Bài 17. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Bài 17. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) - 1
  • Bài 17. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) - 2
  • Bài 17. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) - 3
  • Bài 17. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) - 4
  • Bài 17. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) - 5
BÀI 17:
HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á ( ASEAN ).
BÀI 17 : HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (ASEAN)
I / Hiệp hội các nước Đông Nam Á:
ASEAN là viết tắt của Association of South East Asian Nations: Hiệp hội các nước Đông Nam Á
Lược đồ các nước thành viên ASEAN
Cho biết các nước đầu tiên tham gia vào Hiệp hội các nước Đông Nam Á? Thời gian?
BÀI 17: HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (ASEAN)
I / Hiệp hội các nước Đông Nam Á:
- Thành lập ngày 8/8/1967.
Lược đồ các nước thành viên ASEAN
Việt Nam gia nhập vào năm nào? Những nước nào gia nhập sau Việt Nam? Quốc gia nào chưa là thành viên ASEAN?
BÀI 17: HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (ASEAN)
I / Hiệp hội các nước Đông Nam Á:
- Thành lập ngày 8/8/1967.
- Lúc đầu có 5 thành viên đến nay có 10 quốc gia thành viên, Việt Nam gia nhập ASEAN ngày 28/7/1995.
Em hãy cho biết mục tiêu của Hiệp hội các nước Đông Nam Á là gì?
HỘI NGHỊ CẤP CAO ASEAN 17
Mục tiêu hoạt động của ASEAN
Pháo đài bay B52
HỘI NGHỊ CẤP CAO ASEAN 16
Tại sao mục tiêu của Hiệp hội các nước Đông Nam Á lại thay đổi?
BÀI 17: HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (ASEAN)
I / Hiệp hội các nước Đông Nam Á:
- Thành lập ngày 8/8/1967.
- Gồm 10 quốc gia thành viên.
- Mục tiêu của Hiệp hội các nước Đông Nam Á thay đổi theo thời gian
+ 1967: Liên kết về quân sự là chính
+ Từ cuối 1970 đầu 1980: Hợp tác về kinh tế.
+ Từ 1990: Giữ vững hoà bình, an ninh, ổn định khu vực.
+ Từ 12/1998 đến nay: Đoàn kết, hợp tác vì một ASEAN hoà bình, ổn định và phát triển đồng đều.
HỘI NGHỊ CẤP CAO ASEAN 17
Hiệp hội các nước Đông Nam Á hoạt động dựa trên nguyên tắc chính nào?
BÀI 17: HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (ASEAN)
I / Hiệp hội các nước Đông Nam Á:
- Thành lập ngày 8/8/1967.
- Thành viên: 10 quốc gia.
- Mục tiêu của Hiệp hội các nước Đông Nam Á thay đổi theo thời gian:
+ 1967: Liên kết về quân sự là chính
+ Từ cuối 1970 đầu 1980: Hợp tác về kinh tế.
+ Từ 1990: Giữ vững hoà bình, an ninh, ổn định khu vực.
+ Từ 12/1998 đến nay: Đoàn kết, hợp tác vì một ASEAN hoà bình, ổn định và cùng nhau phát triển kinh tế xã hội.
- Nguyên tắc hoạt động: Tự nguyện, tôn trọng chủ quyền của nhau, hợp tác toàn diện.
TRỤ SỞ ASEAN TẠI JAKARTA (INDONESIA)
TỔNG THƯ KÝ ASEAN: SURIN PITSUWAN
BÀI 17 : HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (ASEAN)
I / Hiệp hội các nước Đông Nam Á:
II / Hợp tác để phát triển kinh tế xã hội
Dựa vào kiến thức đã học và kết hợp quan sát lược đồ em hãy cho biết các nước Đông Nam Á có những điều kiện thuận lợi gì để hợp tác phát triển kinh tế?
Lược đồ các nước thành viên ASEAN
BÀI 17: HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (ASEAN)
I / Hiệp hội các nước Đông Nam Á:
II / Hợp tác để phát triển kinh tế xã hội
- Các nước Đông Nam Á có nhiều điều kiện thuận lợi về tự nhiên và văn hóa, xã hội để hợp tác phát triển kinh tế.
