Bài 9. Nhật Bản

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 9. Nhật Bản - 1
  • Bài 9. Nhật Bản - 2
  • Bài 9. Nhật Bản - 3
  • Bài 9. Nhật Bản - 4
  • Bài 9. Nhật Bản - 5
THỰC HÀNH
Bài 9: Nhật Bản
TÌM HIỂU VỀ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦA NHẬT BẢN
Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản qua các năm.
I. YÊU CẦU BÀI THỰC HÀNH
1) VẼ BIỂU ĐỒ:
Cho bảng số liệu sau:
2) NHẬN XÉT HOẠT ĐỘNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI.
Đọc các thông tin SGK, kết hợp với biểu đồ đã vẽ, nêu các đặc điểm khái quát về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản.
GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA NHẬT BẢN QUA CÁC NĂM
(đơn vị: tỉ USD)
1. Vẽ Biểu Đồ
TỈ USD
Năm
0
100
200
300
1990
1995
2001
2000
2004
600
500
400
287,6
235,4
443,1
335,9
479,2
379,5
403,5
349,1
565,7
454,5
Biểu đồ xuất nhập khẩu của Nhật Bản qua các năm 1990 -2004
Xuất khẩu
Nhập khẩu
2) NHẬN XÉT HOẠT ĐỘNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI.
a. Hoạt động kinh tế đối ngoại
XUẤT KHẨU
NHẬP KHẨU
BẠN HÀNG CHỦ YẾU
Hợp tác Nhật – Việt trên nhiều lĩnh vực
b. Mối quan hệ giữa Việt Nam – Nhật Bản
- Ngày lập quan hệ ngoại giao: 21/9/1973
- Năm 1992, Nhật Bản quyết định mở lại viện trợ cho Việt Nam. Quan hệ giữa Việt Nam-Nhật Bản phát triển nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực và đã bước sang giai đoạn mới về chất và đi vào chiều sâu.
- Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam và là nước G7 đầu tiên công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam (tháng 10/2011).
- Đến nay, Nhật Bản là nước tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam, nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam (cả về tổng vốn đầu tư và vốn đã giải ngân
- Nhật Bản là bạn hàng thương mại đứng thứ 4 của Việt Nam với kim ngạch thương mại hai chiều đạt 25,163 tỷ USD
KIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN NĂM 2014


XUẤT KHẨU ĐẾN NHẬT BẢN
NHẬP KHẨU TỪ NHẬT BẢN
Sự hợp tác của hai nước đã mang lại những thuận lợi và thách thức cho nước ta
Góp phần xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng kĩ thuật tiên tiến hiện đại.
Có nhiều cơ hội để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực.
Góp phần lớn trong sự phát triển kinh tế-xã hội đất nước
Nguy cơ trở thành bãi rác công nghiệp.
Thị trường mở rộng làm cho cho vấn đề cạnh tranh càng trở nên gay gắt.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-02-10 18:37:37 | Thể loại: Địa lí 11 | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 15 | FileSize: 3.94 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 9. Nhật Bản, Địa lí 11. THỰC HÀNHBài 9: Nhật BảnTÌM HIỂU VỀ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦA NHẬT BẢNVẽ biểu đồ thích hợp thể hiện giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản qua các năm.I. YÊU CẦU BÀI THỰC HÀNH1) VẼ BIỂU ĐỒ:Cho bản

https://tailieuhoctap.com/baigiangdiali11/bai-9-nhat-ban.mjb40q.html