Bài 28. Đặc điểm địa hình Việt Nam

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 28. Đặc điểm địa hình Việt Nam - 1
  • Bài 28. Đặc điểm địa hình Việt Nam - 2
  • Bài 28. Đặc điểm địa hình Việt Nam - 3
  • Bài 28. Đặc điểm địa hình Việt Nam - 4
  • Bài 28. Đặc điểm địa hình Việt Nam - 5
Kiểm tra bài cũ:
Em hãy chọn ý trả lời đúng nhất trong các câu sau:

Lịch sử phát triển địa chất Việt Nam trải qua mấy giai đoạn?

A. Hai ; B. Ba ; C. Bốn; D. Năm

Lãnh thổ Việt Nam được tạo lập vững chắc trong giai đoạn:

A. Tiền Cambri; B. Cổ kiến tạo; C. Tân kiến tạo

Lãnh thổ Việt Nam được nâng lên , núi non sông ngòi trẻ lại vào giai đoạn nào ?

A. Tiền Cambri ; B. Cổ kiến tạo ; C. Tân kiến tạo
B. Ba
B. Cổ kiến tạo
C. Tân kiến tạo
TIẾT 32. BÀI 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam
Đồi núi chiếm ¾ diện tích lãnh thổ,nhưng chủ yếu là đồi núi thấp:
+ Đến 85% địa hình thấp dưới 1000m
+ Khoảng 1% núi cao trên 2000m, cao nhất là Hoàng Liên Sơn với đỉnh Phan-xi-păng cao 3143m
BÀI 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam
- Địa hình đồi núi phân bố chủ yếu ở phía Tây và phía Bắc nước ta
BÀI 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam
- Đồng bằng chỉ chiếm ¼ diện tích lãnh thổ
BÀI 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam
- Đồi núi chiếm ¾ diện tích lãnh thổ, nhưng chủ yếu là đồi núi thấp:
- Đồng bằng chỉ chiếm ¼ diện tích lãnh thổ
BÀI 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
2. Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau
H: Sau vận động tạo núi Tân kiến tạo địa hình nước ta có đặc điểm như thế nào?
Vận động tạo núi ở giai đoạn Tân kiến tạo làm cho địa hình nước ta:
- Nâng cao, trẻ lại:
+ Các núi trẻ - VD: Hoàng Liên Sơn
+ Nhiều thung lũng hẹp sâu- Vd: Thung lũng sông Đà
+ Địa hình cao nguyên badan- Vd: Kon Tum, Lâm Viên
BÀI 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
2. Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau
- Phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau: đồi núi- cao nguyên, đồng bằng, thềm lục địa thấp dần từ nội địa ra biển
BÀI 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam
2. Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau
Vận động tạo núi ở giai đoạn Tân kiến tạo làm cho địa hình nước ta:
- Nâng cao, trẻ lại:
+ Các núi trẻ - VD:
+ Nhiều thung lũng hẹp sâu- Vd:
+ Địa hình cao nguyên badan- Vd:
- Phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau: đồi núi- cao nguyên, đồng bằng, thềm lục địa thấp dần từ nội địa ra biển
- Địa hình nước ta có 2 hướng chính: Tây Bắc- Đông Nam và hướng vòng cung
BÀI 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
3. Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người
Câu hỏi thảo luận : 3’
Câu 1: Tính chất nhiệt đới gió mùa đã tác động sâu sắc đến địa hình nước ta?
Câu 2: Tác động của con người đến địa hình được thể hiện như thế nào?
a. Tính chất nhiệt đới gió mùa của địa hình
- Địa hình bị cắt xẻ, xâm thực, xói mòn
- Tạo địa hình cacxtơ nhiệt đới
- Bề mặt địa hình thường có rừng cây rậm rạp che phủ, dưới rừng là lớp đất và vỏ phong hoá dày
BÀI 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam
2. Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau
3. Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người
Các khối núi bị xói mòn,cắt xẻ ,xâm thực.
BÀI 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam
2. Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau
3. Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người
Địa hình cacxtơ nhiệt đới độc đáo
BÀI 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
3. Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người
a. Tính chất nhiệt đới gió mùa của địa hình

