Bài 4. Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 4. Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á - 1
  • Bài 4. Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á - 2
  • Bài 4. Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á - 3
  • Bài 4. Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á - 4
  • Bài 4. Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á - 5Nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô về dự giờ học
Bài 4 : Thực hành.

PHÂN TíCH HoàN LƯU Gió MùA ở CHÂU á

Bản đồ các nước châu á
HS nhắc lại:
* Trung tâm khí áp là gì? Đường đẳng áp là gì?
* Trung tâm khí áp là biểu thị nhiều đường đẳng áp ở một vùng. Đường đẳng áp là đường nối các điểm có trị số của khí áp bằng nhau.( đơn vị: miliba)
* Dựa vào hình 4.1, em hãy:
1/ Xác định và đọc tên các trung tâm khí áp thấp và áp cao
2/ Xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa đông ( theo mẫu)
Hình 4.1: Lược đồ phân bố khí áp và các hướng gió chính mùa đông (tháng 1) Ở khu vực gió mùa Châu Á
Hướng gió theo mùa
Khu vực
Gió hướng mùa đông

Tháng 1
Đông á
Đông Nam á
Nam á
Tây B?c
Đông Bắc hoặc Bắc
Đông Bắc ( khô ráo)
Th?i t? áp cao
về áp th?p
Th?i t? áp cao Xia bia về áp th?p A leut
Th?i t? áp cao Xia bia về áp thấp Xích đạo
Th?i t? áp cao Xia bia về áp th?p Xích đạo
Hình 4.2: Lược đồ phân bố khí áp và các hướng gió chính mùa hạ (tháng 7) Ở khu vực gió mùa Châu Á
Hướng gió theo mùa
Đông á
Đông Nam á
Nam á
Đông Nam
Tây Nam ( biến tính: Đông nam)
Tây Nam
Gió hướng mùa hạ

Tháng 7
Th?i t? áp cao
về áp th?p
Thổi từ áp cao Ha oai về áp thấp trong lục địa
Thổi từ áp cao Ôtralia Nam ÂĐD về áp thấp trong lục địa
Thổi từ áp cao Nam ÂĐD về áp thấp Iran
Khu vực
1/ Qua phân tích 2 hoàn lưu gió mùa em hãy nêu điểm khác nhau cơ bản về tích chất giữa gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ là gì?

* Tính chất trái ngược nhau của hướng gió trong 2 mùa do sự thay đổi các cao áp và hạ áp giữa 2 mùa.

2/ Sự khác nhau về thời tiết ở mùa đông và mùa hè khu vực có gió mùa ảnh hưởng như thế nào tới sản xuất, sinh hoạt, của con người trong khu vực ? Vì sao?
1*Gió mùa mùa đông lạnh và khô vì xuất phát từ Cao áp trên lục địa  biển, nên thời tiết các khu vực có gió mùa đi qua khô, lạnh Sinh hoạt, sản xuất của con người thay đổi  lấy VN dẫn chứng: mùa đông lạnh - khô theo từng đợt, năng xuất cây trồng thấp, sinh hoạt con người cũng thay đổi.
2*Gió mùa mùa hạ mát và ẩm vì thổi từ đại dương  lục địa .  đối với Việt Nam khi gmmùa hạ vượt qua dãy Trường sơn đã bị biến tính nên gây ra gió phơn Tây Nam : nóng và khô miền Trung và Bắc Trung Bộ; Gió mùa thổi qua biển gây mưa nhiều ở khu vực Nam Bộ)
Dặn dò
1/V? nh� t?p xỏc d?nh l?i trờn lu?c d? cỏc trung tõm khớ ỏp, hu?ng giú chớnh.
2/ Xem l?i trờn th? gi?i cú cỏc ch?ng t?c n�o? d?c di?m v� s? phõn b? dõn cu?
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2016-10-05 22:06:13 | Thể loại: Địa lí 8 | Lần tải: 25 | Lần xem: | Page: 11 | FileSize: | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 4. Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á, Địa lí 8. Nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô về dự giờ học Bài 4 : Thực hành. PHÂN TíCH HoàN LƯU Gió MùA ở CHÂU á Bản đồ các nước châu á HS nhắc lại: * Trung tâm khí áp là gì? Đường đẳng áp là gì? * Trung tâm khí áp là biểu thị nhiều đường đẳng áp ở một vùng. Đường đẳng áp là đường nối các điểm có trị số của..

https://tailieuhoctap.com/baigiangdiali8/bai-4-thuc-hanh-phan-tich-hoan-luu-gio-mua-o-chau-a.y75n0q.html