Bài 24: Biển và Đại Dương

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 24: Biển và Đại Dương - 1
  • Bài 24: Biển và Đại Dương - 2
  • Bài 24: Biển và Đại Dương - 3
  • Bài 24: Biển và Đại Dương - 4
  • Bài 24: Biển và Đại Dương - 5
KIỂM TRA BÀI CŨ
- Sông và Hồ khác nhau như thế nào? Kể tên một số sông và hồ ở Việt Nam mà em biết?
Sông là dòng chảy thường xuyên và tương đối ổn định trên bề mặt lục địa. Còn Hồ là những khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu trong đất liền.
Một số sông lớn ở Việt Nam: Sông Đà, sông Hồng, sông Cả, sông Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu…
Một số hồ lớn: Hồ Thác Bà, hồ Hòa Bình, hồ Kẻ Gỗ, hồ Trị An, hồ Dầu Tiếng…
Đại dương là vùng nước mặn có diện tích rất lớn. ¾ diện tích bề mặt Trái Đất bị che phủ bởi nước của một đại dương chủ chốt (Đại Dương thế giới) và các biển nhỏ.
Biển là bộ phận của đại dương, nằm ở gần hoặc xa đất liền. Khác với vùng nước của đại dương bao quanh về nhiệt độ, độ mặn, chế độ thủy văn, sinh vật…
Tiết 30 - Bài 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
Phân biệt Biển và Đại Dương
Tiết 30 - Bài 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
1/ Độ muối của nước biển và đại dương
? Về mặt tính chất, nước sông khác với nước biển và đại dương như thế nào.
? Tại sao nước biển và đại dương lại mặn.
? Độ muối của nước biển, đại dương do đâu mà có.
? Độ muối trung bình của nước biển là bao nhiêu.
- Độ muối trung bình: 35 %o
Tiết 30 - Bài 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
1/ Độ muối của nước biển và đại dương
? Độ muối của nước trong các biển có giống nhau không.
- Độ muối trung bình: 35 %o
ĐỘ MUỐI MỘT SỐ BIỂN
? Nguyên nhân nào dẫn tới sự khác nhau đó
- Độ muối trong các biển không giống nhau tùy thuộc và nguồn nước sông đổ vào biển và sự bốc hơi nước của biển.
Tìm trên bản đồ biển Ban-tích (châu Âu), biển Hồng Hải (giữa châu Á và châu Phi)
Ban-tích
Hồng Hải
Tiết 30 - Bài 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
2/ Sự vận động của nước biển và đại dương
? Nước biển và đại dương có những vận động nào.
a/ Sóng
Tiết 30 - Bài 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
2/ Sự vận động của nước biển và đại dương
a/ Sóng
? Sóng được sinh ra từ những nguyên nhân nào.
- Sóng là hình thức dao động tại chỗ của nước biển và đại dương
- Nguyên nhân sinh ra sóng là gió hoặc động đất ngầm dưới biển
? Nêu tác hại của sóng thần
Tiết 30 - Bài 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
2/ Sự vận động của nước biển và đại dương
b/ Thủy triều
Triều lên và triều xuống tại vịnh Fundy.
Triều lên
Triều xuống
? Nhận xét về sự thay đổi mực nước biển lúc triều lên và triều xuống
? Thủy triều là gì.
Tiết 30 - Bài 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
2/ Sự vận động của nước biển và đại dương
b/ Thủy triều
- Là hiện tượng có lúc dâng lên lấn sâu vào đất liền, có lúc rút xuống lùi ra xa
? Có những loại thủy triều nào.
? Nguyên nhân nào sinh ra thủy triều
- Nguyên nhân: Do sức hút của Mặt Trăng
Tiết 30 - Bài 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
2/ Sự vận động của nước biển và đại dương
b/ Thủy triều
- Là hiện tượng có lúc dâng lên lấn sâu vào đất liền, có lúc rút xuống lùi ra xa
- Nguyên nhân: Do sức hút của Mặt Trăng
? Nêu một số tác dụng của thủy triều
Tiết 30 - Bài 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
2/ Sự vận động của nước biển và đại dương
c/ Các dòng biển
? Dòng biển là gì
- Là dòng chảy của lớp nước trên mặt trong các biển và đại dương
? Có những loại dòng biển nào
? Nguyên nhân nào sinh ra các dòng biển
- Dòng biển sinh ra nhờ các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất.
? Dòng biển nóng ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu vùng đất ven biển nơi chúng đi qua
Bản đồ các dòng biển trong Đại dương thế giới.
? Dựa vào bản đồ, em hãy kể tên một số dòng biển nóng và dòng biển lạnh trong Đại Dương thế giới.
GHI NHỚ
Các biển và đại dương trên Trái Đất đều thông với nhau. Độ muối trung bình của nước biển là 35%o.
Nước biển có ba hình thức vận động: sóng, thủy triều và dòng biển. Gió là nguyên nhân chính sinh ra sóng và các dòng biển, còn nguyên nhân sinh ra thủy triều là sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời.
Các dòng biển có ảnh hưởng rất lớn đến khí hậu các vùng ven biển, mà chúng chảy qua
A
B
C
40%o
35%o
30%o
Độ muối trung bình của nước biển
và đại dương là:
D
25%o
HÃY KỂ TÊN 3 HÌNH THỨC VẬN ĐỘNG CỦA NƯỚC BIỂN
SÓNG
THUỶ TRIỀU
DÒNG BIỂN
VỀ NHÀ
- Học bài
Đọc bài đọc thêm – SGK/76
Làm bài tập tập bản đồ.
Chuẩn bị bài 25: Thực hành: SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC DÒNG BIỂN TRONG ĐẠI DƯƠNG
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2011-03-31 23:36:09 | Thể loại: Địa lý 6 | Lần tải: 478 | Lần xem: | Page: 18 | FileSize: 3.25 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 24: Biển và Đại Dương, Địa lý 6. KIỂM TRA BÀI CŨ- Sông và Hồ khác nhau như thế nào? Kể tên một số sông và hồ ở Việt Nam mà em biết? Sông là dòng chảy thường xuyên và tương đối ổn định trên bề mặt lục địa. Còn Hồ là những khoảng nước

https://tailieuhoctap.com/baigiangdialy6/bai-24-bien-va-dai-duong.6wttwq.html