Bài 18. Thực hành: Tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 18. Thực hành: Tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia - 1
  • Bài 18. Thực hành: Tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia - 2
  • Bài 18. Thực hành: Tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia - 3
  • Bài 18. Thực hành: Tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia - 4
  • Bài 18. Thực hành: Tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia - 5
Địa Lý 8
Tiết 22 - Bài 18:
Thực hành:
Tìm hiểu Lào và cam pu chia
Hinh 15.1:Lược đồ các nước đông nam á
1VỊ TRÍ ĐỊA LÍ
lược đồ tự nhiên, kinh tế Cam- Pu -Chia
Lược đồ tự nhiên ,kinh tế Lào
1-VỊ TRÍ ĐỊA LÝ:
* Dựa vào lược đồ hãy xác định Cam-Pu-Chia :
- Thuộc khu vực nào , giáp với nước nào , biển nào ?
Nhận xét khả năng liên hệ với nước ngoài ?
Diện tích : 181.000 km2
Thuộc bán đảo Đông dương
Phía Đông ;Đông nam giáp Việt nam
Đông bắc giáp Lào
Bắc và Tây bắc giáp Thái lan
Tây nam giáp Vịnh Thái lan

* Khả năng liên hệ với nước ngoài Bằng tất cả các loại đường giao thông
A. Tìm hiểu về Cam Pu Chia
Cam-pu-chia trong khu vực Đông Nam Á
*Cam-pu chia
-Thuéc khu vùc ®«ng nam ¸
(b¸n ®¶o Trung Ấn)
-Phía bắc và tây bắc giáp Thái Lan
-Phía đông bắc giáp Lào
-Phía đông và đông nam giáp Việt Nam
-Phía tây nam giáp Vịnh Thái Lan
-Liªn hÖ n­íc ngoµi c¶ ®­êng biÓn ®­êng s«ng vµ ®­êng bé.
Hình 18.1: lược đồ tự nhiên, kinh tế Cam- Pu -Chia
II / ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN :
Dựa vào lược đồ hãy trình bày lần lượt các đặc điểm tự nhiên của Cam-Pu-Chia
Địa hình
Khí hậu
Sông , hồ
Nhận xét thuận lợi và khó khăn của vị trí địa lí và khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp
lược đồ tự nhiên, kinh tế Cam- Pu -Chia
- Địa hình : 75% là đồng bằng , núi cao nằm ven biên giới , cao nguyên ở phía Đông và Đông bắc
Khí hậu : Nhiệt đới gió mùa , cận xích đạo nóng quanh năm
+ Mùa mưa (4-10) – gió tây nam từ biển thổi vào
+ Mùa khô ( 11-3) – gió Đông bắc khô hanh
- Sông hồ : Sông Mê-công , Sông Tông Lê Sáp và Biển Hồ
Thuận lợi đối với nông nghiệp :
Khí hậu nóng quanh năm cây trồng dễ phát triển
Sông hồ cung cấp nước cho sản xuất , nuôi trồng thủy sản
Đồng bằng rộng lớn , đất đai màu mỡ
- Khó khăn :
Mùa khô thiếu nước , mùa mưa gây lũ
III / ĐIỀU KIỆN XÃ HỘI – DÂN CƯ
? Dựa vào bảng 18.1 trình bày các đặc điểm sau về Cam pu chia:
Số dân : Tỉ lệ gia tăng ds: Mật độ:
Thành phần dân tộc ( % ):
Ngôn ngữ phổ biến : Tỉ lệ dân biết chữ :
Tôn giáo :
Bình quân thu nhập đầu người :
Tên các thành phố lớn :
Tỉ lệ dân đô thị :
Nhận xét tiềm năng nguồn nguồn lực để phát triển đất nước :
12,3 triệu
1,7 %
67 ng / km2
Khơ me 90 , Việt 5 , Hoa 1 , Dt khác 4
Khơ me
35 %
Đạo Phật : 95% ; Tôn giáo khác : 5%
280 đôla
Phnômpênh ; Bát-đom-boong
16 %
Trình độ dân trí thấp , tỉ lệ dân nông thôn cao , thiếu đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn kĩ thuật…
IV / KINH TẾ
? Nêu tên các ngành sản xuất , điều kiện để phát triển ngành , sản phẩm và phân bố ở Cam pu chia .
Cam pu chia phát triển cả công nghiệp , nông nghiệp và dịch vụ
Điều kiện để phát triển kt:
Biển Hồ rộng lớn , đồng bằng phù sa màu mỡ , Khoáng sản : Man-gan , sắt , vàng và đá vôi
Sản phẩm và phân bố :
-Trồng cây lương thực : Đồng bằng
Cây công nghiệp : Cao nguyên
Đánh cá : Biển Hồ
Sản xuất Ximăng , khai khoáng,
công nghiệp chế biến lương thực ,
thực phẩm
Ang-co Vat một di tích nổi tiếng
Phnompenh- Thủ đô Cam- pu- chia
Thiếu nữ Cam-Pu-Chia
Du lịch - một thế mạnh của Cam-pu-chia
Một sản phẩm dệt thủ công của Cam-Pu-Chia
*LÀO
Hình 18.2: Lược đồ tự nhiên ,kinh tế lào
-Thuộc khu vực Đông Nam Á (b¸n ®¶o trung Ên)
-Phía đông giáp Việt Nam
Phía bắc giáp Trung Quốc và
Mi-an-ma
-Phía tây giáp Thái Lan -Phía nam giáp Cam-pu-chia
Liên hệ với các nước qua đường bộ đường sông (ra biển nhờ cảng biển miền trung Việt nam).
Hình 18..2: Lược đồ tự nhiên ,kinh tế lào
Hình 18.1: lược đồ tự nhiên, kinh tế cam- pu -chia
Hình 18..2: Lược đồ tự nhiên ,kinh tế lào
Sông Mê công ở Savanakhet
Đoạn sông Mê-công chảy vào Cam-pu-chia
Biển Hồ
Tiêu chí
Cam-pu-chia
Lào
Tiêu chí
Cam-pu-chia
Lào
-Diện tích (km2)
-Địa hình (%)