b. Tác động của con người
- Trực tiếp phá huỷ địa hình: Phá núi, lấp hồ…
- Gián tiếp phá huỷ địa hình ( phá rừng)
- Xây dựng nhiều địa hình nhân tạo: Các công trình kiến trúc đô thị, hầm mỏ, đường giao thông, đê, đập, mương máng, kênh rạch…
BÀI 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
3. Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người
Quan sát ảnh nêu một số dạng địa hình nhân tạo?
- Đồi núi chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ, nhưng chủ yếu là đồi núi thấp, lớn nhất là dãy Hoàng Liên Sơn với đỉnh Phan-xi-păng (3143m).
- Đồng bằng chiếm 1/4 diện tích lãnh thổ.
2. Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau.
- Vận động tạo núi ở giai đoạn tân kiến tạo, địa hình nước ta nâng cao và phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau.
- Địa hình nước ta có hai hướng chính: Tây Bắc-Đông Nam, vòng cung.
- Sự phân bố của các bậc địa hình: núi đồi, đồng bằng, thềm lục địa…thấp dần từ nội địa ra tới biển.
3. Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người:
-Tạo nên địa hình cacx tơ nhiệt đới độc đáo.
-Tạo nên các dạng địa hình nhân tạo:đô thị,hầm mỏ,hồ chứa nước,đê ,đập…
TIẾT 32. BÀI 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam
Bài tập
Em hãy chọn ý đúng nhất trong các câu sau:

1. ý nào sau đây không phải là đặc điểm cơ bản của địa hình Việt Nam?
A. Đồi núi là bộ phận quan trọng của cấu trúc địa hình.
B. Đồng bằng nằm ven biển và được phù sa sông bồi đắp.
C. Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau.
D. Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người.

2. Hướng chính của địa hình nước ta là:
A. Đông -Tây và Tây Bắc- Đông Nam
B. Vòng cung và Đông -Tây
C. Tây Bắc- Đông Nam và Vòng cung
D. Bắc-Nam và Tây Bắc- Đông Nam


B
C
Bài 2: Giải ô chữ
Luật chơi: Tìm ô chữ bằng cách giải các ô chữ hàng ngang. Mỗi từ hàng ngang sẽ có các chữ chìa khoá. Số ô hàng ngang tương ứng số chữ cái cần tìm. Mỗi học sinh chọn một ô hàng ngang lần lượt từ trên xuống để trả lời.
1
1. Tên của đỉnh núi cao nhất ở nước ta ?
p h a n x i p ă n g
h
n
2. Đây là bộ phận quan trọng nhất trong cấu trúc địa hình nước ta ?
đ ồ i n ú i
i
đ
3. Địa hình nước ta được nâng lên trong giai đoạn này ?
T â n k i ế n t ạ o

i
4. Tên một hang động nổi tiếng của nước ta được tạo nên
từ đá vôi ở tỉnh Quảng Bình ?
đ ộ n g p h o n g n h a
h
Chuẩn bị bài 29: Đặc điểm các khu vực địa hình:
Địa hình nước ta chia làm mấy khu vực?đó là những khu vực nào?
Địa hình châu thổ sông Hồng khác địa hình châu thổ sông Cửu Long như thế nào?
Các vùng núi ảnh hưởng tới khí hậu của vùng ra sao?
Vì sao đồng bằngTrung Bộ nhỏ hẹp và kém phì nhiêu?
Hướng dẫn về nhà:
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-04-01 09:32:51 | Thể loại: Địa lý 8 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 19 | FileSize: 3.85 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 28. Đặc điểm địa hình Việt Nam, Địa lý 8. Kiểm tra bài cũ:Em hãy chọn ý trả lời đúng nhất trong các câu sau:Lịch sử phát triển địa chất Việt Nam trải qua mấy giai đoạn? A. Hai ; B. Ba ; C. Bốn; D. NămLãnh thổ Việt Nam được tạo lập vững chắc trong giai đoạn: A. Tiền Cambri; B. Cổ kiến tạo; C. Tân kiến tạoLãnh thổ Việt Nam được nâng lên , núi non sông ngòi trẻ lại vào giai đoạn nào ? A. Tiền Cambri ; B. Cổ kiến tạo ; C. Tân kiến tạoB. BaB. Cổ kiến tạoC. Tân kiến tạoTIẾT 32. BÀI 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM1. Đồi núi là bộ phận quan trọn

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-28-dac-diem-dia-hinh-viet-nam.us440q.html