Bài 33. Đặc điểm sông ngòi Việt Nam

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Bài 33. Đặc điểm sông ngòi Việt Nam - 1
  • Bài 33. Đặc điểm sông ngòi Việt Nam - 2
  • Bài 33. Đặc điểm sông ngòi Việt Nam - 3
  • Bài 33. Đặc điểm sông ngòi Việt Nam - 4
  • Bài 33. Đặc điểm sông ngòi Việt Nam - 5
1
2
3
4
Bức tranh này mô tả nội dung gì?
1. Đặc điểm chung.
Nghiên cứu SGK, lược đồ các hệ thống sông lớn ở nước ta, em hãy cho biết sông ngòi nước ta có những đặc điểm nào?
Tiết 37- Bài 33: ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
Lược đồ các hệ thống sông lớn ở nước ta
- Mạng lưới sông ngòi dày đặc.
- Sông ngòi chảy theo hai hướng chính.
- Có hai mùa nước khác nhau rõ rệt
- Hàm lượng phù sa lớn.
-Nhận xét và nêu đặc điểm về mạng lưới sông ngòi nước ta.
Kể tên và xác định trên lược đồ một số sông lớn ở nước ta.
Tại sao nước ta có nhiều sông suối song phần lớn lại
là các sông nhỏ, ngắn và dốc?
Nhóm 1,2:
- Nhận xét và giải thích về hướng chảy của sông ngòi nước ta?
Dựa vào hình 33.1, hãy sắp xếp các sông lớn chảy
theo các hướng trên.
Nhóm 3,4:
- Nhận xét và giải thích về các mùa nước của sông ngòi?
Dựa vào bảng 33.1, cho biết mùa lũ trên các lưu vực
sông có trùng nhau không? Vì sao?
TH ẢO LUẬN NH ÓM
Thời gian: 5P
Nhóm 5,6:
- Nhận xét và giải thích về lượng phù sa của sông ngòi.
- Ảnh hưởng của phù sa đến tự nhiên và đời sống như thế nào?
Nhóm 7,8:
1. Đặc điểm chung.
Lược đồ các hệ thống sông lớn ở nước ta
NH ÓM 1, 2:
- Nhận xét về mật độ sông ngòi nước ta.
Tại sao nước ta có nhiều sông suối song phần lớn lại là các sông nhỏ, ngắn và dốc?
a. Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp trên cả nước.
Nước ta có 2360 sông dài trên 10 km.
93% là sông nhỏ, ngắn và dốc.
- Các sông lớn chỉ có phần trung và hạ lưu chảy qua lãnh thổ nước ta.
Nguyên nh ân:
Nước ta có lượng mưa lớn nên nhiều sông suối.
Lãnh thổ hẹp ngang. Địa hình chủ yếu là đồi núi nên các sông ngắn và dốc.
Tiết 37- Bài 33: ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
1. Đặc điểm chung.
Lược đồ các hệ thống sông lớn ở nước ta
a. Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp trên cả nước.
Tiết 37- Bài 33: ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
S. Cửu Long
S. H ồng
Kể tên và xác định trên lược đồ một số sông lớn ở nước ta.
1. Đặc điểm chung.
Lược đồ các sông chính của Phú Thọ
a. Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp trên cả nước.
Nước ta có 2360 sông dài trên 10 km.
93% là sông nhỏ, ngắn và dốc.
- Các sông lớn chỉ có phần trung và hạ lưu chảy qua lãnh thổ nước ta.
Tiết 37- Bài 33: ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
Kể tên các con sông ở địa phương em.
Sông Lô anh hùng
Sông Đà
Việt Trì, thành phố ngã 3 sông (Sông Đà, sông Lô, sông Thao).
1. Đặc điểm chung.
Lược đồ các hệ thống sông lớn ở nước ta
a. Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp trên cả nước.
b. Sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng chính:
NHÓM 3,4:
- Nhận xét và giải thích về hướng chảy của sông ngòi nước ta?
Dựa vào hình 33.1, hãy sắp xếp các sông lớn chảy theo các hướng trên.
Hướng TB – ĐN: S.Đà, S.Hồng, S.Mã,…
- Hướng vòng cung: S. Lô, S.Gâm, S.Cầu,..
Tiết 37- Bài 33: ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
Nguyên nhân:
Địa hình đồi núi nước ta chạy theo hướng TB- ĐN và hướng vòng cung
1. Đặc điểm chung.
a. Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp trên cả nước.
b. Sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng chính:
NHÓM 5,6:
- Nhận xét và giải thích về các mùa nước của sông ngòi?
c. Sông ngòi nước ta có hai mùa nước: mùa lũ và mùa cạn khác nhau rõ rệt.
- Lượng nước tập trung chủ yếu vào mùa lũ, chiếm 70% - 80% lượng nước cả năm nên dễ gây ngập lụt.
Tiết 37- Bài 33: ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
S ông ngòi mùa cạn
S ông ngòi mùa lũ.
Ghi chú: tháng lũ: +; tháng lũ cao nhất: ++
Bảng 33.1. Mùa lũ trên các lưu vực sông.
