Bài 36. Đặc điểm đất Việt Nam

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 36. Đặc điểm đất Việt Nam - 1
  • Bài 36. Đặc điểm đất Việt Nam - 2
  • Bài 36. Đặc điểm đất Việt Nam - 3
  • Bài 36. Đặc điểm đất Việt Nam - 4
  • Bài 36. Đặc điểm đất Việt Nam - 5
ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TT LAI VUNG
Đất ở nước ta như thế nào và nêu nguyên nhân
Dựa vào lát cắt địa hình theo vĩ độ 200B, hãy cho biết: Đi từ biên giới Việt Lào ra bờ biển chúng ta gặp những loại đất nào?
1-Đất mùn núi cao:
2-Đất feralit đỏ vàng:
3-Đất phù sa trong đê:
-Đất bãi ven sông:
-Đất mặn ven biển:
Hình thành trên các loại đá núi cao, nhiệt độ thấp, lớp phủ thực vật dày.
Hình thành trên các loại đá vùng đồi núi thấp, chịu sự chi phối của nhiệt độ, lượng mưa và độ che phủ của thực vật.
Do phù sa sông bồi tụ ở các đồng bằng
Do phù sa bồi tụ thường xuyên ở các vùng nằm ngoài đê
Hình thành ở các vùng đồng bằng ven biển, chịu sự chi phối bởi sự xâm nhập độ mặn của nước biển…
Dựa vào atlat trang 11 nêu sự phân bố các loại đất chính ở nước ta.
65%
11%
24%
Hãy quan sát đoạn phim sau và chú ý
3/ Giá trị sử dụng các nhóm đất
1/ Đặc tính các nhóm đất
2/ Phân bố các nhóm đất
THẢO LUẬN NHÓM 5 PHÚT
Dựa vào lược đồ hình 36.2, nội dung SGK, kết hợp với
mẫu đất vừa quan sát , hãy trình bày đặc tính, phân bố
và giá trị sử dụng của các nhóm đất chính ở nước ta .
Nhóm 1,2,3
Nhóm 4,5,6
Nhóm 7,8
Nhóm đất feralit
Nhóm đất mùn núi cao
Nhóm đất bồi tụ phù sa sông và biển
Các nhóm hoàn thành kết quả thảo luận vào bảng sau :

Theo số liệu thống kê mỗi năm trên 1 ha đất trồng trôi mất 173 tấn đất mặt (trong đó có 442 kg đạm, 123 kg lân và 2 kg kali). Nếu có thảm thực vật che phủ thì mỗi năm chỉ mất 1 tấn.
TRÒ CHƠI GIẢI Ô CHỮ
Một trong những Luật do nhà nước ta ban hành nhằm để bảo vệ và sử dụng đất ngày càng tốt hơn
1

F
E
R
L
T
A
I
Đ
T
10 chữ cái – Loại đất có độ phì cao, rất thích hợp cho nhiều loại cây công nghiệp nhiệt đới

L
I
2

P
H
Ù
A
T
S
Đ
8 chữ cái – Loại đất có độ phì cao, rất thích hợp cho nhiều loại cây trồng, đặc biệt là cây lúa

Ù
3

M
Ù
N
Ú
T
N
I
Đ
C
A
O
12 chữ cái – Loại đất dùng để phát triển lâm nghiệp, nhằm để bảo vệ đất rừng đầu nguồn các dòng sông
Đ
T
A
4

R

N
T
G
Đ
7 chữ cái – Một trong những nguyên nhân làm cho đất xấu, đất bạc màu
Đ
T
Â
L
I
Â
U
Đ
T
A
Đ
T
U
T


Đ
L
Đ
I
A
T
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-03-30 11:55:12 | Thể loại: Địa lí 8 | Lần tải: 66 | Lần xem: | Page: 13 | FileSize: 8.09 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 36. Đặc điểm đất Việt Nam, Địa lí 8. ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAMTRƯỜNG THCS TT LAI VUNGĐất ở nước ta như thế nào và nêu nguyên nhânDựa vào lát cắt địa hình theo vĩ độ 200B, hãy cho biết: Đi từ biên giới Việt Lào ra bờ biển chúng ta gặp những loại đất nào? 1-Đất mùn núi cao:2-Đất feralit đỏ vàng:3-Đất phù sa trong đê:-Đất bãi ven sông:-Đất mặn ven biển:Hình thành trên các loại đá núi cao, nhiệt độ thấp, lớp phủ thực vật dày.Hình thành trên các loại đá vùng đồi núi thấp, chịu sự chi phối của nhiệt độ, lượng mưa và độ che phủ của thực vật.D

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-36-dac-diem-dat-viet-nam.7z340q.html