bài 23 Cơ cấu dân số

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
Bài tập 1 trang 86 SGK
Hướng dẫn: Giả sử Ds 1995 là d0, 1996 là D1, 1997 là D2, 1998 là D3, năm 2000 là D5
* Có D1= D0 + (D0 X Tg)= D0 X (1+Tg),
*D2= D1+(D1 X Tg) = D1 X (1+Tg)=
= D0 X ( 1+Tg)X(1+Tg)= D0 X(1+Tg)2
*D3= D0 X(1+Tg)3 = 975000 000 = D0(1,02)
*D5= D0X(1+Tg)5
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2010-11-19 08:03:49 | Thể loại: Địa lí 10 | Lần tải: 138 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 3.49 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng bài 23 Cơ cấu dân số, Địa lí 10. Bài tập 1 trang 86 SGKHướng dẫn: Giả sử Ds 1995 là d0, 1996 là D1, 1997 là D2, 1998 là D3, năm 2000 là D5 * Có D1= D0 + (D0 X Tg)= D0 X (1+Tg), *D2= D1+(D1 X Tg) = D1 X (1+Tg)= = D0 X ( 1+Tg)X(1+Tg)=

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-23-co-cau-dan-so.58r9vq.html