NHÓM 5,6:
Dựa vào bảng 33.1, cho biết mùa lũ trên các lưu vực sông có trùng nhau không? Vì sao?
1. Đặc điểm chung.
a. Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp trên cả nước.
b. Sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng chính:
NHÓM 5,6:
- Nhận xét và giải thích về các mùa nước của sông ngòi?
c. Sông ngòi nước ta có hai mùa nước: mùa lũ và mùa cạn khác nhau rõ rệt.
- Lượng nước tập trung chủ yếu vào mùa lũ, chi ếm 70% - 80% lượng nước cả năm.
- Mùa lũ ở các sông không giống nhau.
S ông ngòi mùa lũ.
S ông ngòi mùa cạn
Tiết 37- Bài 33: ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
Nguyên nhân:
Mưa nước ta chia thành hai mùa: mùa mưa tương ứng với mùa lũ và mùa khô tương ứng với mùa cạn.
- Thời gian mùa mưa ở các hệ thống sông không giống nhau nên mùa lũ cũng không trùng nhau.
Trận lụt vào tháng 10/2013 ở miền Trung
 Hà Nội trong trận đại hồng thủy năm 2008
Quảng Ninh trong cơn lũ lịch sử năm 2015
Năm 2010, trận lũ lịch sử ở Hà Tĩnh
Nhân dân ta đã tiến hành những biện pháp nào để khai thác các nguồn lợi và hạn chế tác hại của lũ lụt?
Xây các hồ chứa nước làm thủy điện, nuôi thủy sản, du lịch,….
Đắp đê ngăn lũ
Chủ động chung sống với lũ ở đồng bằng sông Cửu Long.
1. Đặc điểm chung.
a. Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp trên cả nước.
b. Sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng chính:
c. Sông ngòi nước ta có hai mùa nước: mùa lũ và mùa cạn khác nhau rõ rệt.
NHÓM 7, 8:
- Nhận xét và giải thích về lượng phù sa của sông ngòi.
- Ảnh hưởng đến tự nhiên và đời sống như thế nào?
d. Sông ngòi nước ta có lượng phù sa lớn.
Có 223g cát bùn và các chất hòa tan khác trong 1m3 nước sông.
- Tổng lượng phù sa vận chuyển 200 triệu tấn/năm.
Nguyên nhân:
Nước ta có nhiều đồi núi. Lượng mưa lớn, tập trung theo mùa.
Tiết 37- Bài 33: ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
Bồi đắp nên các đồng bằng, mở rộng diện tích.
Nước đục, có nhiều tạp chất, khó sử dụng
NHÓM 7, 8:
- Ảnh hưởng đến tự nhiên và đời sống như thế nào?
1. Đặc điểm chung.
2. Khai thác kinh tế và bảo về sự trong sạch của các dòng sông.
a.Giá trị của sông ngòi.
Em hãy nghiên cứu SGK, dựa vào hiểu biết thực tế, cho biết sông ngòi nước ta có những thuận lợi và khó khăn gì?
Tiết 37- Bài 33: ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
TRÒ CHƠI: ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ
Luật chơi: - Nhìn hình ảnh và gọi tên đúng giá trị của sông ngòi.
- Tham gia trả lời bằng cách giơ tay nhanh nhất.
GIÁ TRỊ CỦA SÔNG NGÒI
Bồi đắp các đồng bằng
Cung cấp nước
Thủy điện, thủy lợi
Nu ôi trồng, đánh bắt thủy sản
Giao thông thủy
Du lịch
1. Đặc điểm chung.
2. Khai thác kinh tế và bảo về sự trong sạch của các dòng sông.
a.Giá trị của sông ngòi.
Thuận lợi:
+ Bồi đắp nên các đồng bằng.
+ Thủy lợi, thủy điện.
+ Cung cấp nước
+ Nuôi trồng, đánh bắt thủy sản.
+ Giao thông, du lịch.

- Khó khăn: Lũ lụt, sạt lở đất,…
Tiết 37- Bài 33: ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
Những khó khăn do sông ngòi đem lại?
Hình 33.1:Lược đồ các hệ thống sông lớn ở nước ta
Tiết 37- Bài 33: ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
Em hãy tìm và xác định trên lược đồ các hồ nước Hòa Bình, Trị An, Y-a-ly, Thác Bà ?
Hồ Thác Bà trên sông Chảy
Hồ Hòa Bình trên sông Đà
Hồ Trị An trên sông Đồng Nai
Hồ Y-a-ly trên sông Xê Xan
1. Đặc điểm chung.
2. Khai thác kinh tế và bảo về sự trong
sạch của các dòng sông.
a.Giá trị của sông ngòi.
b. Sông ngòi nước ta đang bị ô nhiễm.
- Những biểu hiện của sự ô nhiễm sông ngòi?
Tiết 37- Bài 33: ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
Qua bức tranh, em hãy nhận x ét thực trạng sông ngòi nước ta?
1. Đặc điểm chung.
2. Khai thác kinh tế và bảo về sự trong
sạch của các dòng sông.
a.Giá trị của sông ngòi.
b. Sông ngòi nước ta đang bị ô nhiễm.
