Bài 35. Khái quát châu Mĩ

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 35. Khái quát châu Mĩ - 1
  • Bài 35. Khái quát châu Mĩ - 2
  • Bài 35. Khái quát châu Mĩ - 3
  • Bài 35. Khái quát châu Mĩ - 4
  • Bài 35. Khái quát châu Mĩ - 5
năm học 2018- 2019
Học sinh cần: Tự giác, Trật tự, Tích cưc, Sáng tạo, Ghi chép đày đủ
Trên con đường tìm tới Ấn Độ theo hướng Tây. Ngày 12.10.1492- Đoàn thủy thủ do Crix-tốp Cô- Lôm-Bô lần đầu cập bến tại một miền đất lạ- mà chính ông không hề biết là mình đã khám phá ra một châu lục thứ 4 của trái đất: Đó là châu Mĩ.
Crix-tốp Cô-lôm-bô (1451- 1506)
Sinh ra ở Giôn-xơ, Tây Ban Nha.
Chương VII: CHÂU MĨ
Tiết 40. Bài 35:
KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
2. Vùng đất của dân nhập cư.
Thành phần chủng tộc đa dạng
1. Một lãnh thổ rộng lớn:
BÀI 35: KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
- Rộng 42 triệu km2, đứng thứ 2 trên thế giới sau châu Á.
a. Diện tích:
b. Vị trí, giới hạn:
Tiết 40
BÀI 35: KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
1. Một lãnh thổ rộng lớn:
- Lãnh thô trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng cận cực Nam.
Tiết 40
a. Diện tích:
b. Vị trí, giới hạn:
54độ53’N
Mũi Phroiet
71độ59’B
168độ04’T
Mũi Prinxơ op uên
Mũi Brancô
34độ54’T
Mũi Mơcchi xơn
Nửa cầu Đông
Nửa cầu Tây
1600Đ
200T
BÀI 35: KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
- Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây.
- Phía bắc giáp Bắc Băng Dương, đông giáp Đại Tây Dương, tây giáp Thái Bình Dương.
Thái Bình Dưuơng
Đại Tây Duương
Bắc Băng Dưuơng
1. Một lãnh thổ rộng lớn:
- Lãnh thô trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng cận cực Nam.
a. Diện tích:
b. Vị trí, giới hạn:
BÀI 35: KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
BÀI 35: KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
1. Một lãnh thổ rộng lớn:
a. Diện tích:
b.Vị trí, giới hạn:
- Châu lục gồm hai lục địa: Lục địa Bắc Mĩ và lục địa Nam Mĩ. Nối liền hai lục địa là eo đất Panama
- Trải dài gần 139VT-> Có đủ các đới tự nhiên thuộc ba vành đai nhiệt trên Trái Đất.
Paama
BẮCMỸ
NAMn MỸ
BÀI 35: KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
Tiết 40
Eo đất Pa-na-ma
Kênh đào này rộng không đến 50 km. Ðược xây dựng năm 1878 nhưng sau này đến năm 1914 mới hoàn thành.
BÀI 35: KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
Tiết 40
BÀI 35: KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
1. Một lãnh thổ rộng lớn:
BÀI 35: KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
a. Diện tích:
Rộng 42 triệu km2, đứng thứ 2 trên thế giới sau châu Á.
b. Vị trí, giới hạn:
- Lãnh thô trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng cận cực Nam.
- Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây.
- Phía bắc giáp Bắc Băng Dương, đông giáp Đại Tây Dương, tây giáp Thái Bình Dương.Tiết 40
2. Vùng đất của dân nhập cư. Thành phần chủng tộc đa dạng:
BÀI 35: KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
a. Vùng đất của dân nhập cư.
Tiết 40
- Trước TK XVI có người E-xki-mô và người Anh-điêng thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it sinh sống.
Exkimô
Anh điêng
Môngôlôit
Người E-xki-mô.
Người Anh-điêng
Xác định luồng nhập cư của họ trên lược đồ?
2. Vùng đất của dân nhập cư. Thành phần chủng tộc đa dạng:
BÀI 35: KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
Tiết 40
BÀI 35: KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA NGƯỜI Ê-XKI-MÔ
Tiết 40
BÀI 35: KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
2. Vùng đất của dân nhập cư. Thành phần chủng tộc đa dạng:
Kim tự tháp của nền văn hóa Mai - a.
Kiến trúc của người In -ca
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ VĂN HÓA CỦA CÁC BỘ LẠC CỔ
Lăng mộ của người In - ca.
Tiết 40
2. Vùng đất của dân nhập cư. Thành phần chủng tộc đa dạng:
- Trước TK XVI có người E-xki-mô và người Anh-điêng thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it sinh sống.
BÀI 35: KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
a. Vùng đất của dân nhập cư.
- Từ TK XVI có thêm:
+ Người gốc Âu thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít.
+ Người da đen thuộc chủng tộc Nê-grô-it bị cưỡng bức từ châu phi sang làm nô lệ.
Tiết 40
2. Vùng đất của dân nhập cư. Thành phần chủng tộc đa dạng:
- Các chủng tộc đã chung sống hoà huyết tạo nên thành phần người lai.
BÀI 35: KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
a. Vùng đất của dân nhập cư.
b.Thành phần chủng tộc đa dạng.
- Có đủ các chủng tộc chính trên thế giới: Môn-gô-lô-ít, Ơ-rô-pê-ô-it, Nê-grô-it.
Tiết 40
Châu Mĩ
Ăng-lô-xăc-xông
Châu Mĩ La-tinh
- Dân cư Bắc Mĩ ở hai nước Hoa Kỳ và Ca-na-đa, đa số là con cháu ngưới Châu Âu gốc Anh, Pháp, Đức thuộc bộ lạc cổ Ăng lô xắc xông, nói tiếng Anh được gọi là Châu Mĩ Ăng lô xăc xông
- Dân cư Trung và Nam Mĩ từ Mê-hi-cô trở xuống là con cháu người Âu gốc Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thuộc ngữ hệ La tinh được gọi là Châu Mĩ La tinh.
BÀI 35: KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
Tiết 40
KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
Tiết 40
Bài tập 1. Điền vào chỗ chấm(……..)những từ thích hợp sao cho đúng.

