Bài 27. Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 27. Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất - 1
  • Bài 27. Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất - 2
  • Bài 27. Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất - 3
  • Bài 27. Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất - 4
  • Bài 27. Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất - 5
Tiết 27
LỚP VỎ SINH VẬT.
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÂN BỐ THỰC VẬT, ĐỘNG VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT.
MẶT
ĐẤT
DƯỚI NƯỚC
KHÔNG KHÍ
ĐẤT ĐÁ
Quan sát 2 hình hãy cho biết sự phát triển của thực vật ở 2 nơi này khác nhau như thế nào ?
Tại sao có sự khác nhau đó ?
?

Hình 67: có nhiều thân gỗ to, nhiều loại cây bụi và dây leo, mật độ dày đặc.
Rừng mưa nhiệt đới, có khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều

Hình 68 : thực vật nghèo nàn,không có cây cỏ chỉ xuất hiên xương rồng.
Khu vực hoang mạc nhiệt đới, khí hậu khô hạn
Môi trường đới nóng
Môi trường đới ôn hòa
Môi trường đới lạnh
Thảm thực vật ở dãy An Đét
b. D?i v?i d?ng v?t
Hình 69: Tuần lộc, sư tử biển, thỏ, hải âu.
Khí hậu đài nguyên khô và lạnh.
Hình 70: Voi, Hươi cao cổ, sư sử, ngựa, đại bàng.
Khí hậu nhiệt đới nóng, phân thành 2 mùa mưa khô rõ rệt
Ngủ đông
Chim di cư
Biện pháp
Mở rộng sự phân bố
Trồng rừng , cải tạo giống cây trồng và vật nuôi
Thàng lập các tổ chúc bảo vệ, các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên....
Nhà nước tăng cường quản lí chặt chẽ.
Nâng cao ý thức cho người dân
Câu 1: Lớp vỏ sinh vật phân bố ở đâu?
Trên mặt đất và trong đất b. Dưới nước
c. Trong không khí d. Tất cả các môi trường trên.
Câu 2: Nhân tố tự nhiên ảnh hưởng quyết đinh đến sự phân bố của sinh vật là:
a. Chất đất b. Lượng nước
c. Ánh sáng d. Khí hậu.
Câu 3: Hải cẩu, gấu tuyết, chim cánh cụt… là những sinh vật phân bố ở môi trường nào?
a. Đới nóng b. Đới ôn hòa
c. Đới lạnh d. Tất cả các đới.
Câu 4: Bọ cạp, xương rồng, bao báp, lạc đà …là những sinh vật điển hình cho môi trường:
a. Vùng Bắc cực b. Đồng bằng
c. Vùng núi d. Hoang mạc.
Câu 5: Sự phân bố của động vật chịu ảnh hưởng quyết đinh của yếu tố tự nhiên nào?
a. Thực vật b. Khí hậu
c. Ánh sáng d. Nguồn thức ăn.
d
d
d
c
d
Chúc các em ngoan
học tốt !..
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-03-27 08:38:18 | Thể loại: Địa lí 6 | Lần tải: 11 | Lần xem: | Page: 21 | FileSize: 8.03 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 27. Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất, Địa lí 6. Tiết 27 LỚP VỎ SINH VẬT. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÂN BỐ THỰC VẬT, ĐỘNG VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT.MẶT ĐẤTDƯỚI NƯỚCKHÔNG KHÍĐẤT ĐÁQuan sát 2 hình hãy cho biết sự phát triển của thực vật ở 2 nơi này khác nhau như thế nào ?Tại sao có sự khác nhau đó ??Hình 67: có nhiều thân gỗ to, nhiều loại cây bụi và dây leo, mật độ dày đặc. Rừng mưa nhiệt đới, có khí hậu nóng ẩm, mưa nhiềuHình 68 : thực vật nghèo nàn,không có cây cỏ chỉ xuất hiên xương rồng. Khu vực hoang mạc nhiệt đới, khí hậu khô hạnMôi trường đớ

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-27-lop-vo-sinh-vat-cac-nhan-to-anh-huong-den-su-phan-bo-thuc-dong-vat-tren-trai-dat.1e140q.html


bài giảng liên quan