòi khá phát triển, nhiều hệ thống sông lớn nhưng phân bố không đều.
-Châu Á có nhiều hệ thống sông lớn: I-ê-nit-xây, Hoàng Hà, Trường Giang, Mê Công, Ấn, Hằng.
Cho biết chế độ nước của sông ngòi châu Á như thế nào?
Chế độ nước khá phức tạp
Hãy xác định các hệ thống sông lớn trên.
I-ê-nit-xây
Hoàng Hà
Trường giang
Mê Công
S.Ấn
S. Hằng
Tiết 3: SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á
I. Đặc điểm sông ngòi:
THẢO LUẬN
Hãy nêu đặc điểm sông ngòi của từng khu vực
Tiết 3: SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á
1. Đặc điểm sông ngòi:
- Chế độ nước khá phức tạp
+ Khu vực Bắc Á có mạng lưới sông ngòi dày đặc, mùa đông nước đóng băng, mùa xuân có lũ do băng tan.
+ Khu vực gió mùa có nhiều sông lớn, lượng nước lớn vào mùa mưa.
Vì sao khu vực Bắc Á mùa đông nước đóng băng, mùa xuân có lũ do băng tan.
Vì sao khu vực gió có nhiều sông?
+ Khu vực Tây và Trung Á ít sông, nguồn cung cấp nước chủ yếu do tuyết và băng tan.
Dựa vào các ảnh sau, cho biết sông ngòi mang lại giá trị gì cho việc phát triển kinh tế?
Sông ngòi châu Á có giá trị kinh tế: giao thông, thủy điện, cung cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt, du lịch, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản.
Tiết 3: SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á
1. Đặc điểm sông ngòi:
2. Các đới cảnh quan tự nhiên:
800
1
2
4
9
10
8
7
Dựa vào H3.1 cho biết cảnh quan châu Á phân hóa thế nào?
Cảnh quan châu Á phân hóa rất đa dạng.
Dựa vào H3.1 hãy nêu tên các đới cảnh quan của châu Á theo thứ tự từ bắc xuống nam dọc theo kinh tuyến 800Đ
Hãy cho biết các cảnh quan trên cảnh quan nào được phân bố ở khu vực khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa?
Nguyên nhân nào có sự phân bố cảnh quan đó?
Nguyên nhân: Do sự phân hóa đa dạng về các đới, các kiểu khí hậu .
3. Những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên châu Á:
Tiết 3: SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á
1. Đặc điểm sông ngòi:
2. Các đới cảnh quan tự nhiên:
3. Những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên châu Á:
a. Thuận lợi:
Hãy nêu thuận lợi của thiên nhiên châu Á.
-Nhiều khoáng sản đa dạng, phong phú và có trữ lượng lớn:
-Thiên nhiên rất đa dạng.
- Năng lượng dồi dào
Dựa vào các ảnh sau: Hãy nêu khó khăn của thiên nhiên châu Á.
b. Khó khăn:
-Núi cao hiểm trở, hoang mạc khô cằn, khí hậu khắc nghiệt.
Các thiên tai: động đất, núi lửa, bão lũ
CỦNG CỐ
1/ Sông ngòi khu vực nào có đặc điểm mùa xuân đóng băng?
Khu vực Bắc Á
A
Khu vực Đông Á
B
Khu vực Đông Nam Á
C
Khu vực Nam Á
D
2/ Sông ngòi khu vực nào kém phát triển?
Khu vực Bắc Á
A
Khu vực Đông Á
B
Khu vực Đông Nam Á
C
Khu vực Tây Nam Á, Trung Á
D
3/ Khu vực nào có các loại rừng giàu bậc nhất thế giới?
Khu vực Bắc Á, Đông Á
A
Khu vực Đông Á, Nam Á
B
Khu vực Đông Nam Á, Đông Á, Nam Á
C
Khu vực Nam Á
D
A
D
C
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-04-01 09:34:12 | Thể loại: Địa lý 8 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 9 | FileSize: 4.08 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 3. Sông ngòi và cảnh quan châu Á, Địa lý 8. KIỂM TRA BÀI CŨHãy cho biết châu Á được phân hóa mấy đới? Kể ra.Vì sao châu Á được phân hóa thành nhiều đới, nhiều kiểu khí hậu như vậy.Tiết 3: SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU ÁI. Đặc điểm sông ngòi: -Mạng lưới sông ngòi khá phát triển, nhiều hệ thống sông lớn nhưng phân bố không đều.Dựa vào lược đồ sau, hãy cho biết mạng lưới sông ngòi như thế nào và phân bố ra sao?Hãy kể tên một số sông lớn ở châu Á.Tiết 3: SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU ÁI. Đặc điểm sông ngòi: -Mạng lưới sông ngòi khá phát triển,

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-3-song-ngoi-va-canh-quan-chau-a.6s440q.html