Bài 9. Khu vực Tây Nam Á

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 9. Khu vực Tây Nam Á - 1
  • Bài 9. Khu vực Tây Nam Á - 2
  • Bài 9. Khu vực Tây Nam Á - 3
  • Bài 9. Khu vực Tây Nam Á - 4
  • Bài 9. Khu vực Tây Nam Á - 5
GIẢI Ô CHỮ
b
4
5
1.Nước có sản lượng khai thác than cao nhất Châu � ?
6
7
3
2
1
n
2.Nước có thu nhâp bình quân GDP/người cao nhất Châu �?

3.Tên dãy núi cao nhất thế giới?

5.Nước có sản lượng khai thác dầu mỏ lớn nhất Châu �?
6.Nước nào ở Đông Nam á có thủ đô mới là: Naypydaw?
7.Sông ?n Hằng chảy trong khu vực nào?

Đáp án:
Tây Nam á
BÀI 9
KHU V?C T�Y NAM �
Dịa lý 8
Khu vực Tây Nam Á nằm trong khoảng vĩ độ và kinh độ nào?
Cực Nam
120 B
c�c B�c 420B
Cực Đông
730 D
Cực Tây
260 D
 Nằm trong khoảng vĩ độ : 120B -> 420 B và kinh độ : 260 Đ -> 730 Đ
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ
BÀI 9: KHU VỰC TÂY NAM Á
Dựa vào bản đồ bán cầu đông:
Cho biết Tây Nam Á tiếp giáp với các châu lục nào? biển, vịnh nào?
Châu Âu
Châu Á
Châu Phi
1/ Vị trí, giới hạn:
Địa

BÀI 9: KHU VỰC TÂY NAM Á
Địa

1/ Vị trí địa lí:
120B -> 420 B
260 Đ -> 730 Đ
 Nằm ở ngã ba của ba châu lục
Á, Âu, Phi.
 Giáp với nhiều biển, vịnh.
-> Có vị trí chiến lược quan trọng

Dựa vào lược đồ tự nhiên, cho biết:
+Tây Nam Á có các dạng địa hình gì? +Phân bố như thế nào từ ĐB xuống TN?
II. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN:
SN Iran
SN
Thổ Nhĩ Kỳ
SN Arap
ĐB Lưỡng Hà
II. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN:
 Địa hình: Chủ yếu là núi và sơn nguyên
II. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN

Nhiệt đới khô.
Cận nhiệt lục địa.
Cận nhiệt Địa Trung Hải.

II. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN:
- Địa hình: Chủ yếu là núi và sơn nguyên
 Khí hậu: Nóng và khô hạn
II. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN:
Dựa vào lược đồ, nhận xét mạng lưới sông ngòi Tây Nam Á? Đọc tên các sông lớn?
Hoang mạc ? I Ran
Hoang m?c Rub al khali
Cảnh quan của khu vực Tây Nam Á
II. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN:
- Địa hình: Chủ yếu là núi và sơn nguyên
- Khí hậu: Nóng và khô hạn
 Sông ngòi: Kém phát triển.
 Cảnh quan: Chủ yếu là hoang mạc và bán hoang mạc.
II. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN:
Dựa vào lược đồ tự nhiên, cho biết: Tây Nam Á có nguồn tài nguyên khoáng sản nào là quan trọng nhất? Phân bố ở đâu?
II. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN:
Địa hình: Chủ yếu là núi và sơn nguyên
Khí hậu: Nóng và khô hạn
Sông ngòi: Kém phát triển.
Cảnh quan: Chủ yếu là hoang mạc và bán hoang mạc.
 Tài nguyên: Chủ yếu là dầu mỏ, tập trung ở ven vịnh Pecxich và đồng bằng Lưỡng Hà.
III. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, KINH TẾ, CHÍNH TRỊ:
Dựa vào lược đồ, nhận xét diện tích các nước thuộc khu vực Tây Nam Á?
1. Vị trí địa lí:
2. Đặc điểm tự nhiên:
3. Đặc điểm dân cư. kinh tế, chính trị
a. Dân cư:
H9.3. Lược đồ các nước khu vực Tây Nam Á
1.648.000km2
2.400.000km2
Kể tên các tên các nước có diện tích nhỏ nhất? Lớn nhất?
Nêu đặc điểm dân cư của khu vực Tây Nam Á ?
1/ Dân cư :
 Số dân : khoảng 286 triệu , phần lớn là người Ả- rập theo đạo Hồi.
 Dân cư phân bố không đều tập trung chủ yếu ở vùng ven biển, những nơi nhiều m
III. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, KINH TẾ, CHÍNH TRỊ:
1. Vị trí địa lí:
2. Đặc điểm tự nhiên:
3. Đặc điểm dân cư. kinh tế, chính trị
a. Dân cư:
H9.3. Lược đồ các nước khu vực Tây Nam Á
H 9.1. Lược đồ tự nhiên Tây Nam Á
Dưạ trên điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, Tây Nam Á có thể phát triển các ngành kinh tế nào?
III. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, KINH TẾ, CHÍNH TRỊ:
1/ Dân cư :
2/ Kinh tế, chính trị:
 Công nghiệp khai thác và chế biến dầu mỏ giữ vai trò quan trọng.
H 9.2. Khai thác dầu ở I ran
Tây Nam Á xuất khẩu dầu mỏ đến các khu vực nào?
Đường ống dẫn dầu từ Cô-oet ra cảng biển
III. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, KINH TẾ, CHÍNH TRỊ:
1/ Dân cư :
2/ Kinh tế, chính trị:
- Công nghiệp khai thác và chế biến dầu mỏ giữ vai trò quan trọng.
 Là khu vực xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới.
 Chính trị không ổn định.
BÀI 9: KHU VỰC TÂY NAM Á
Chọn nội dung ở cột A nối với cột B sao cho đúng.
A
B
C

Nhiệt đới khô

Nhiệt đới gió mùa


Cận nhiệt Địa Trung Hải
Học
Khu vực Tây Nam Á
không có các kiểu khí hậu nào:
D

Cận nhiệt lục địa
BÀI 9: KHU VỰC TÂY NAM Á
A
B
C

Ki tô giáo

Hồi giáo


Phật giáo
Học
Dân cư khu vực Tây Nam Á
chủ yếu theo tôn giáo nào?
D

Ấn độ giáo
BÀI 9: KHU VỰC TÂY NAM Á

Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-03-22 07:43:01 | Thể loại: Địa lí 8 | Lần tải: 3 | Lần xem: | Page: 29 | FileSize: 9.03 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 9. Khu vực Tây Nam Á, Địa lí 8. GIẢI Ô CHỮb451.Nước có sản lượng khai thác than cao nhất Châu � ?67321n2.Nước có thu nhâp bình quân GDP/người cao nhất Châu �? 3.Tên dãy núi cao nhất thế giới? 5.Nước có sản lượng khai thác dầu mỏ lớn nhất Châu �?6.Nước nào ở Đông Nam á có thủ đô mới là: Naypydaw?7.Sông ?n Hằng chảy trong khu vực nào? Đáp án:Tây Nam áBÀI 9 KHU V?C T�Y NAM � Dịa lý 8Khu vực Tây Nam Á nằm trong khoảng vĩ độ và kinh độ nào?Cực Nam120 B c�c B�c 420BCực Đông730 DCực Tây 260 D Nằm trong khoảng vĩ độ : 120B -> 420 B v

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-9-khu-vuc-tay-nam-a.f7x40q.html