Bai 24.bien va dai duong

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bai 24.bien va dai duong - 1
  • Bai 24.bien va dai duong - 2
  • Bai 24.bien va dai duong - 3
  • Bai 24.bien va dai duong - 4
  • Bai 24.bien va dai duong - 5
Bài 24:
Biển và đại dương
KIỂM TRA BÀI CŨ
Sông và Hồ khác nhau như thế nào? Kể tên một số sông và hồ ở Việt Nam mà em biết ?
Sông : dòng chảy thường xuyên, ổn định.
Hồ : khoảng nước đọng, rộng và sâu, DT khoâng oån ñònh.
Một số sông lớn ở Việt Nam: Sông Đà, sông Hồng, sông Cả, sông Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu…
Một số hồ lớn: Hồ Thác Bà, hồ Hòa Bình, hồ Kẻ Gỗ, hồ Trị An, hồ Dầu Tiếng…
Độ muối trung bình của nước biển và đại dương là 35‰
Độ muối của các biển và đại dương không giống nhau.
1. ĐỘ MUỐI CỦA NƯỚC BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
BÀI 24 : BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
ĐỘ MUỐI MỘT SỐ BIỂN
Độ muối của nước trong các biển có giống nhau không ?
Nguyên nhân nào dẫn tới sự khác nhau đó ?
Tùy thuộc và nguồn nước sông đổ vào biển và sự bốc hơi nước của biển.
Biển đông 33? vì biển Đông nước ta có nhiều sông ngòi đổ vào , lượng mưa trung bình của nước ta lớn
Biển Ban - tích ở châ�u �u là biển có độ mặn thấp nhất vì ở đây có nhiều sương mù, nước ít bốc hơi mà lượng sông ngòi đổ vào lại rất lớn, có nơi độ mặn chỉ đạt
10 ? ->15?
Biển chết ( Tử Hải )
Vùng biển này có độ muối rất cao, có nơi độ muối lên đến 400? ở vùng này xung quanh là vách núi cao không có sông suối đổ vào bên cạnh đó nhiệt độ cao mưa ít nên độ bốc hơi rất nhỏ . Với độ muối cao như thế nên biển không có loài sinh vật nào.
2. S? V?N D?NG C?A NU?C BI?N VÀ D?I DUONG :
a) Sóng
BÀI 24 : BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
- Là sự dao động tại chỗ của nước biển theo chiều thẳng đứng.
- Nguyeân nhaân : chuû yeáu laø do gioù.
Nguyên nhân gây ra sóng ?
- Sóng là gì ?
2. S? V?N D?NG C?A NU?C BI?N VÀ D?I DUONG :
BÀI 24 : BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
b) Thủy triều
Quan sát hình, nhận xét sự thay đổi của ngấn nước biển ven bờ ?
Thuỷ triều là hiện tượng nước biển dâng lên hoặc hạ xuống theo chu kì.
Quan saùt hình treân cho bieát nguyên nhân sinh ra thủy triều?
Do sức hút của Mặt trăng và một phần của Mặt trời làm cho nước các biển và đại dương vận động lên, xuống.
Ngôi đền Itsukushima Shrine khi thủy triều lên vaø xuoáng
Triều cường : Trăng troøn vaø khoâng traêng
Triều keùm : Trăng löôõi lieàm ñaàu vaø cuoái thaùng
Em haõy cho biết có những loại thủy triều naøo ?
Có 3 loại thủy triều :
- Bán nhật triều: Trong một ngày thủy triều lên xuống 2 lần.
- Nhật triều : Trong một ngày thủy triều lên xuống một lần.
- Nhật triều không đều: Có ngày 1 lần, có ngày 2 lần.
2. S? V?N D?NG C?A NU?C BI?N VÀ D?I DUONG :
BÀI 24 : BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
c) Các dòng biển :
- Là doøng chaûy cuûa nöôùc trong caùc bieån vaø ñaïi döông.
Dòng biển là gì ?
Em hãy nêu nguyên nhân hình thành của các dòng biển?
- Nguyên nhân là do các loại gió thổi thường xuyên trên bề mặt Trái Đất.
Dòng biển chia làm mấy loại ?
2 loại : Dòng biển nóng và dòng biển lạnh.
Dòng biển ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu vùng đất ven biển nơi chúng đi qua ?
Làm biến đổi khí hậu nơi chúng đi qua
Em hãy nối cột A với cột B cho phù hợp:
A
1.Sóng


2.Thuỷ triều


3. Dòng biển
B
A.Là sự chuyển động từ ngoài vào bờ của nước biển.

B.Là sự chuyển động thành dòng của nước biển.

C.Là sự dâng lên hạ xuống có chu kì của nước biển.

D.Là sự dao động tại chỗ của lớp nước trên mặt biển.
Đọc phần đọc thêm trang 76

2. Làm các bài tập còn lại trong vở bài tập và tập bản đồ.

3. Chuẩn bị noäi dung bài thực hành 25.
Hướng dẫn về nhà
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2011-09-30 19:34:36 | Thể loại: Địa lý | Lần tải: 39 | Lần xem: | Page: 22 | FileSize: 6.15 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bai 24.bien va dai duong, Địa lý. Bài 24:Biển và đại dươngKIỂM TRA BÀI CŨ Sông và Hồ khác nhau như thế nào? Kể tên một số sông và hồ ở Việt Nam mà em biết ? Sông : dòng chảy thường xuyên, ổn định. Hồ : khoảng nước đọng, rộng và sâu, D

https://tailieuhoctap.com/baigiangdialy/bai-24-bien-va-dai-duong.dx4exq.html