Tới dự giờ lớp 4T-B2!
Trường mầm non Thượng Mỗ
Nhiệt liệt chào mừng quý vị !
I. Nội dung chính
Nghe hát:
Gia đình nhỏ hạnh phúc to
II. Biểu diễn bài hát
Nhà mình rất vui