Ba nước trong tam giác tăng trưởng kinh tế Xi-giô-ri đã đạt kết quả gì khi hợp tác phát triển kinh tế?
Khu bắc
Tứ giác tăng trưởng đông ASEAN
Tiểu vùng sông Mêcông
Lược đồ các nước Đông Nam Á
Sự hợp tác để phát triển kinh tế giữa các nước ASEAN được biểu hiện như thế nào?
Hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong ASEAN
BÀI 17: HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (ASEAN)
I / Hiệp hội các nước Đông Nam Á:
II / Hợp tác để phát triển kinh tế xã hội
- Các nước Đông Nam Á có nhiều điều kiện thuận lợi về tự nhiên và văn hóa, xã hội để hợp tác phát triển kinh tế.
- Hiệp hội các nước ASEAN hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
- Sự hợp tác đã đem lại nhiều kết quả trong kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi nước.
Đại lộ Nguyễn Huệ
Bên cạnh những thành tựu vào những năm 90 của thế kỷ XX các nước ASEAN gặp những khó khăn gì?
BÀI 17 : HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (ASEAN)
I / Hiệp hội các nước Đông Nam Á:
II / Hợp tác để phát triển kinh tế xã hội
III/ Việt Nam trong ASEAN
N1
N2
Tham gia vào tổ chức ASEAN
Việt Nam có những lợi ích gì về
kinh tế - văn hóa - xã hội?
Việt nam cần phải vượt qua những
thách thức, khó khăn nào để hòa nhập
với các nước ASEAN ?
Thảo luận nhóm
VIỆT NAM THAM GIA ASEAN
Khó khăn
Lợi ích
- Tốc độ tăng trưởng mậu dịch cao từ 1990 đến nay: 26,8%
- Tỉ trọng giá trị hàng hóa buôn bán với các nuớc trong khu vực chiếm 32,4% tổng buôn bán quốc tế của Việt Nam
Xuất khẩu gạo.
Nhập xăng dầu, phân bón, thuốc trừ sâu, hàng điện tử…
Dự án Hành lang Đông – Tây; khai thác lợi thế miền Trung nhằm xóa đói giảm nghèo.
Chênh lệch trình độ kinh tế.
Chất lượng hàng hóa sản xuất chưa cao, giá bán hàng cao khó cạnh tranh với hàng các nước khác sản xuất.
Sự khác biệt trong thể chế chính trị.
Bất đồng về ngôn ngữ.
BÀI 17 : HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (ASEAN)
I / Hiệp hội các nước Đông Nam Á:
II / Hợp tác để phát triển kinh tế xã hội
III/ Việt Nam trong ASEAN
Tham gia vào ASEAN, Việt Nam có nhiều cơ hội để hợp tác phát triển kinh tế - xã hội nhưng cũng có nhiều thách thức cần vượt qua.
Các đoàn du khách đường bộ nhộn nhịp qua cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị - Việt Nam).
Hành lang kinh tế Đông Tây
Câu 1: Đây là mục tiêu của những năm đầu của ASEAN
Â
N
S

U
Q
Câu 2: Đây là tên của một thành phố mà trụ sở ASEAN đặt ở thành phố này
A
T
R
A
K
A
J
Câu 3: Điều mà các nước thành viên của ASEAN đều mong muốn để cùng nhau phát triển
H
O
P
T
A
C
Cảm ơn quý thầy cô và các em học sinh.
Chúc các em học tốt!
Tiết
học
đến
đây

kết
thúc
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2019-04-03 14:27:23 | Thể loại: Địa lí 8 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 41 | FileSize: 4.96 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Bài 17. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), Địa lí 8. BÀI 17:HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á ( ASEAN ).BÀI 17 : HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (ASEAN)I / Hiệp hội các nước Đông Nam Á:ASEAN là viết tắt của Association of South East Asian Nations: Hiệp hội các

https://tailieuhoctap.com/baigiangdiali8/bai-17-hiep-hoi-cac-nuoc-dong-nam-a-asean.rw640q.html