Bài 35: Khái quát châu Mĩ

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 35: Khái quát châu Mĩ - 1
  • Bài 35: Khái quát châu Mĩ - 2
  • Bài 35: Khái quát châu Mĩ - 3
  • Bài 35: Khái quát châu Mĩ - 4
  • Bài 35: Khái quát châu Mĩ - 5
môn: Địa lí 7
GV: Đỗ THANH TÂM
Trường THCS Thọ Diên

chương VII : châu mĩ
bài 35 : khái quát châu mĩ
Lược đồ các châu lục và đại dương
1.Một lãnh thổ rộng lớn
chương VII : châu mĩ
bài 35 : khái quát châu mĩ
Bảng số liệu diện tích các châu lục trên thế giới
- Diện tích 42 triệu km2, đứng thứ hai trên thế giới sau châu á
1. M?t lónh th? r?ng l?n
chương VII : châu mĩ
bài 35 : khái quát châu mĩ
Lược đồ tự nhiên châu mĩ
.Mơchixơn
71o50/B
Ph-roiet
55o54/N
- Diện tích 42 triệu km2 đứng thứ hai trên thế giới sau châu á
- Trải dài từ vùng cực Bắc đến tận vùng vòng cực Nam
chương VII : châu mĩ
bài 35 : Khái quát châu mĩ
1. M?t lónh th? r?ng l?n
Diện tích 42 triệu km2, đứng thứ hai trên thế giới sau châu á
- Trải dài từ vùng cực Bắc đến tận vùng vòng cực Nam
- N»m hoµn toµn ë nöa cÇu T©y
Thái Bình Dương
Đại Tây Dương
Bắc Băng Dương
- Tiếp giáp với ba đại dương.
B?CM?
NAM M?
Panama
- Kênh đào Pa-na-ma nối Đại Tây Dương với Thái Bình Dương, có vai trò rất quan trọng trong giao thông vận tải
1.Một lãnh thổ rộng lớn
chương VII : châu mĩ
bài 35 : khái quát châu mĩ
2.Vùng đất của dân nhập cư. Thành phần chủng tộc .
Bài tập cá nhân (5 phút)
Quan sát lược đồ hình 35.2 và nội dung kênh chữ:
Châu Mĩ có những chủng tộc nào ?
Thế nào là dân bản địa ?
Thành phần dân nhập cư ? Nguyên nhân xuất hiện ?
Tại sao nói thành phần dân cư châu Mĩ rất phức tạp ?
1.Một lãnh thổ rộng lớn
chương VII : châu mĩ
bài 35 : khái quát châu mĩ
2.Vùng đất của dân nhập cư. Thành phần chủng tộc .
- Từ thế kỉ XVI,người gốc châu Âu thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it xang xâm chiếm châu Mĩ.
Exkimô
Anh điêng
Anh điêng
Môngôlôit
Ơrôpêôit
Anh, Pháp, ý
Tây Ban Nha
Nê grôit
- Chủng tộc Nê-grô-it từ châu Phi bị bắt sang làm nô lệ
- Người Anh-điêng và người E-xki-mô thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it, họ là con cháu người châu á di cư đến từ xa xưa.
- Trong quá trình chung sống, các chủng tộc này hoà huyết, làm xuất hiện các thành phần người lai
Bồ Đào Nha
2.Vùng đất của dân nhập cư. Thành phần chủng tộc .
- Người Anh-điêng và người E-xki-mô thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it, họ là con cháu người châu á di cư đến từ xa xưa.
- Từ thế kỉ XVI,người gốc châu Âu thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it xang xâm chiếm châu Mĩ.
- Chủng tộc Nê-grô-it từ châu Phi bị bắt sang làm nô lệ
- Trong quá trình chung sống, các chủng tộc này hoà huyết, làm xuất hiện các thành phần người lai
1.Một lãnh thổ rộng lớn
- Diện tích 42 triệu km2 đứng thứ hai trên thế giới sau châu á
- Trải dài từ vùng cực Bắc đến tận vùng vòng cực Nam
- Tiếp giáp với ba đại dương.
- Kênh đào Pa-na-ma nối Đại Tây Dương với Thái Bình Dương, có vai trò rất quan trọng trong giao thông vận tải
bài 2: Chọn ý đúng:
Câu 1: Câu nào sau đây đúng với vai trò của kênh đào Pa-na-ma?
d. rút ngắn đường biển từ Cu Ba sang Việt Nam.
bài tập củng cố
a. Mở rộng giao lưu hàng hải c?a châu Mĩ.
b. Con đường Bi?n ng?n nh?t từ Thái Bình Dương
sang Đại Tây Dương.
c. Rút ngắn đường biển từ châu Mĩ sang châu Phi.
Câu 2: Châu Mĩ tiếp giáp với các đại dương là:
Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và ấn Độ Dương.
b. Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.
c. ấn Độ Dương, Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.
bài tập củng cố
Bài 3: Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong những câu sau để trở thành câu đúng.
bài tập củng cố
Câu 1: Châu Mĩ rộng nằm hoàn toàn ở . . . . . . . Lãnh thổ trải dài từ . . . . . . . đến . . . . . . .. . khoảng 139 vĩ đ?. g?m 2 l?c d?a dú l� . . . . . . . . . V� Nam M?, gi?a cú eo d?t nh? ng�y nay ngu?i ta dó d�o kờnh d�o cú tờn l� . . . . . .. .
Nửa cầu Tây
Vùng cực bắc
Vòng cực Nam
Bắc mỹ
Pa na ma
hướng dẫn về nhà
Học bài và làm bài tập trong tập bản đồ.
- Tìm hiểu tài liệu nói về hiện tượng khí hậu Bắc Mĩ.
- Sưu tầm tranh ảnh về tự nhiên Bắc Mĩ.
xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo.
chúc các em chăm ngoan, học giỏi !
giáo viên: Đỗ THANH TÂM
trường THCS thọ diên
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2011-01-20 08:52:42 | Thể loại: Địa lý 7 | Lần tải: 57 | Lần xem: | Page: 17 | FileSize: 5.32 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 35: Khái quát châu Mĩ, Địa lý 7. môn: Địa lí 7 GV: Đỗ THANH TÂM Trường THCS Thọ Diên chương VII : châu mĩbài 35 : khái quát châu mĩLược đồ các châu lục và đại dương1.Một lãnh thổ rộng lớnchương VII : châu mĩbài 35 : khái quát châu mĩBảng số liệu diện tích các châu lục trên thế giới- Diện tích 42 triệu km2, đứng thứ hai trên thế giới sau châu á1. M?t lónh th? r?ng l?nchương VII : châu mĩbài 35 : khái quát châu mĩLược đồ tự nhiên châu mĩ.Mơchixơn71o50/BPh-roiet55o54/N - Diện tích 42 triệu km2 đứng thứ hai trên thế giới sau châu á

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-35-khai-quat-chau-mi.urekwq.html