bai 24: Bien va dai duong

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • bai 24: Bien va dai duong - 1
  • bai 24: Bien va dai duong - 2
  • bai 24: Bien va dai duong - 3
  • bai 24: Bien va dai duong - 4
  • bai 24: Bien va dai duong - 5
B�i 24:
Biển và đại dương
GV: Đỗ Thanh Tâm
Trường THCS Thọ Diên
Thọ XuânKiểm tra bài cũHãy điền tên các bộ phận của hệ thống sông vào ô 1,2,3 trong sơ đồ dưới đây?
Chọn đáp án đúng trong câu sau:
+ Đặc điểm của sông:
là những khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu trong đất liền
là dòng nước chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt lục địa
được nguồn nước mưa, nước ngầm, nước băng tuyết tan nuôi dưỡng
Tất cả các ý trên đều đúng
Quan sát mô hình bề mặt Trái Đất và dựa trên các kiến thức đã học , em hãy kể tên các đại dương và nhận xét diện tích của lục địa so với các biển và đại dương?
Tiết 29: Bài 24:
Biển và đại dương
Nước của các vùng biển và đại dương trên thế giới có giống nhau không ? Độ mặn của nước biển phụ thuộc vào yếu tố nào? Để trả lời các câu hỏi này cô và các em cùng tìm hiểu nội dung thứ nhất của bài học hôm nay.
Tiết 29: Bài 24:
Biển và đại dương
Tiết 29: Bài 24:
Biển và đại dương
Qua bảng số liệu sau, nhận xét sự phân bố độ muối của các biển và đại dương?
Biển Đỏ (Hồng Hải) 41 ?
Các đại dương 35 ?
Biển Ban-tích 32?
Biển Đông 33 ?
1.Độ muối của nước biển và đại dương
Độ muối của nước biển và đại dương không đồng đều.Nước biển và các đại dương có độ muối trung bình 35 %
Tại sao ?
Tiết 29: Bài 24: Biển và đại dương
Bi?n ban Tích ? Ch�u �u l� bi?n cĩ d? m?n th?p nh?t vì ? d�y cĩ nhi?u c?a sơng l�m cho d? m?n c?a nu?c bi?ngi?m.
Biển Đỏ ít mưa , lượng nước bốc hơi nhiều , không có sông chảy vào - độ muối cao
Bi?n D?
Độ muối của Biển Đỏ là 41 ?
Vì bi?n Dơng nu?c ta cĩ nhi?u sơng ngịi n�n d? mu?i trung bình l�:33 ?
-
Độ muối của biển Đông là 33 ?
Biển Đông
Biển Đông
2-Sự vận động của nước biển và đại dương
a - Sóng
Súng l� gỡ,súng du?c hỡnh th�nh nhu th? n�o chỳng ta cựng tỡm hi?u ph?n a
Sóng là gì ?
-L� s? chuy?n d?ng c?a c�c h?t nu?c bi?n theo nh?ng vịng trịn l�n xu?ng theo chi?u th?ng d?ng. Dĩ l� s? chuy?n d?ng t?i ch? c?a c�c h?t nu?c bi?n.
-Nguy�n nh�n:
Do giĩ, d?ng d?t
B- thuỷ triều
Thuỷ triều là gì ?
Thuỷ triều là hiện tượng nước biển lúc dâng lên lúc hạ
xuống trong ngày
Vì sao có thuỷ triều ?
Nguyên nhân : Do sức hút của mặt trăng và mặt trời
với lớp nước của trái đất
Thuỷ triều có ảnh hưởng gì tới con người ?
I
C�c tuy?n giao thơng ? TP.H? Chí Minh b? ng?p nu?c do tri?u d�ng.
Quan sát hình bên em hãy cho biết dòng biển là gì? có mấy loại dòng biển ?
- Có 2 loại dòng biển :
+Dòng biển nóng
+ Dòng biển lạnh
C- Dòng biển
- Dßng biÓn: Là sự chuyển động thành dòng của nước biển.
Dòng biển lạnh
Dòng biển nóng
Dịng bi?n l?nh Dịng bi?n nĩng
Quan s�t s? di chuy?n c?a c�c dịng bi?n em h�y cho bi?t?C�c dịng bi?n cĩ ?nh hu?ng t?i khí h?u nhu th? n�o?
Nơi có dòng biển nóng chảy qua ấm hơn ( nếu là dòng biển lạnh sẽ lạnh hơn ) những nơi cùng vĩ độ
Em hãy nối cột A với cột B cho phù hợp:
A
1.Sóng

2.Thuỷ triều

3. Dòng biển
B
A.Là sự chuyển động từ ngoài vào bờ của nước biển.
B.Là sự chuyển động thành dòng của nước biển.
C.Là sự dâng lên hạ xuống có chu kì của nước biển.
D.Là sự dao động tại chỗ của lớp nước trên mặt biển.
Hướng dẫn về nhà
1. H?c b�i cu
2. Đọc phần đọc thêm trang 76
3.L�m các bài tập còn lại trong vở bài tập và tập bản đồ.
4. Chuẩn bị bài 25 thực hành:
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2011-04-01 10:00:06 | Thể loại: Địa lý 6 | Lần tải: 215 | Lần xem: | Page: 21 | FileSize: 13.38 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng bai 24: Bien va dai duong, Địa lý 6. B�i 24:Biển và đại dươngGV: Đỗ Thanh TâmTrường THCS Thọ Diên Thọ XuânKiểm tra bài cũHãy điền tên các bộ phận của hệ thống sông vào ô 1,2,3 trong sơ đồ dưới đây?Chọn đáp án đúng trong câu sau:+ Đặc điể

https://tailieuhoctap.com/baigiangdialy6/bai-24-bien-va-dai-duong.7fvtwq.html