Bài 24.Biển và Đại Dương

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 24.Biển và Đại Dương - 1
  • Bài 24.Biển và Đại Dương - 2
  • Bài 24.Biển và Đại Dương - 3
  • Bài 24.Biển và Đại Dương - 4
  • Bài 24.Biển và Đại Dương - 5
Hãy điền tên các bộ phận của hệ thống sông vào ô 1,2,3 trong sơ đồ dưới đây?
BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
Bài 24
Tiết 30
Em hãy cho biết nét khác biệt cơ bản giữa sông và biển ?
Tìm trên bản đồ biển Ban-tích ( châu Âu ), biển Hồng Hải ( giữa châu Á và châu Phi )
Biển Đỏ
Biển Ban Tích
Bi?n D?
Độ muối của Biển Đỏ 41 ‰
-
Độ muối của Biển Đông 33 ‰
Biển Đông
Thuỷ triều
Nguyên nhân gây ra thuỷ triều
Hậu quả của triều cường
Bản đồ các dòng biển trong Đại dương thế giới.
Gió là nguyên nhân chính sinh ra :
A. Sóng B. Thuỷ triều
C. Sóng và dòng biển D. Dòng biển
2. Nguyên nhân sinh ra thuỷ triều :
A. Gió
B. Sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời.
C. Động đất ngầm dưới đáy đại dương.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2010-04-01 08:28:21 | Thể loại: Địa lí 6 | Lần tải: 183 | Lần xem: | Page: 16 | FileSize: 6.16 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 24.Biển và Đại Dương, Địa lí 6. Hãy điền tên các bộ phận của hệ thống sông vào ô 1,2,3 trong sơ đồ dưới đây?BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNGBài 24Tiết 30Em hãy cho biết nét khác biệt cơ bản giữa sông và biển ?Tìm trên bản đồ biển Ban-tích ( c

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-24-bien-va-dai-duong.fe4jvq.html