Bài 35. Khái quát châu Mĩ

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 35. Khái quát châu Mĩ - 1
  • Bài 35. Khái quát châu Mĩ - 2
  • Bài 35. Khái quát châu Mĩ - 3
  • Bài 35. Khái quát châu Mĩ - 4
  • Bài 35. Khái quát châu Mĩ - 5
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ, THĂM LỚP 7C.
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY
CÔ VỀ DỰ GIỜ TIẾT HỌC.
Kiểm tra bài cũ: Hãy quan sát bản đồ tự nhiên thế giới.Cho biết:
Những châu nào nằm ở nửa cầu Ðông?
Châu lục nào nằm ở nửa cầu Bắc?
Những châu nào nằm cả ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam?
- Châu lục nào nằm ở nửa cầu Bắc?
- Những châu lục nàonằm ở cả nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam?
Christopher Columbus (1451- 1506). Sinh ra ở Giônxơn, Tây Ban Nha.
Sau này một nhà hàng hải là A-me-ri-cô Ve-xpu-xi phát hiện ra đây là 1 châu lục mới. Và châu này được đặt theo tên ông là:”A-ME-RI-CA”.
Chương VII: CHÂU MĨ
Tiết40 Bài 35:KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
Bản đồ châu Mĩ cổ.
Bản đồ châu MĨ hiện nay.
Bắc Mĩ : 24,2 triệu km2; Nam Mĩ: 17,8 triệu km2.
? Quan sát bảng số liệu diện tích các châu lục, cho biết: diện tích châu Mĩ và so sánh với các châu lục khác?
1/ Một lãnh thổ rộng lớn:
? Quan sát bản đồ tự nhiên thế giới và cho biết vị trí địa lý của châu Mĩ có gì đặc biệt?
Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây
1/ Một lãnh thổ rộng lớn:
Diện tích: 42 triệu km2
- Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây.
Chương VII: CHÂU MĨ
Tiết40 Bài 35:KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
Dựa vào H35.1 SGK kết hợp với bản đồ tự nhiên thế giới. Hãy xác định : giới hạn của Châu Mĩ, đường chí tuyến, đường xích đạo và hai vòng cực?
Từ 71050’B- 55054’N

? Cho biết vị trí, lãnh thổ châu Mĩ có gì khác so với các châu lục khác?
-Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây
-Lãnh thổ trải dài trên 139 vĩ độ có đầy đủ các kiểu khí hậu.
Diện tích: 42 triệu km2
- Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây.
Chương VII: CHÂU MĨ
Tiết40 Bài 35:KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
1/ Một lãnh thổ rộng lớn:
- Lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến tận vùng cực Nam.
?Vị trí của châu Mĩ và châu Phi có những điểm gì giống và khác nhau?
? Quan sát H35.1 cho biết châu Mĩ tiếp giáp những đại dương nào?
- Phía Bắc giáp Bắc Băng Dương
-Phía Đông giáp Đại Tây Dương
-Phía Tây giáp Thái Bình Dương
? Nơi hẹp nhất của châu Mĩ?
Eo đất Pa-na-ma
Kênh đào này rộng không đến 50 km. Ðược xây dựng năm 1878 nhưng sau này đến năm 1914 mới hoàn thành.
? Ý nghĩa của kênh đào này?
2/ Vùng đất của dân nhập cư.Thành phần chủng tộc đa dạng:
? Trước thế kỷ XVI chủ nhân của Châu Mĩ là ai? Thuộc chủng tộc gì?
Người Anh-điêng, người Ex-ki-mô
( Môn-gô-lô-it)
Người Anhđiêng
Người Ex-ki-mô.
? Hãy cho biết hoạt động kinh tế và địa bàn sinh sống của người Anhđiêng và người Ex-ki-mô?
Người Anh-điêng:+phân bố rải rác trên khắp châu lục
+sống bằng nghề săn bắn, hái lượm
Người Ex-ki-mô: + cư trú ven Bắc Băng Dương.
+ sống bằng nghề bắt cá, săn thú.
Chương VII: CHÂU MĨ
Tiết40 Bài 35:KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
1/ Một lãnh thổ rộng lớn:
2/ Vùng đất của dân nhập cư.Thành phần chủng tộc đa dạng:
- Trước thế kỉ XVI:có người Anh-điêng và người Ex-ki-mô thuộc chủng tộc Môn-gô-lôit.
? Hãy kể tên và nêu đặc điểm của các nền văn hóa thời kì này?
Các nền văn minh: Mai-a, In-ca, A- xơ- tếch.
Nền văn hóa Mai-a.
Kim tự tháp của nền văn hóa Maia.
Lăng mộ của người Inca.
Tượng đá thời Inca.
? Sau thế kỷ XVI, thành phần dân cư châu Mĩ thay đổi như thế nào?
Chương VII: CHÂU MĨ
Tiết40 Bài 35:KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
1/ Một lãnh thổ rộng lớn:
- Trước thế kỉ XVI:có người Anh-điêng và người Ex-ki-mô thuộc chủng tộc Môn-gô-lôit.
2/ Vùng đất của dân nhập cư.Thành phần chủng tộc đa dạng:
Từ thế kỉ XVI có thêm chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it,
Nê-grô-it.Các chủng tộc đã hòa huyết với nhau tạo nên thành phần người lai.
- Quan sát lược đồ nêu các luồng nhập cư vào châu Mĩ?
? Các luồng nhập cư có vai trò như thế nào đến sự hình thành cộng đồng dân cư, ngôn ngữ văn hóa của châu Mĩ?
Đa dạng, phong phú
CỦNG CỐ:
? Xác định giới hạn,vị trí của Châu Mĩ trên lược đồ?
DẶN DÒ:
Trả lời câu hỏi cuối SGK.
Tìm hiểu tài liệu nói về hiện tượng khí hậu Bắc MĨ.
Sưu tầm tranh ảnh về tự nhiên Bắc Mĩ.
CHÚC THẦY CÔ VÀ CÁC EM SỨC KHỎE. CHÀO TẠM BIỆT!
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2010-01-12 12:40:13 | Thể loại: Địa lý 7 | Lần tải: 201 | Lần xem: | Page: 35 | FileSize: 12.21 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 35. Khái quát châu Mĩ, Địa lý 7. KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ, THĂM LỚP 7C.CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ TIẾT HỌC.Kiểm tra bài cũ: Hãy quan sát bản đồ tự nhiên thế giới.Cho biết:Những châu nào nằm ở nửa cầu Ðông?Châu lục nào nằm ở nửa cầu Bắc?Những châu nào nằm cả ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam?- Châu lục nào nằm ở nửa cầu Bắc?- Những châu lục nàonằm ở cả nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam?Christopher Columbus (1451- 1506). Sinh ra ở Giônxơn, Tây Ban Nha.Sau này một nhà hàng hải là A-me-ri-cô Ve-xpu-xi phát hiện ra đây là 1 châu lục

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-35-khai-quat-chau-mi.hm99uq.html