Châu mĩ rộng…………………….., nằm hoàn toàn ở nửa cầu…………., lãnh thổ trải dài từ……………………………….. đến tận……………………………………..

2. Châu Mĩ gồm…………lục địa, đó là ……………………..và………………………
Nối liền 2 lục địa là eo đất…………………………rộng không đến ……………….

3. Châu Mĩ có thành phần chủng tộc………………:…………………,…………………,
…………………………Các chủng tộc ở châu Mĩ đã hoà huyết tạo nên các thành phần người……………..
2
42 triệu km2
từ vùng cực Bắc đến
vùng cận cực Nam
lục địa Bắc Mĩ
lục địa Nam Mĩ
Tây
Pa-na-ma
50km
Môn-gô-lô-ít
đa dạng
lai
Nê-grô-ít
Ơ-rô-pê-ô-ít
LUYỆN TẬP CỦNG CỐ:
Dặn dò
Tìm hiểu tài liệu nói về hiện tượng khí hậu Bắc Mĩ.
Sưu tầm tranh ảnh về tự nhiên Bắc Mĩ.
Học bài và làm bài tập SGK và tập bản đồ Địa lí 7.
BÀI 35: KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
Tiết 40

CHÚC CÁC EM
CHĂM NGOAN HỌC GIỎI, NGÀY CÀNG TIẾN BỘ
BÀI 35: KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
* Điểm giống: Nằm đối xứng nhau qua đường xích đạo; Có đường chí tuyến đi qua lãnh thổ.
* Khác nhau:
+ Châu Mĩ: Lãnh thổ kéo dài hơn về hai cực; đường chí tuyến đi qua phần hẹp của lãnh thổ->Thiên nhiên ôn hòa, phong phú hơn.
+ Châu Phi: Hai đường chí tuyến đi qua phần lãnh thổ mở rộng-> Thiên nhiên khắc nghiệt hơn
Tiết 40
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-01-16 14:49:35 | Thể loại: Địa lí 7 | Lần tải: 78 | Lần xem: | Page: 24 | FileSize: 12.14 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 35. Khái quát châu Mĩ, Địa lí 7. năm học 2018- 2019Học sinh cần: Tự giác, Trật tự, Tích cưc, Sáng tạo, Ghi chép đày đủTrên con đường tìm tới Ấn Độ theo hướng Tây. Ngày 12.10.1492- Đoàn thủy thủ do Crix-tốp Cô- Lôm-Bô lần đầu cập bến tại một miền đất lạ- mà chính ông không hề biết là mình đã khám phá ra một châu lục thứ 4 của trái đất: Đó là châu Mĩ. Crix-tốp Cô-lôm-bô (1451- 1506)Sinh ra ở Giôn-xơ, Tây Ban Nha.Chương VII: CHÂU MĨTiết 40. Bài 35:KHÁI QUÁT CHÂU MĨ2. Vùng đất của dân nhập cư. Thành phần chủng tộc đa dạng1. Một lãn

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-35-khai-quat-chau-mi.4b530q.html