Bài 35. Khái quát châu Mĩ

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Bài 35. Khái quát châu Mĩ - 1
  • Bài 35. Khái quát châu Mĩ - 2
  • Bài 35. Khái quát châu Mĩ - 3
  • Bài 35. Khái quát châu Mĩ - 4
  • Bài 35. Khái quát châu Mĩ - 5
Bài 35 : Khái quát Châu Mĩ
Trên con đường tìm tới Ấn Độ theo hướng Tây. Ngày 12.10.1492- Đoàn thủy thủ do Crix-tốp Cô-Lôm-Bô lần đầu cập bến tại một miền đất lạ- mà chính ông không hề biết là mình đã khám phá ra một châu lục thứ 4 củaTrái Đất: Đó là CHÂU MĨ
1.Một lãnh thổ rộng lớn

2.Vùng đất của dân nhập cư.Thành phần chủng tộc đa dạng:

Lược đồ tự nhiên Châu Mĩ
Người Anh-điêng:
+ Phân bố rải rác trên khắp châu lục
+Sinh sống bằng nghề săn bắn,hái lượm
Người Ex-ki-mô:
+Cư trú ven Bắc Băng Dương
+Sống bằng nghề bắt cá,săn thú.
Lược đồ các luồng nhập cư vào Châu Mĩ
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2019-02-24 16:54:02 | Thể loại: Địa lí 7 | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 14 | FileSize: 2.67 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Bài 35. Khái quát châu Mĩ, Địa lí 7. Bài 35 : Khái quát Châu Mĩ Trên con đường tìm tới Ấn Độ theo hướng Tây. Ngày 12.10.1492- Đoàn thủy thủ do Crix-tốp Cô-Lôm-Bô lần đầu cập bến tại một miền đất lạ- mà chính ông không hề biết là mình đã

https://tailieuhoctap.com/baigiangdiali7/bai-35-khai-quat-chau-mi.pvi40q.html