Bài 1. Trung thực trong học tập

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 1. Trung thực trong học tập - 1
  • Bài 1. Trung thực trong học tập - 2
  • Bài 1. Trung thực trong học tập - 3
  • Bài 1. Trung thực trong học tập - 4
  • Bài 1. Trung thực trong học tập - 5
Đạo đức– Lớp 4
Bài 1: Trung thực trong học tập .
( Tiết 1 - Trang ..)
Trả lời câu hỏi
Theo em,bạn Long có thể có những cách
giải quyết như thế nào?
Các cách giải quyết
a) Mượn tranh, ảnh của bạn để đưa cô giáo xem.
b) Nói dối cô là đã sưu tầm nhưng quên ở nhà.
c) Nhận lỗi và hứa với cô sẽ sưu tầm,nộp sau.
d) Không nói gì để cô không phạt.
Câu hỏi
Nếu em là bạn Long, em sẽ chọn cách giải
quyết nào?
Từng nhóm thảo luận xem vì sao chọn cách
giải quyết đó.
Các cách giải quyết
a) Mượn tranh, ảnh của bạn để đưa cô giáo xem.
b) Nói dối cô là đã sưu tầm nhưng quên ở nhà.
c) Nhận lỗi và hứa với cô sẽ sưu tầm,nộp sau.
d) Không nói gì để cô không phạt.
Ghi nhớ
Trung thực trong học tập là thể hiện lòng tự trọng.
Trung thực trong học tập, em sẽ được mọi người quý mến.
Bài tập 1
Theo em, trong những việc làm dưới đây,việc làm nào thể hiện tính trung thực trong học tập?
a) Nhắc bài cho bạn trong giờ kiểm tra.
b) Không làm bài tập mà mượn vở của bạn để chép.
c) Không chép bài của bạn trong giờ kiểm tra.
d) Giấu điểm kém, chỉ báo điểm tốt với bố mẹ.
Bài tập 2
Em hãy bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến
dưới đây (tán thành, phân vân hay không tán thành):
a) Trung thực trong học tập chỉ thiệt mình.
b) Thiếu trung thực trong học tập là giả dối.
c)Trung thực trong học tập là thể hiện lòng tự
trọng.
Liên hệ:
+ Hãy nêu những hành vi của bản thân em mà em cho là trung thực trong học tập.
+ Nêu những hành vi không trung thực trong học tập mà em đã mắc phải hoặc em biết.
1. Trong giờ học, Minh là bạn thân của em,vì bạn không thuộc bài nên em nhắc bài cho bạn.
2. Em quên chưa làm bài tập, em nghĩ ra lí do là để quên vở ở nhà.
3. Em nhắc bạn không được mở sách vở trong giờ kiểm tra.
4. Giảng bài cho Minh nếu Minh không hiểu.
5. Em không cho bạn chép bài của mình khi bạn không làm bài.
6. Em đọc sai điểm kiểm tra cho thầy giáo viết vào sổ.
7. Em chưa làm được bài khó, em báo với cô giáo để cô biết.
8. Em quên chưa làm hết bài, em nhận lỗi với cô giáo.
Trò chơi: hiểu nhanh- giơ đúng
Trò chơi: hiểu nhanh- giơ đúng
Trong giờ học, Minh là bạn thân của em,vì bạn
không thuộc bài nên em nhắc bài cho bạn.
Em quên chưa làm bài tập, em nghĩ ra lí do là
để quên vở ở nhà.
Em nhắc bạn không được mở sách vở trong giờ
kiểm tra.
Giảng bài cho Minh nếu Minh không hiểu.
Em không cho bạn chép bài của mình khi bạn
không làm bài.
Em đọc sai điểm kiểm tra cho thầy giáo viết vào sổ.
Em chưa làm được bài khó, em báo với cô giáo để
cô biết.
Em quên chưa làm hết bài, em nhận lỗi với cô giáo.
S
S
Đ
Đ
Đ
S
Đ
Đ
DẶN DÒ
CHÀO CÁC EM HỌC SINH
THÂN YÊU !
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-01-05 23:41:21 | Thể loại: Đạo đức 4 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 12 | FileSize: 0.74 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 1. Trung thực trong học tập, Đạo đức 4. Đạo đức– Lớp 4Bài 1: Trung thực trong học tập .( Tiết 1 - Trang ..)Trả lời câu hỏi Theo em,bạn Long có thể có những cáchgiải quyết như thế nào? Các cách giải quyết a) Mượn tranh, ảnh của bạn để đưa cô

https://tailieuhoctap.com/baigiangdaoduc4/bai-1-trung-thuc-trong-hoc-tap.xk030q.html