Bài 33. Đặc điểm sông ngòi Việt Nam

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 33. Đặc điểm sông ngòi Việt Nam - 1
  • Bài 33. Đặc điểm sông ngòi Việt Nam - 2
  • Bài 33. Đặc điểm sông ngòi Việt Nam - 3
  • Bài 33. Đặc điểm sông ngòi Việt Nam - 4
  • Bài 33. Đặc điểm sông ngòi Việt Nam - 5

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA NHÓM MÌNH
Tiết : 38 Bài 33
ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
1 / ĐẶC ĐIỂM CHUNG :

a. Mạng lưới sông:
Dày đặc, có 2360 con sông dài trên 10 km (Trong đó 93 % là sông nhỏ và ngắn).
Phân bố rộng khắp trên cả nước.
Ở nước ta có một số con sông lớn như:
-S.Hồng
-S.Cả
-S.Mã
-S.Mê Công
* Do khí hậu nước ta mưa nhiều
* Lãnh thổ phần đất liền nước ta nhiều đồi núi
Bề ngang của lãnh thổ hẹp
-Nên nước ta có nhiều sông suối, song phần lớn lại là các sông nhỏ, ngắn và dốc
Tiết : 38 Bài 33
ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
1 / ĐẶC ĐIỂM CHUNG :

a. Mạng lưới sông:
Dày đặc, có 2360 con sông dài trên 10 km (Trong đó 93 % là sông nhỏ và ngắn).
Phân bố rộng khắp trên cả nước.
b. Hướng chảy
- Sông ngòi chảy theo hai hướng:
+ Tây bắc – đông nam
(S.Hồng, S.Đà, S.Mã, S.Cả…)
+ Hướng vòng cung:
(S.Lô, S.Gâm, S.Cầu…)

Có: 2360 con sông dài trên 10 km
Trong đó: 93 % là sông nhỏ và ngắn
- Sông ngòi nước ta có 2 mùa nước:
+ Mùa lũ chiếm 70 – 80% lượng nước
+ Mùa cạn chiếm 20 – 30% lượng nước
Ghi chú : Tháng lũ : + ; Tháng lũ cao nhất : + +
Tiết : 38 Bài 33
ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
1 / ĐẶC ĐIỂM CHUNG :
2/ KHAI THÁC KINH TẾ VÀ BẢO VỆ SỰ TRONG SẠCH CỦA CÁC DÒNG SÔNG :
Hãy quan sát các hình ảnh sau :
Các nhà máy thuỷ điện lớn của Việt nam
a. Giá trị kinh tế của sông:
Tiết : 39 Bài 33
ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
I / ĐẶC ĐIỂM CHUNG :
II/ KHAI THÁC KINH TẾ VÀ BẢO VỆ SỰ TRONG SẠCH CỦA CÁC DÒNG SÔNG :
- Sông ngòi có giá trị to lớn về nhiều mặt
+ Cung cấp thuỷ sản
+ Bồi đắp các đồng bằng phù sa
+ Phát triển giao thông, du lịch, thu? di?n
+ Đáp ứng nhu cầu sinh hoạt.
Sông ngòi nước ta có giá trị to lớn về nhiều mặt . Tuy nhiên nhiều dòng sông đang bị ô nhiễm nặng .
Cần phải bảo vệ rừng đầu nguồn , xử lí tốt các nguồn rác, chất thải .
Bảo vệ và khai thác hợp lí các nguồn lợi từ sông ngòi.
a. Giá trị kinh tế của sông:
Tiết : 39 Bài 33
ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
1 / ĐẶC ĐIỂM CHUNG :
2/ KHAI THÁC KINH TẾ VÀ BẢO VỆ SỰ TRONG SẠCH CỦA CÁC DÒNG SÔNG :
b.Sông ngòi nước ta đang bị ô nhiễm
+ Nguyên nhân:
- Chặt phá rừng đầu nguồn.
- Do chất thải từ các khu dân cư, các đô thị, các nhà máy, khu công nghiệp
+ Biện pháp:
- Bảo vệ rừng đầu nguồn.
- Xử lí tốt các nguồn rác thải, các chất độc hại ở các nhà máy,
xí nghiệp,khu công nghiệp
- Bảo vệ khai thác hợp lí các nguồn lợi từ sông ngòi.
Em hãy xác định các hồ nước Hòa Bình, Trị An,
Y-a-ly,Thác Bà, Dầu Tiếng và cho biết chúng nằm trên những dòng sông nào?
Hồ Hòa Bình (Sông Đà)
Hồ Trị An ( Sông Đồng Nai)
Hồ Y-a-ly (Sông xê-xan)
Hồ Thác Bà (Sông Chảy)
Hồ Dầu Tiếng ( Sông Sài Gòn)
?
CÁM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA NHÓM MÌNH
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-03-30 20:38:47 | Thể loại: Địa lí 8 | Lần tải: 40 | Lần xem: | Page: 23 | FileSize: 6.32 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 33. Đặc điểm sông ngòi Việt Nam, Địa lí 8. CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA NHÓM MÌNHTiết : 38 Bài 33ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM1 / ĐẶC ĐIỂM CHUNG :a. Mạng lưới sông:Dày đặc, có 2360 con sông dài trên 10 km (Trong đó 93 % là s

https://tailieuhoctap.com/baigiangdiali8/bai-33-dac-diem-song-ngoi-viet-nam.v8340q.html