bài 35. Khái quát châu mĩ

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • bài 35. Khái quát châu mĩ - 1
  • bài 35. Khái quát châu mĩ - 2
  • bài 35. Khái quát châu mĩ - 3
  • bài 35. Khái quát châu mĩ - 4
  • bài 35. Khái quát châu mĩ - 5
TRƯỜNG THCS LÊ DUẨN
MÔN : ĐỊA LÝ 7
MÔN : ĐỊA LÝ 7
Châu lục nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc?
Những châu nào nằm cả ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam?
Kiểm tra bài cũ:
Những châu nào nằm ở nửa cầu Ðông?
Kiểm tra bài cũ:
Nửa cầu Đông
Nửa cầu Tây
Nửa cầu Tây
Trên con đường tìm tới Ấn Độ theo hướng Tây. Ngày 12.10.1492- Đoàn thủy thủ do Crix-tốp Cô- Lông lần đầu cập bến tại một miền đất lạ- mà chính ông không hề biết là mình đã khám phá ra một lục địa thứ 4 của trái đất: Đó là CHÂU MĨ
Chương VII- CHÂU MĨ
TUẦN 20 – TiẾT 40
BÀI 35- KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
1. Một lãnh thổ
rộng lớn:
2. Vùng đất của dân
Nhập cư, thành phần
Chủng tộc đa dạng:
1. Một lãnh thổ rộng lớn:
Quan sát bảng số liệu diện tích các châu lục cho biết:
diện tích châu Mĩ và so sánh với các châu lục khác?
Bắc Mĩ : 24,2 triệu km2 - Nam Mĩ: 17,8 triệu km2.
Nửa cầu Đông
Nửa cầu Tây
Quan sát bản đồ tự nhiên thế giới và cho biết
vị trí địa lý của châu Mĩ có gì ?
đặc biệt
Nửa cầu Tây
Soạn: 5/1/2011
Giảng: 7/1-Lớp 7
Chương VII- CHÂU MĨ
TUẦN 20 – TIẾT 40
BÀI 35- KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
1. Một lãnh thổ
rộng lớn:
2. Vùng đất của dân
Nhập cư, thành phần
Chủng tộc đa dạng:
1. Một lãnh thổ rộng lớn:
+ Diện tích: 42 triệu km2
+ Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây.

Hãy xác định : Các đường chí tuyến, đường xích đạo và hai vòng cực?
Cho biết vị trí , lãnh thổ châu Mĩ so với các châu lục khác có điểm gì khác biệt cơ bản?
Không kể đảo:
Từ 71050’B - 55054’N
Soạn: 5/1/2011
Giảng: 7/1-Lớp 7
Chương VII- CHÂU MĨ
TUẦN 20 – TIẾT 40
BÀI 35- KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
1. Một lãnh thổ
rộng lớn:
2. Vùng đất của dân
Nhập cư, thành phần
Chủng tộc đa dạng:
1. Một lãnh thổ rộng lớn:
+ Diện tích: 42 triệu km2
+ Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây.
+ Lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng cận cực Nam.
Vị trí của châu Mĩ và châu Phi
có những điểm gì giống và khác nhau?
Xích đạo
Xích đạo
Cho biết châu Mĩ tiếp giáp những đại dương nào?
Soạn: 5/1/2011
Giảng: 7/1-Lớp 7
Chương VII- CHÂU MĨ
TUẦN 20 – TIẾT 40
BÀI 35- KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
1. Một lãnh thổ
rộng lớn:
2. Vùng đất của dân
Nhập cư, thành phần
Chủng tộc đa dạng:
1. Một lãnh thổ rộng lớn:
+ Diện tích: 42 triệu km2
+ Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây.
+ Lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng cận cực Nam.
+ Phía Bắc giáp Bắc Băng Dương
Phía Đông giáp Đại Tây Dương
Phía Tây giáp Thái Bình Dương

Nơi hẹp nhất của châu Mĩ ?
Kênh đào này rộng không đến 50 km. Ðược xây dựng năm 1878 nhưng sau này đến năm 1914 mới hoàn thành.
Ý nghĩa của kênh đào này?
Soạn: 5/1/2011
Giảng: 7/1-Lớp 7
Chương VII- CHÂU MĨ
TUẦN 20 – TiẾT 40
BÀI 35- KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
2. Vùng đất của dân
Nhập cư, thành phần
Chủng tộc đa dạng:
2. Vùng đất của dân Nhập cư, thành
Chủng tộc đa dạng:
Trước thế kỷ XVI chủ nhân của Châu Mĩ là ai? Thuộc chủng tộc gì?
Người Anh điêng
Người Ex-ki-mô.
Soạn: 5/1/2011
Giảng: 7/1-Lớp 7
Chương VII- CHÂU MĨ
TUẦN 20 – TiẾT 40
BÀI 35- KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
2. Vùng đất của dân
Nhập cư, thành phần
Chủng tộc đa dạng:
2. Vùng đất của dân Nhập cư, thành
Chủng tộc đa dạng:
Hãy cho biết hoạt động kinh tế và địa bàn sinh sống của người Anh điêng và người Ex-ki mô?

