Bài 26. Châu Mĩ (tiếp theo)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 26. Châu Mĩ (tiếp theo) - 1
  • Bài 26. Châu Mĩ (tiếp theo) - 2
  • Bài 26. Châu Mĩ (tiếp theo) - 3
  • Bài 26. Châu Mĩ (tiếp theo) - 4
  • Bài 26. Châu Mĩ (tiếp theo) - 5
Người thực hiện : Lê Thị Kim Hoa
Đơn vị : Trường Tiểu học Chiềng Lề
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Em hãy xác định vị trí của châu Mĩ trên bản đồ tự nhiên thế giới?
Thứ Năm, ngày 4 tháng 4 năm 2019
Địa lí

Câu 2: Bắc Mĩ có dãy núi và đồng bằng nào lớn ?
(Dãy Cooc-đi-e và đồng bằng Trung Tâm)

Câu 3: Nam Mĩ có dãy núi và đồng bằng nào lớn ?
(Dãy An-đét và đồng bằng A-ma-dôn)

KIỂM TRA BÀI CŨ
Thứ Năm, ngày 4 tháng 4 năm 2019
Địa lí

Dựa vào bảng số liệu sau, cho biết châu Mĩ đứng thứ mấy về số dân trong các châu lục trên thế giới ?
3. Dân cư châu Mĩ:
Thứ Năm, ngày 4 tháng 4 năm 2019
Địa lí
Châu Mĩ (tiếp theo)


Năm 2004 số dân châu Mĩ là 876 triệu người, đứng thứ ba trong các châu lục trên thế giới.
3. Dân cư châu Mĩ:
Thứ Năm, ngày 4 tháng 4 năm 2019
Địa lí
Châu Mĩ (tiếp theo)

Dựa vào bảng sau, hãy cho biết các thành phần dân cư của châu Mĩ.
3. Dân cư châu Mĩ:
Vì họ chủ yếu là người nhập cư từ các châu lục khác đến.
Thứ Năm, ngày 4 tháng 4 năm 2019
Địa lí
Châu Mĩ (tiếp theo)

D�n cu ch�u Mi sinh s?ng ch? y?u ? nh?ng v�ng n�o ?
- Dân cư châu Mĩ sống tập trung ở miền ven biển và miền Đông.
3. Dân cư châu Mĩ:
- Năm 2004, châu Mĩ đứng thứ ba về số dân trong số các châu lục.
- Phần lớn cư dân châu Mĩ là người nhập cư.
- Cư dân châu Mĩ sống tập trung chủ yếu ở miền ven biển và miền Đông.
Thứ Năm, ngày 4 tháng 4 năm 2019
Địa lí
Châu Mĩ (tiếp theo)

Thảo luận nhóm:
So sánh về kinh tế của Bắc Mĩ, Trung Mĩ và Nam Mĩ.
4. Hoạt động kinh tế:
3. Dân cư châu Mĩ:
Chủ yếu là công nghiệp khai thác khoáng sản để xuất khẩu.
Phát triển mạnh.


Đang phát triển.
Quy mô sản xuất lớn. Sản phẩm chủ yếu là: lúa mì, bông, lợn, bò sữa,… cam, nho…
Chuyên sản xuất chuối, cà phê, mía, bông,… chăn nuôi bò, cừu.
Nhiều ngành công nghiệp kĩ thuật cao như : điện tử, hàng không vũ trụ.
Thứ Năm, ngày 4 tháng 4 năm 2019
Địa lí
Châu Mĩ (tiếp theo)

4. Hoạt động kinh tế:
- Bắc Mĩ có nền kinh tế phát triển, có ngành công nghiệp, nông nghiệp hiện đại.
- Trung Mĩ và Nam Mĩ có nền kinh tế đang phát triển, chủ yếu sản xuất nông sản và khai thác khoáng sản để xuất khẩu.
3. Dân cư châu Mĩ:
Thứ Năm, ngày 4 tháng 4 năm 2019
Địa lí
Châu Mĩ (tiếp theo)

5. Hoa Kì
4. Hoạt động kinh tế:
3. Dân cư châu Mĩ:
Quốc kì
của Hoa Kì
Thứ Năm, ngày 4 tháng 4 năm 2019
Địa lí
Châu Mĩ (tiếp theo)

Thảo luận nhóm đôi: (3 phút)
Quan sát bản đồ thế giới, đọc thông tin ở SGK trang 126 để trả lời các câu hỏi sau:
- Hoa Kì giáp với những quốc gia và đại dương nào ?
- Chỉ trên bản đồ và đọc tên của thủ đô Hoa Kì ?
- Nêu một số đặc điểm nổi bật của đất nước Hoa Kì (diện tích, dân số, kinh tế, …).
5. Hoa Kì
4. Hoạt động kinh tế:
3. Dân cư châu Mĩ:
Thứ Năm, ngày 4 tháng 4 năm 2019
Địa lí
Châu Mĩ (tiếp theo)

5. Hoa Kì
Hoa Kì
Hoa Kì
(Oa-sinh-tơn)
Chỉ và nêu tên của thủ đô Hoa Kì ?
.
5. Hoa Kì
5. Hoa Kì
4. Hoạt động kinh tế:
3. Dân cư châu Mĩ:
- Hoa Kì giáp với những quốc gia và đại dương nào ?
(Quốc gia : CAN NA DA và MÊ XI CÔ ; đại dương : Thái Bình Dương và Đại Tây Dương)
- Chỉ trên bản đồ và đọc tên của thủ đô Hoa Kì ?
(Thủ đô Oa-sinh-tơn )
- Nêu một số đặc điểm nổi bật của đất nước Hoa Kì (diện tích, dân số, kinh tế, …).
- Hoa Kì có diện tích lớn thứ tư và có số dân đứng thứ ba trên thế giới.
- Hoa Kì là một trong những nước có nền kinh tế phát triển nhất thế giới.
Thứ Năm, ngày 4 tháng 4 năm 2019
Địa lí
Châu Mĩ (tiếp theo)

5. Hoa Kì
5. Hoa Kì
Hoa Kì nằm ở Bắc Mĩ, là một trong những nước có nền kinh tế phát triển nhất thế giới. Hoa Kì nổi tiếng về sản xuất điện, máy móc, thiết bị…các ngành công nghệ cao và còn là một trong những nước xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới.
5. Hoa Kì
3. Dân cư châu Mĩ:
4. Hoạt động kinh tế:
Thứ Năm, ngày 4 tháng 4 năm 2019
Địa lí
Châu Mĩ (tiếp theo)

5. Hoa Kì
3. Dân cư châu Mĩ:
4. Hoạt động kinh tế:
Thứ Năm, ngày 4 tháng 4 năm 2019
Địa lí
Châu Mĩ (tiếp theo)

Tìm ý đúng ở cột B trả lời cho câu hỏi ở cột A.
A
B
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-04-04 11:04:36 | Thể loại: Địa lí 5 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 22 | FileSize: 3.18 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 26. Châu Mĩ (tiếp theo), Địa lí 5. Người thực hiện : Lê Thị Kim HoaĐơn vị : Trường Tiểu học Chiềng LềKIỂM TRA BÀI CŨCâu 1: Em hãy xác định vị trí của châu Mĩ trên bản đồ tự nhiên thế giới? Thứ Năm, ngày 4 tháng 4 năm 2019Địa líCâu 2: B

https://tailieuhoctap.com/baigiangdiali5/bai-26-chau-mi-tiep-theo.br740q.html