- Em hãy nêu các nguyên nhân gây ô nhiễm sông ngòi? Liên hệ địa phương em.
- Nguyên nhân: Do chặt phá rừng bừa bãi, rác thải trong sinh hoạt và sản xuất,…
Tiết 37- Bài 33: ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
Chặt phá rừng bừa bãi
Hàng trăm tấn rác thải ở các khu dân cư đổ ra các sông mỗi ngày.
Hàng nghìn m3 nước thải công nghiêp chưa qua xử lí được xả trực tiếp ra sông mỗi ng ày.
Bế chứa nước thải lộ thiên nằm trên hồ Cầu Cả - nơi chứa toàn bộ nước thải KCN Thụy Vân
Nhà máy chế biến phế thải đô thị Việt Trì
Hình ảnh trên đê sông Lô- xã Hùng Lô.
Hình ảnh ở tổ 70A, khu 6C- Nông Trang.
1. Đặc điểm chung.
2. Khai thác kinh tế và bảo về sự trong
sạch của các dòng sông.
a.Giá trị của sông ngòi.
b. Sông ngòi nước ta đang bị ô nhiễm.
- Sông ngòi bị ô nhiễm gây ra những hậu quả gì?
- .Nguyên nhân: Do chặt phá rừng bừa bãi, do rác thải trong sinh hoạt và sản xuất,…
- Hậu quả: Nguồn nước sạch giảm, sinh vật chết hàng loạt, ảnh hưởng đến sức khỏe,…
Tiết 37- Bài 33: ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
1. Đặc điểm chung.
2. Khai thác kinh tế và bảo về sự trong
sạch của các dòng sông.
a.Giá trị của sông ngòi.
b. Sông ngòi nước ta đang bị ô nhiễm.
- Các biện pháp bảo vệ sự trong sạch của sông ngòi? Liên hệ trách nhiệm bản thân.
- .Nguyên nhân: Do chặt phá rừng bừa bãi, do rác th ải trong sinh hoạt và sản xuất,…
- Hậu quả: Nguồn nước sạch giảm, sinh vật chết hàng loạt, ảnh hưởng đến sức khỏe,…
- Biện pháp: Bảo vệ rừng đầu nguồn, xử lí rác thải, làm thủy lợi tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường,…
Tiết 37- Bài 33: ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
. Trò chơI ô chữ
1
2
3
4
5
6
7
8
S ô n g đ a
đ ô n g n a i
đ I a h I n h
S ô n g h ô n g
c ư u l o n g
s ô n g N H U ấ
H o a b I n h
k h I h a u
1. Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình được xây dựng trên con sông này?
2. Đây là hệ thống sông lớn thứ 3 ở nước ta, sau sông Hồng và sông Cửu Long ?
3. Đây là nhân tố quyết định đến hướng chảy và độ dốc của sông ngòi nước ta?
4. Đây là con sông có diện tích lưu vực lớn nhất nước ta?
5. Đây là con sông bồi đắp phù sa hình thành đồng bằng rộng lớn nhất nước ta ?
6.Đây là phụ lưu của sông Đáy, chảy qua Hà Nội?
7. Đây là tên nhà máy thuỷ điện lớn th? hai của nước ta ?
8. Đây là nhân tố quyết định đến lưu lượng, chế độ nước của sông ngòi nước ta?
HOẠT ĐỘNG TIẾP NỐI
Học bài theo sơ đồ t ư duy.
Làm bài tập 3 – SGK, trang 20
- Nghiên cứu trước bài 34: CÁC HỆ THỐNG SÔNG LỚN Ở NƯỚC TA theo gợi ý sau:
+ Kể tên các hệ thống sông lớn ở nước ta.
+ Nêu và giải thích đặc điểm về chế độ nước của ba hệ thống sông lớn.
BUỔI HỌC KẾT THÚC.
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY, CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH!
Câu 1: Kể tên các mùa khí hậu ở nước ta?
Mùa gió đông bắc (Mùa đông).
- Mùa gió tây nam (Mùa hạ).
Câu 2: Tính chất cơ bản, quyết định của khí hậu nước ta là tính chất nào?
- Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm..
Câu 3: Em hãy nêu các hướng chính của địa hình đồi núi nước ta ?
Hướng TB – ĐN và hướng vòng cung.

Lucky Number
Lucky Number
CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC PHẦN QUÀ ĐẶC BIỆT!
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2019-04-03 14:20:41 | Thể loại: Địa lí 8 | Lần tải: 8 | Lần xem: | Page: 40 | FileSize: 6.23 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Bài 33. Đặc điểm sông ngòi Việt Nam, Địa lí 8. 1234Bức tranh này mô tả nội dung gì? 1. Đặc điểm chung.Nghiên cứu SGK, lược đồ các hệ thống sông lớn ở nước ta, em hãy cho biết sông ngòi nước ta có những đặc điểm nào? Tiết 37- Bài 33: ĐẶC ĐIỂM SÔNG

https://tailieuhoctap.com/baigiangdiali8/bai-33-dac-diem-song-ngoi-viet-nam.gv640q.html