-Dân số
(triệu người )
-tỉ lệ tăng tự nhiên dân số (%)
-Dân cư đô thị (%)
-Số dân biết chữ (% dân số)
-GDP/người năm 2001(USD)
-Thành phần dân tộc (%)-Ngôn ngữ phổ biến
181.000
75% đồng bằng

12,3

1,7
16
35
280
Khơ me 90
Việt 5
Hoa 1
khác 4
Khơ-me
236.800
90% là núi và cao nguyên
5,5
2,3
17
56
317
Lào 50
Thái 14
Mông 13
Còn lại 23
Lào
-Tôn giáo (% trong tổng số dân )

-Một số tài nguyên


-Cơ cấu kinh tế (%)

-Sản phẩm chính của nền kinh tế-Thủ đô và thành phố lớn
-Đạo phật 95
-Tôn giáo khác 5
-Đá vôi,sắt,man gan ,vàng
-Nông nghiệp 37,1
-Công nghiệp 20,5
-Dịch vụ 42,4
-Lúa gạo ,ngô,cá,cao su,xi măng
-Phnômpênh
-Bat-dom-boong
-Đạo phật 60
-Tôn giáo khác 40
Thủy năng ,gỗ ,kim loại màu,kim loại quí
-Nông nghiệp 52,9
-Công nghiệp 22,8
-Dịch vụ 24,3
-Cà phê,hạt tiêu,lúa gạo ,quế,sa nhân ,gỗ ,thiếc,thạch cao ,điện
-Viêng chăn
-Xa-van-na-khet
-Luông pha-băng
Bảng 18.1 Các tư liệu về Cam- Pu- Chia và Lào (năm 2002)
CAM–PU-CHIA
LÀO
-Số dân (triệu người)
-Gia tăng (%)
-Mật độ dân số (ngươi/ km2)
-Thành phần dân tộc ( % )-Ngôn ngữ phổ biến
-Tôn giáo (% trong tổng số dân)

-Tỉ lệ số dân biết chữ(% dân số)
-Bình quân thu nhập đầu người
(USD/ người)
-Tên các thành phố lớn và thủ đô
-Tỉ lệ dân cư đô thị (%)
Tiêu chí
12,3
1,7
67
Khơme: 90
Việt: 5
Hoa: 1
Khác: 4
Khơ me:
Đạo phật: 95
Tôn giáo khác: 5
35
280

Phnôm Pênh, Xiêm Riệp, Công-pông Thôm, Bát Đom-Boong
16
5,5
2,3
22
Lào: 50
Thái: 14
Mông: 13
Còn lại: 23
Lào
Đạo phật: 60
Tôn giáo khác: 40
56
317

Viêng chăn, Xa-Van-Na-Khẹt, Luông Pha-Băng
17
Nhận xét :
Thiếu đội ngũ lao đông có trình độ ,dân cư tập trung chủ yếu ở nông thôn .Tỉ lệ người biết chữ khá thấp điều đó thể hiện trình độ dân trí chưa cao ảnh hưởng đến việc phát triển đất nước
thảo luận nhóm theo các tiêu trí sau:
Viêng chăn
1VỊ TRÍ ĐỊA LÍ
Hình 18.1: lược đồ tự nhiên, kinh tế cam- pu -chia
Hình 18.2: Lược đồ tự nhiên ,kinh tế lào
Hoàng cung Cam-pu-chia
Viêng chăn
Ăng-kor vát
Một góc Cam-pu-chia
hãy khoanh tròn vào đáp án đúng trong câu sau:
1)Lào và cam-pu-chia nằm trong khu vực:
A. Đông á B. Đông nam á
C. Tây nam á D. Nam á
2) Lào và Cam-Pu- Chia nằm trong đới khí hậu:
A. kiểu nhiệt đới khô B. kiểu cận nhiệt gió mùa
C. kiểu nhiệt đới gió mùa D. kiểu cận nhiệt lục địa
Bài tập củng cố
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-04-03 14:26:57 | Thể loại: Địa lí 8 | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 31 | FileSize: 2.98 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 18. Thực hành: Tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia, Địa lí 8. Địa Lý 8Tiết 22 - Bài 18: Thực hành:Tìm hiểu Lào và cam pu chiaHinh 15.1:Lược đồ các nước đông nam á1VỊ TRÍ ĐỊA LÍ lược đồ tự nhiên, kinh tế Cam- Pu -Chia Lược đồ tự nhiên ,kinh tế Lào1-VỊ TRÍ ĐỊA LÝ:

https://tailieuhoctap.com/baigiangdiali8/bai-18-thuc-hanh-tim-hieu-lao-va-cam-pu-chia.pw640q.html