Bài 35. Khái quát châu Mĩ

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 35. Khái quát châu Mĩ - 1
  • Bài 35. Khái quát châu Mĩ - 2
  • Bài 35. Khái quát châu Mĩ - 3
  • Bài 35. Khái quát châu Mĩ - 4
  • Bài 35. Khái quát châu Mĩ - 5

Mụn :D?a Lớ
L?p :7A
Chào mừng các thầy cô giáo
tới dự tiết học

71050’B
550 54’N
LƯỢC ĐỒ THẾ GIỚI
Chí tuyến Bắc
Chí tuyến nam
Xích đạo
Vòng cực Bắc
Vòng cực Nam
Lược đồ C�C CH�U L?C
Cực Bắc
Nửa cầu Đông
Nửa cầu Tây
LƯỢC ĐỒ THẾ GIỚI
Kênh đào Pa-na-ma
Anh-điêng
Anh-điêng
E-xki-mô
Mai-a
A-xơ-tếch
In -ca
Hoạt động kinh tế của người Anh -điêng
Anh-điêng
Anh-điêng
E-xki-mô
Mai-a
A-xơ-tếch
In -ca
Hoạt động kinh tế của người E-xki-mô
Châu Mĩ
Ăng-lô-xăc-xông
Châu Mĩ La-tinh
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
1
Củng cố:
4
5
6
3
2
1. Tên kênh đào nối liền giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương?
2. Kết quả của quá trình nhập cư lâu dài tạo ra đặc điểm thành phần chủng tộc Châu Mỹ?
3. Châu Mỹ nằm hoàn toàn ở nửa cầu nào?
4. Châu Mỹ có diện tích đứng thứ mấy trên thế giới?
5. Tên chủng tộc nhập cư từ châu Âu sang châu Mỹ

6. Tộc người được tạo ra do sự hoà huyết của các chủng tộc
Đây là tên gọi khác của Châu Mỹ?
T
H

N
T
N
Â
T
H

I
G
Ê
I
Ơ
I
Â
T
I
G
K
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2016-01-23 19:45:22 | Thể loại: Địa lí 7 | Lần tải: 13 | Lần xem: | Page: 12 | FileSize: 5.88 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 35. Khái quát châu Mĩ, Địa lí 7. Mụn :D?a Lớ L?p :7AChào mừng các thầy cô giáotới dự tiết học71050’B550 54’NLƯỢC ĐỒ THẾ GIỚIChí tuyến BắcChí tuyến namXích đạoVòng cực BắcVòng cực NamLược đồ C�C CH�U L?C Cực BắcNửa cầu ĐôngNửa cầu Tây

https://tailieuhoctap.com/baigiangdiali7/bai-35-khai-quat-chau-mi.xr7h0q.html