Bài 35. Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 35. Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam - 1
  • Bài 35. Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam - 2
  • Bài 35. Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam - 3
  • Bài 35. Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam - 4
  • Bài 35. Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam - 5
BÀI 35: THỰC HÀNH VỀ KHÍ HẬU,
THỦY VĂN VIỆT NAM
Sông Gianh
Sông Hồng
SÔNG HỒNG
Tiết 41: Bài 35: THỰC HÀNH VỀ
KHÍ HẬU, THỦY VĂN VIỆT NAM
a. Vẽ biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chảy của lưu vực sông Hồng.
- Vẽ 2 trục tung song song cách nhau 12 ô:
+ Trục bên trái biểu thị lượng mưa( mm), chia lớn hơn số liệu đã cho.
+ Trục bên phải biểu thị lưu lượng m3/s, chia lớn hơn số liệu đã cho.
+ Trục hoành chia làm 12 tháng, mỗi tháng tương ứng 1 ô.
- Lượng mưa vẽ trước bằng biểu đồ cột màu xanh, vẽ xong gạch xiên các cột có chú giải kèm theo.
- Lưu lượng vẽ bằng biểu đồ đường (màu đỏ): gióng số liệu tương ứng ở trục tung bên phải của từng tháng, chấm vào điểm giữa của các tháng, sau đó dùng thước lần lượt nối các điểm lại được đường thể hiện lưu lượng.
mm

0
40
80
120
160
200
240
280
320
360
1
2
3
1100
0
2200
3300
6600
4400
5500
7700
8800
9900
Tháng
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Lượng mưa mm
Lưu lượng m3/s
m3/s
Biểu đồ thể hiện lượng mưa và lưu lượng các tháng trong năm của lưu vực sông Hồng (trạm Sơn Tây)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
mm
m3/s
600
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
30
60
120
90
150
180
210
Tháng
Lượng mưa (mm)
Lưu lượng m3/s
Biểu đồ thể hiện lượng mưa và lưu lượng các tháng trong năm của lưu vực sông Gianh (trạm Đồng Tâm)
Tiết 41: Bài 35: THỰC HÀNH VỀ
KHÍ HẬU, THỦY VĂN VIỆT NAM
a. Vẽ biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chảy của lưu vực sông Hồng.
b. Xác định mùa mưa và mùa lũ theo chỉ tiêu vượt trung bình.
Lượng mưa và lưu lượng các tháng trong năm lưu vực sông Hồng (trạm Sơn Tây)
* Sông Hồng:
- Mùa mưa lưu vực sông Hồng từ tháng 11-4, lượng mưa trung bình 158 mm.(trung bình tháng 103 mm)
- Mùa lũ từ tháng 11-2, lưu lượng nước trung bình 4215 m3/s ( trung bình tháng 3831 m3/s)
Mùa mưa trên lưu vực sông Hồng từ tháng nào đến tháng nào? Lượng mưa trung bình bao nhiêu mm? Mùa lũ từ tháng nào đến tháng nào? Lưu lượng nước trung bình bao nhiêu m3/s?
SÔNG HỒNG MÙA NƯỚC CẠN
SÔNG HỒNG MÙA NƯỚC LŨ
Lượng mưa và lưu lượng các tháng trong năm lưu vực sông Gianh (trạm Đồng Tâm)
* Sông Gianh:
- Mùa mưa lưu vực sông Gianh từ tháng 12-5, lượng mưa trung bình 402,1 mm (trung bình tháng 155 mm)
- Mùa lũ từ tháng 2-7, lưu lượng trung bình 210,9 m3/s (trung bình tháng là 100,9 m3/s )
Mùa mưa trên lưu vực sông Danh từ tháng nào đến tháng nào? Lượng mua trung bình bao nhiêu mm?
Mùa lũ từ tháng nào đến tháng nào?Lưu lượng nước trung bình bao nhiêu m3/s ?
SÔNG GIANH
MÙA NƯỚC CẠN
MÙA NƯỚC LŨ
Tiết 41: Bài 35: THỰC HÀNH VỀ
KHÍ HẬU, THỦY VĂN VIỆT NAM
a. Vẽ biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chảy của lưu vực sông Hồng.
b. Xác định mùa mưa và mùa lũ theo chỉ tiêu vượt trung bình.
c. Nhận xét về quan hê giữa mùa mưa và mùa lũ trên từng lưu vực sông.
Lượng mưa và lưu lượng các tháng trong năm lưu vực sông Hồng (trạm Sơn Tây)
Lượng mưa và lưu lượng các tháng trong năm lưu vực sông Gianh (trạm Đồng Tâm)
Qua biểu đồ đã vẽ, nhận xét mùa mưa, mùa lũ và quan hê giữa mùa mưa và mùa lũ trên từng lưu vực sông Hồng, sông Gianh?
Lượng mưa và lưu lượng các tháng trong năm lưu vực sông Hồng (trạm Sơn Tây)
- Sông Hồng: mùa mưa từ tháng 6-11 nhưng mùa lũ từ tháng 8-11. Mưa lớn nhất vào tháng 10 nhưng lũ lại lớn nhất vào tháng 9. Vậy tháng 6 và 7 có mưa nhưng chưa có lũ.
Lượng mưa và lưu lượng các tháng trong năm lưu vực sông Gianh (trạm Đồng Tâm)
- Sông Gianh: mùa mưa trùng với mùa lũ, lũ lớn nhất vào tháng 8 và là tháng có lượng mưa lớn nhất.
=> Kết luận: các tháng mưa nhỏ, lũ thấp ở lưu vực sông ngòi Bắc Bộ và Nam Bộ khác nhau.
CỦNG CỐ, ĐÁNH GIÁ
Vì sao mùa lũ trên các lưu vực sông ngòi ở Bắc Bộ, Trung bộ và Nam Bộ lại khác nhau?

HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP
Về nhà vẽ hoàn thành 2 biểu đồ vào vở, có chú giải và ghi tên biểu đồ đầy đủ.
Chuẩn bị bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam để tiết sau học. Xem kĩ hình 36.1 và hình 36.2, suy nghĩ các câu hỏi trong bài.
BÀI HỌC KẾT THÚC,
TẠM BIỆT CÁC EM
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-03-20 20:51:04 | Thể loại: Địa lí 8 | Lần tải: 213 | Lần xem: | Page: 19 | FileSize: 3.10 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 35. Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam, Địa lí 8. BÀI 35: THỰC HÀNH VỀ KHÍ HẬU,THỦY VĂN VIỆT NAMSông GianhSông HồngSÔNG HỒNGTiết 41: Bài 35: THỰC HÀNH VỀKHÍ HẬU, THỦY VĂN VIỆT NAMa. Vẽ biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chảy của lưu vực sông Hồng.- Vẽ 2 trục tung song song cách nhau 12 ô:+ Trục bên trái biểu thị lượng mưa( mm), chia lớn hơn số liệu đã cho. + Trục bên phải biểu thị lưu lượng m3/s, chia lớn hơn số liệu đã cho. + Trục hoành chia làm 12 tháng, mỗi tháng tương ứng 1 ô. - Lượng mưa vẽ trước bằng biểu đồ cột màu xanh, vẽ xong

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-35-thuc-hanh-ve-khi-hau-thuy-van-viet-nam.59w40q.html