Bài 33. Đặc điểm sông ngòi Việt Nam

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 33. Đặc điểm sông ngòi Việt Nam - 1
  • Bài 33. Đặc điểm sông ngòi Việt Nam - 2
  • Bài 33. Đặc điểm sông ngòi Việt Nam - 3
  • Bài 33. Đặc điểm sông ngòi Việt Nam - 4
  • Bài 33. Đặc điểm sông ngòi Việt Nam - 5
ĐỊA LÍ 8
KIỂM TRA MIỆNG
Tiết -Bài 33: ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI
VIỆT NAM
Khái niệm: Là dòng chảy thường xuyên, tương đối ổn định trên bề mặt lục địa, được các nguồn nước mưa, nước ngầm, nước băng tuyết tan nuôi dưỡng.
Tổ 1
Đặc điểm về mạng lưới sông ngòi
Tổ 2
Đặc điểm phù sa của sông ngòi
Đặc điểm về mùa nước của sông ngòi
Đặc điểm về hướng chảy của sông ngòi
Dựa vào lược đồ, nội dung mục 1 SGK, hãy trình
bày các đặc điểm chính của sông ngòi nước ta.
Tổ 3
1- Đặc điểm chung.
Tổ 1
Tổ 2
Tổ 3
- Nêu đặc điểm mạng lưới sông ngòi Việt Nam?
- Vì sao sông ngòi ở Việt Nam phần lớn là các sông nhỏ, ngắn, dốc?
- Sông ngòi Việt Nam chảy theo hướng nào ?
- Vì sao chảy theo hướng đó - Xác định các sông lớn chảy theo hướng trên ?
Nêu chế độ nước của sông ngòi Việt Nam ?
Vì sao có đặc điểm như vậy ?
- Nêu đặc điểm phù sa sông ngòi Việt Nam ?
- Tại sao sông ngòi nước ta có hàm lượng phù sa lớn ?
Các tổ thảo luận theo từng nội dung cụ thể như sau:
Tổ 1:
- Nêu đặc điểm mạng lưới sông ngòi Việt Nam ?
- Vì sao sông ngòi ở Việt Nam phần lớn là các sông nhỏ, ngắn, dốc ?
Tổ 2:
- Sông ngòi Việt Nam chảy theo hướng nào ?
- Xác định các sông lớn chảy theo hướng trên ?
Lược đồ các hệ thống sông lớn ở Việt Nam
Mùa lũ
Mùa cạn
Tổ 3: Nêu chế độ nước của sông ngòi Việt Nam ? Vì sao có đặc điểm như vậy ?
Bảng 33.1. Mùa lũ trên các lưu vực sông
Ghi chú : Tháng lũ: + ; tháng lũ cao nhất : ++
Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy cho biết mùa lũ trên các lưu vực sông có trùng nhau không và giải thích vì sao có sự khác biệt ấy?
? Nêu đặc điểm phù sa sông ngòi Việt Nam ? Tại sao sông ngòi nước ta có hàm lượng phù sa lớn ?
Đặc điểm sông ngòi Việt Nam
H­ướng:
+ TB - ĐN
+ Vòng cung
Chế độ nước
theo mùa
+ Mùa lũ
+ Mùa cạn
Hàm lượng
phù sa lớn
- Sông dày đặc
- Sông nhỏ,
ngắn, dốc
- Mưa nhiều
- Bề ngang hẹp
- Nhiều đồi núi
Địa hình có
2 hướng chính:
+ TB - ĐN
+ Vòng cung

Chế độ mưa
theo mùa:
+ Mùa mưa
+ Mùa khô

- Nhiều đồi núi
- Mưa nhiều, theo
mùa
- Nham thạch vụn bở
Nguyên nhân
Mối quan hệ giữa sông ngòi với các nhân tố tự nhiên:

- Địa hình : quyết định độ dốc của lòng sông, hướng chảy và tốc độ dòng chảy.

