Bài 4: Tiết 4: Thực hành :Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 4: Tiết 4: Thực hành :Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á - 1
  • Bài 4: Tiết 4: Thực hành :Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á - 2
  • Bài 4: Tiết 4: Thực hành :Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á - 3
  • Bài 4: Tiết 4: Thực hành :Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á - 4
  • Bài 4: Tiết 4: Thực hành :Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á - 5
Giáo viên thực hiện: Trương Thị Luyến.
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ
CÙNG CÁC EM HỌC SINH
TIẾT 4: THỰC HÀNH
PHÂN TÍCH HOÀN LƯU GIÓ MÙA Ở CHÂU Á
Gió mùa mùa đông
Quan sát lược đồ gió mùa mùa đông điền hướng gió vào bảng sau:
Gió mùa mùa đông
Tây bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Gió mùa mùa hạ
Quan sát lược đồ gió mùa mùa hạ điền hướng gió vào bảng sau:
Gió mùa mùa hạ
Đông nam
Tây nam
Tây nam
Gió mùa mùa đông
Gió mùa mùa hạ
Quan sát lược đồ H4.1 và 4.2 hoàn chỉnh bảng sau:
Đông nam
Tây nam
Tây nam
Tây bắc
Đông bắc
Đông bắc
Áp cao Xibia đến áp thấp A-lê-út
Áp cao Xibia đến áp thấp x.đạo Ô-trây-li-a
Áp cao Xibia đến áp thấp xích đạo.
Áp cao Ha-oai đến áp thấp I-ran
Áp cao Ô-trây-li-a,nam ÂĐD đến áp thấp I-ran.
Áp cao nam ÂĐD - ĐTD đến áp thấp I-ran.
Kết luận: Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á là nơi có khí hậu gió mùa điiển hình:
+ Mùa đông: có gió thổi từ lục địa ra đại dương.
+ Mùa hạ: có gió thổi từ đại dương vào lục địa.
TẠM BIỆT QUÍ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM !
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2014-09-16 16:39:36 | Thể loại: Địa lí 8 | Lần tải: 79 | Lần xem: | Page: 16 | FileSize: 1.18 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 4: Tiết 4: Thực hành :Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á, Địa lí 8. Giáo viên thực hiện: Trương Thị Luyến.NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINH TIẾT 4: THỰC HÀNHPHÂN TÍCH HOÀN LƯU GIÓ MÙA Ở CHÂU ÁGió mùa mùa đôngQuan sát lược đồ gió mùa mùa đông điền hướng gió vào bảng sau:Gió mùa mùa đôngTây bắcĐông BắcĐông BắcGió mùa mùa hạQuan sát lược đồ gió mùa mùa hạ điền hướng gió vào bảng sau:Gió mùa mùa hạĐông namTây namTây namGió mùa mùa đôngGió mùa mùa hạQuan sát lược đồ H4.1 và 4.2 hoàn chỉnh bảng sau:Đông namTây namTây namTây bắcĐông bắcĐông bắcÁp ca

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-4-tiet-4-thuc-hanh-phan-tich-hoan-luu-gio-mua-o-chau-a.mt2yzq.html