Bài 35: Khái quát châu mĩ

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 35: Khái quát châu mĩ - 1
  • Bài 35: Khái quát châu mĩ - 2
  • Bài 35: Khái quát châu mĩ - 3
  • Bài 35: Khái quát châu mĩ - 4
  • Bài 35: Khái quát châu mĩ - 5
CHƯƠNG VII : CHÂU MĨ
Bài 35 : KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
1. Một lãnh thổ rộng lớn :
Hãy xác định vị trí Châu Mĩ trên lược đồ thế giới
CHÂU MĨ
So sánh diện tích CHÂU MĨ với các châu lục khác? nằm hoàn toàn ở nữa cầu nào?
Châu Mĩ rộng 42 triệu km2lớn thứ hai trên thế giới, nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây.
So sánh sự giống vá khác nhau giữa vị trí của Châu Phi và Châu Mĩ ?
Giống nhau : có lãnh thổ trải dài ở hai nữa cầu.
Khác nhau : Châu Mĩ có lãnh thổ trải dài hơn so với Châu Phi.
Quan sát H35.1 Châu Mĩ tiếp giáp với những đại dương nào?
THÁI BÌNH DƯƠNG
ĐẠI TÂY DƯƠNG
Châu Mĩ có những vĩ tuyến nào quan trọng đi qua? trải dài bao nhiêu vĩ độ ?
Xác định vị trí của kênh đào Panama, cho biết ý nghĩa của nó ?
Nối liền Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.
Vị trí địa lí của Châu Mĩ có những thuận lợi gì ?
71059B
53054N
1. Một lãnh thổ rộng lớn :
Châu Mĩ rộng 42 triệu km2(lớn thứ hai trên thế giới), nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây,ngăn cách với các châu lục khác bởi các đại dương lớn, trải dài từ vòng cực Bắc đến tận vùng cận cực Nam(trải dài khoảng 126 vĩ độ :71059B-53054N).
Kênh đào Panama nối liền đại dương Thái Bình Dương và Đại Tây Dương
2. Vùng đất của dân nhập cư. Thành phần chủng tộc đa dạng :
Tại sao gọi Châu Mĩ là Tân thế giới ? Ai là người phát hiện ra Châu Mĩ ?
Châu Mĩ được phát hiện vào cuối thế kỉ XV nên được gọi là Tân thế giới. Cri-xtốp-cô-lôm-bô là người phát hiện ra Châu Mĩ.
Trước khi phát hiện ra Châu Mĩ chủ nhân của Châu Mĩ là người gì, thuộc chủng tộc nào ?
Môn- gô- lô-it cổ
Hãy nêu những nét tiêu biểu, hoạt động kinh tế của người Anh-điêng, E-xki-mô, Mai-a, người A-xơ tếch.
Quan sát H35.2 nêu các luồng nhập cư vào Châu Mĩ ?đến bộ phận nào của Châu Mĩ ?
Người Anh, Pháp, I-ta li-a, Đức
Người Tây Ban Nha
Người Bồ Đào Nha
Chủng tộc Nê- grô-it
Giải thích tại sao có sự khác nhau về ngôn ngữ giữa dân cư ở khu vực Bắc Mĩ với dân cư ở khu vực Trung và Nam Mĩ ?
2.Vùng đất của dân nhập cư. Thành phần chủng tộc đa dạng :
a.Trước khi phát hiện ra Tân thế giới, chủ nhân của Châu Mĩ là người Anh- điêng, người E-xki-mô thuộc chủng tộc Môn- gô-lô it.
b. Từ thế kỉ XVI có thêm người gốc Âu, thuộc chủng tộc Ơ-rô- pê-ô it, người Phi thuộc chủng tộc Nê- grô- it nhập cư.
c. Trong quá trình chung sống đã xuất hiện các dạng người lai
1. Tại sao nói Châu Mĩ là một lãnh thổ rộng lớn ? Kéo dài khoảng bao nhiêu vĩ độ ?
2. Các luồng nhập cư có vai tò quan trọng như thế nào đến sự hình thành cộng đồng dân cư Châu Mĩ ?
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2011-10-17 08:40:53 | Thể loại: Địa lý 7 | Lần tải: 187 | Lần xem: | Page: 11 | FileSize: 1.68 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 35: Khái quát châu mĩ, Địa lý 7. CHƯƠNG VII : CHÂU MĨBài 35 : KHÁI QUÁT CHÂU MĨ1. Một lãnh thổ rộng lớn :Hãy xác định vị trí Châu Mĩ trên lược đồ thế giớiCHÂU MĨSo sánh diện tích CHÂU MĨ với các châu lục khác? nằm hoàn toàn ở nữa cầu nào?Châu Mĩ rộng 42 triệu km2lớn thứ hai trên thế giới, nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây.So sánh sự giống vá khác nhau giữa vị trí của Châu Phi và Châu Mĩ ?Giống nhau : có lãnh thổ trải dài ở hai nữa cầu.Khác nhau : Châu Mĩ có lãnh thổ trải dài hơn so với Châu Phi.Quan sát H35.1 Châu Mĩ tiếp giáp với nh

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-35-khai-quat-chau-mi.d94gxq.html