Bài 1. Em là học sinh lớp 5

  • 02/09/2019 05:12:55
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: ppt , dung lượng : 0.97 M, số trang : 13 ,tên

Slides

Bài 1. Em là học sinh lớp 5 slide 1
Bài 1. Em là học sinh lớp 5 slide 2
Bài 1. Em là học sinh lớp 5 slide 3
Bài 1. Em là học sinh lớp 5 slide 4
Bài 1. Em là học sinh lớp 5 slide 5

Chi tiết

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC XUÂN
Đạo đức – Lớp 5B
Em là học sinh lớp 5
( Tiết 2 )
Kiểm tra bài cũ
- Học sinh lớp 5 là học sinh của lớp lớn nhất trường em cần phải làm gì?
Đạo đức
Em là học sinh lớp 5
( Tiết 2 )
Hoạt động 1: Thảo luận về kế hoạch phấn đấu.
+ Để xứng đáng là học sinh lớp 5, chúng ta cần phải quyết tâm phấn đấu, rèn luyện một cách có kế hoạch.
Đạo đức
Em là học sinh lớp 5. (tiết 2)
KẾT LUẬN:
Hoạt động 2: Kể chuyện về các tấm gương học sinh lớp 5 gương mẫu.
- Chúng ta cần học tập theo tấm gương tốt của bạn bè để mau tiến bộ.
KẾT LUẬN:
Hoạt động 3:
Hát, múa, đọc thơ, giới thiệu tranh vẽ về chủ đề Trường em.
- Chúng ta rất vui và tự hào khi là học sinh lớp 5 ; rất yêu quý và tự hào về trường mình, lớp mình. Đồng thời, chúng ta càng thấy rõ trách nhiệm phải học tập, rèn luyện tốt để xứng đáng là học sinh lớp 5 ; xây dựng lớp ta trở thành lớp tốt, trường ta trở thành trường tốt.
KẾT LUẬN:
Củng cố - Dặn dò
BÀI HỌC KẾT THÚC
Chúc các em học tốt

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