Người Anh-điêng:
+ phân bố rải rác trên khắp châu lụ
+ sống bằng nghề săn bắn, hái lượm
Người Ex-ki-mô:
+ Cư trú ven Bắc Băng Dương.
+ Sống bằng nghề bắt cá, săn thú.
Soạn: 5/1/2011
Giảng: 7/1-Lớp 7
Chương VII- CHÂU MĨ
TUẦN 20 – TiẾT 40
BÀI 35- KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
2. Vùng đất của dân
Nhập cư, thành phần
Chủng tộc đa dạng:
2. Vùng đất của dân Nhập cư, thành
Chủng tộc đa dạng:
+ Trước thế kỉ XVI: có người Anh-điêng và người Ex-ki-mô thuộc chủng tộc Môn-gô-lôit.

Hãy kể tên và nêu đặc điểm của các nền văn hóa thời kì này?
Các nền văn minh:
Mai-a, In-ca, A- xơ- tếch.
Nền văn hóa Mai-a.
Kim tự tháp của nền văn hóa Maia.
Lăng mộ của người Inca.
Tượng đá thời Inca.
Soạn: 5/1/2011
Giảng: 7/1-Lớp 7
Chương VII- CHÂU MĨ
TUẦN 20 – TiẾT 40
BÀI 35- KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
2. Vùng đất của dân
Nhập cư, thành phần
Chủng tộc đa dạng:
2. Vùng đất của dân Nhập cư, thành
Chủng tộc đa dạng:
Sau thế kỷ XVI, thành phần dân cư châu Mĩ thay đổi như thế nào?
Soạn: 5/1/2011
Giảng: 7/1-Lớp 7
Chương VII- CHÂU MĨ
TUẦN 20 – TiẾT 40
BÀI 35- KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
2. Vùng đất của dân
Nhập cư, thành phần
Chủng tộc đa dạng:
2. Vùng đất của dân Nhập cư, thành
Chủng tộc đa dạng:
+ Trước thế kỉ XVI: có người Anh-điêng và người Ex-ki-mô thuộc chủng tộc Môn-gô-lôit.

+ Từ thế kỉ XVI có thêm chủng tộc
Ơ-rô-pê-ô-it, Nê-grô-it. Các chủng tộc đã hòa huyết với nhau tạo nên thành phần người lai.
Quan sát lược đồ nêu các luồng nhập cư vào châu Mĩ?
Các luồng nhập cư có vai trò như thế nào đến sự hình thành cộng đồng dân cư, ngôn ngữ văn hóa của châu Mĩ?
Đa dạng, phong phú
CỦNG CỐXác định giới hạn, vị trí của Châu Mĩ trên lược đồ?
HƯỚNG DẪN HỌC


+ Trả lời câu hỏi cuối SGK.
+ Tìm hiểu tài liệu nói về hiện tượng khí hậu Bắc Mĩ.
+ Sưu tầm tranh ảnh về tự nhiên Bắc Mĩ.


Bài học đến đây kết thúc
Cám ơn các em đã nổ lực nhiều trong tiết học hôm nay
CHÀO TẠM BIỆT
GOODBYE
SEE YOU AGAIN
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2011-01-16 09:43:58 | Thể loại: Địa lý 7 | Lần tải: 646 | Lần xem: | Page: 36 | FileSize: 10.42 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng bài 35. Khái quát châu mĩ, Địa lý 7. TRƯỜNG THCS LÊ DUẨN MÔN : ĐỊA LÝ 7 MÔN : ĐỊA LÝ 7 Châu lục nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc? Những châu nào nằm cả ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam?Kiểm tra bài cũ: Những châu nào nằm ở nửa cầu Ðông?Kiểm tra bài cũ: Nửa cầu ĐôngNửa cầu TâyNửa cầu TâyTrên con đường tìm tới Ấn Độ theo hướng Tây. Ngày 12.10.1492- Đoàn thủy thủ do Crix-tốp Cô- Lông lần đầu cập bến tại một miền đất lạ- mà chính ông không hề biết là mình đã khám phá ra một lục địa thứ 4 của trái đất: Đó là CHÂU MĨ Chương VII- CHÂU MĨTUẦN 2

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-35-khai-quat-chau-mi.47ae0q.html