- Khí hậu : quyết định lưu lượng nước, mùa nước, tính liên tục của dòng chảy (thường xuyên hay tạm thời)
? Mối quan hệ giữa sông ngòi với các nhân tố tự nhiên như thế nào?
Dựa vào các hình ảnh vừa quan sát,
kết hợp với nội dung bài học:
Nêu những nguyên nhân gây ô nhiễm
sông ngòi và các biện pháp khắc phục .
Trình bày các giá trị của sông ngòi nước ta.
Tổ 1, 2
Tổ 3, 4
2- Khai thác kinh tế và bảo vệ sự trong sạch của các dòng sông.
Giá trị của sông ngòi
a. Giá trị của sông ngòi:
b.Sông ngòi nước ta đang bị ô nhiễm
Đánh bắt thuỷ sản bằng chất nổ...
Chặt phá rừng
Nước thải
Rác thải
Bảo vệ sông ngòi
Khơi thông lòng sông
Khơi thông lòng sông
Trồng cây gây rừng
Trồng cây gây rừng
Xử lý, tái chế chất thải
Không đánh bắt cá bằng chất nổ...
Giải pháp
Xử lý nước, rác thải
Thu gom, tái chế rác thải
Không đánh bắt cá bằng chất nổ, xung điện
Trồng rừng
Giáo dục ý thức môi trường cho học sinh.
Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân.
Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.....
Ô nhiễm sông ngòi
Nguyên nhân
Nước, rác thải sinh hoạt
Nước, rác thải công nghiệp
Chặt phá rừng
Đánh bắt thuỷ sản bằng
chất nổ, xung điện .....
Xác định hình bên các hồ nước: Hoà Bình, Trị An, Y-a-ly, Thác Bà, Dầu Tiếng và cho biết các hồ trên nằm trên những dòng sông nào ?

S. Chảy
(Hồ Thác Bà)
Sông Đà
(Hồ Hoà Bình)
S. Sài Gòn
(Hồ Dầu tiếng)
S. Đồng Nai (Hồ Trị An)
Sông Xê Xan (Hồ Y–a- ly)
Tổng kết
Đặc điểm sông ngòi Việt Nam
H­ướng:
+ TB - ĐN
+ Vòng cung
Chế độ nước
theo mùa
+ Mùa lũ
+ Mùa cạn
Hàm lượng
phù sa lớn
- Sông dày đặc
- Sông nhỏ,
ngắn, dốc
- Mưa nhiều
- Bề ngang hẹp
- Nhiều đồi núi
Địa hình có
2 hướng chính:
+ TB - ĐN
+ Vòng cung

Chế độ mưa
theo mùa:
+ Mùa mưa
+ Mùa khô

- Nhiều đồi núi
- Mưa nhiều, theo
mùa
- Nham thạch vụn bở
Nguyên nhân
- Nắm vững và phân tích được 4 đặc điểm chính của sông ngòi Việt Nam
- Biết được giá trị về nhiều mặt của sông ngòi để bảo vệ môi trường sông nước.
- Làm bài tập 3 sgk + bài tập bản đồ
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
Biểu đồ phân bố dòng chảy trong năm tại trạm Sơn Tây (Sông Hồng)
m³/s
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
Chuẩn bị bài 34:
CÁC HỆ THỐNG SÔNG LỚN CỦA NƯỚC TA
- Xác định 9 hệ thống sông lớn của nước ta.
- Sự khác nhau về đặc điểm của sông ngòi 3 khu vực: Bắc bộ, Trung bộ và Nam bộ.
- Sưu tầm tranh, ảnh, tư liệu về sông ngòi Việt Nam.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-03-23 21:42:19 | Thể loại: Địa lí 8 | Lần tải: 131 | Lần xem: | Page: 25 | FileSize: 9.02 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 33. Đặc điểm sông ngòi Việt Nam, Địa lí 8. ĐỊA LÍ 8KIỂM TRA MIỆNG Tiết -Bài 33: ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAMKhái niệm: Là dòng chảy thường xuyên, tương đối ổn định trên bề mặt lục địa, được các nguồn nước mưa, nước ngầm, nước băng tuyết tan nuôi dưỡng.Tổ 1 Đặc điểm về mạng lưới sông ngòiTổ 2Đặc điểm phù sa của sông ngòi Đặc điểm về mùa nước của sông ngòi Đặc điểm về hướng chảy của sông ngòi Dựa vào lược đồ, nội dung mục 1 SGK, hãy trình bày các đặc điểm chính của sông ngòi nước ta.Tổ 31- Đặc điểm chung.Tổ 1Tổ 2Tổ 3- Nêu đặc điểm mạng lưới

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-33-dac-diem-song-ngoi-viet-nam.89y40q.html